Regievoering nodig voor goedkopere waterstof

12-03-2018     |     Branchenieuws     |     219 keer bekeken
Waterstof opslag bron=Ucsusa.org

Door praktijkcases, onderzoek en een integrale visie op de rol van waterstof in de duurzame transitie kan de energiedrager breder en goedkoper in Nederland worden ingezet. Om die drie zaken te laten slagen, is regievoering onmisbaar volgens een routekaart van TKI Nieuw Gas.

Wat kan waterstof Nederland bieden in de ontwikkeling van een CO2-neutrale en fossielvrije toekomst? Op die vraag probeert TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, antwoord te geven in een nieuwe routekaart. Uit onderzoek en gesprekken met waterstofondernemers, overheden, netbeheerders en andere stakeholders is gebleken waar waterstof nu staat, wat de mogelijke toepassingen zijn in de duurzame energievoorziening van 2050 en wat er nodig is om het grootste struikelblok, de kostprijs, weg te nemen.

Waterstof als oplossing voor duurzame opgaven
Waterstof als universele energiedrager is een terugkerend argument in de duurzaamheidsdiscussie. TKI Nieuw Gas omschrijft het gas als een ‘basis voor klimaatneutrale moleculen’ en wijst op grootschalige inzet in de industrie voor ammoniakproductie en olieraffinage (nu nog ‘grijze’ waterstof uit aardgas die via elektrolyse te verduurzamen is), alsook hogetemperatuurwarmte. Waterstof kan helpen om wind- en zonne-energie te vervoeren en op te slaan via elektrolyse en in de transport kunnen allerlei voer- en vaartuigen ‘over’ op waterstof. Dergelijke inzet kan een oplossing zijn voor opgaven in de energietransitie zoals de inpassing van variabele duurzame energie, vervanging van fossiele door hernieuwbare brand- en grondstoffen en de verduurzaming van de industrie, stelt TKI Nieuw Gas.

Van grijs naar blauw naar groen
Als waterstof zo breed ingezet kan worden in de Nederlandse energievoorziening, waar gaat al die brand- en grondstof dan vandaan komen? Productie vindt nu wereldwijd op grote schaal plaats op basis van aardgas. Door de CO2 af te vangen die bij dat proces vrijkomt is ‘ blauwe’  waterstof te maken die klimaatneutraal is, stelt TKI Nieuw Gas. De routekaart pleit voor groene waterstof, bijvoorbeeld door met elektriciteit via elektrolyse water te splitsen in water en zuurstof. Andere (kansrijke) manieren om duurzame waterstof te maken zijn volgens de routekaart onder andere de vergassing en pyrolyse (ontleding met hoge temperaturen) van biomassa en de thermochemische splitsing van water. Grijze en blauwe waterstof zullen volgens de routekaart op de ‘middellange termijn’ bijdragen aan een snelle ontwikkeling van de markt voor waterstof.

Drieledige aanpak
Marktontwikkeling is nodig omdat waterstof veel potentie heeft, maar vooralsnog ook een hoge kostprijs, zowel om hete te maken als om het te gebruiken. De routekaart stelt een drieledige aanpak voor om waterstof in Nederland te ontwikkelen tot competitieve brand- en grondstof. Die aanpak bestaat uit een integrale plan- en visievorming (vraag en aanbod in kaart brengen), praktijkproeven in de komende 3 tot 5 jaar (in industrie en transport) en onderzoek en ontwikkeling (efficiëntere technologie, lagere kosten).

Lean and mean regie voeren
Wat bij die drieledige aanpak niet kan ontbreken, is regievoering, stelt TKI Nieuw Gas, “om de onderlinge samenhang tussen alle waterstofactiviteiten te borgen en toezicht te houden op ontwikkelingen van waterstof als onderdeel van een duurzaam energie- en grondstoffensysteem”. Dergelijke regie is nodig voor een duidelijke prioritering, afstemming en realisatie van projecten en doelstellingen, maar ook voor communicatie en verantwoording over deze processen. Zowel landelijke als regionale regie is nodig, waarbij TKI Nieuw Gas voor lokale leiding wijst naar de Noordelijke Innovation Board in Noord-Holland als voorbeeld. Regiehouders moeten hun taak echter niet voorbij schieten: de leiding moet ‘lean and mean’  doelgericht blijven zonder teveel vertragende overhead. TKI Nieuw Gas stelt het H2Platform voor als regiehouder in de mobiliteit en een industrieel cluster voor industriële toepassingen.

Rapport
Download hier de Contouren van een Routekaart Waterstof van TKI Nieuw Gas. En lees hier meer over de argumenten voor waterstof als universele energiedrager.

Foto: Nederland is volgens TKI Nieuw Gas 'uitstekend gepositioneerd' om een belangrijke rol te spelen op het gebied van waterstof wegens 'de Nederlandse ambities voor offshore wind, de sterke industriepositie, de uitstekende infrastructuur (havens, gasleidingen, gasvelden, aanlanding elektriciteit) en de goede kennispositie'(foto Ucsusa.org)

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.