Kolencentrale langer open met biomassa

11-01-2018     |     Branchenieuws     |     151 keer bekeken
Biomassa_01Houtpellets-Essent_bron=europoortkringen-1

De Amercentrale van RWE in Geertruidenberg blijft zeker tot 2040 elektriciteit en restwarmte leveren. De kolencentrale moet in 2030 volledig op biomassa draaien om sluiting te voorkomen.

Energiebedrijf RWE, eigenaar van de Amercentrale, en warmteleverancier Ennatuurlijk hebben per 1 januari 2018 het contract voor warmtelevering verlengd tot 2040. ‘De ondertekening is de start van de verduurzaming van het Amerwarmtenet,’ meldt Ennatuurlijk. Het Amerwarmtenet is het netwerk dat de restwarmte van de Amercentrale transporteert naar 40.000 particuliere en 550 zakelijke klanten. Dankzij de verlenging van het contract kan de centrale de komende jaren restwarmte blijven leveren om woningen en bedrijven te verwarmen. Deze restwarmte wordt steeds duurzamer, doordat RWE vanaf begin 2018 steeds meer biomassa gebruikt, aldus Ennatuurlijk.

Biomassa
De Amercentrale levert nu al restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Vanaf deze maand vervangt RWE de helft van de steenkolen door houtpellets, een vorm van biomassa. Bedoeling is dat de kolencentrale in 2019 op 80 procent biomassa gaat draaien. Dit bespaart 50 procent CO2 ten opzichte van individuele cv-ketels op aardgas, meldt Ennatuurlijk. ‘RWE en Ennatuurlijk geven hiermee een effectieve invulling aan de energietransitie’, zegt Taco Douma, directeur RWE Generation Hardcoal, Gas & Biomass Continental Europe. ‘We borgen tegelijkertijd voor lange tijd een betrouwbare levering van duurzame warmte aan steden als Breda en Tilburg.’

Kolencentrale langer open
De stap van kolen naar biomassa is niet alleen een manier om het warmtenet te vergroenen, maar ook een manier om kolencentrales langer open te houden. In het regeerakkoord staat dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland voor 2030 dicht moeten. Sluiting daarvan is volgens het kabinet noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de sluiting van de kolencentrales bereiken door een verbod op het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit. Dat is volgens hem de beste manier om de CO2-uitstoot op termijn te verminderen.

Subsidie voor biomassa
Grote energiebedrijven zoals RWE, Nuon en Uniper, die eigenaar zijn van kolencentrales, zijn niet blij met de afspraak om de centrales voortijdig te sluiten. Drie van de vijf centrales, op de Maasvlakte en in het Groningse Eemshaven, zijn pas net in bedrijf. Samen hebben ze bijna zes miljard euro gekost. RWE stelt daarom voor de kolencentrales open te houden en over te stappen op biomassa. Volgens het energiebedrijf kan zo juist méér CO2 worden bespaard. RWE krijgt 1,7 miljard euro subsidie om biomassa mee te stoken in de Amercentrale.

Meer CO2-reductie
‘De kolen moeten eruit, niet de centrales’, zegt directeur Taco Douma van RWE in een interview in het Algemeen Dagblad. ‘Voor 2030 willen we de kolencentrales voor 100 procent op biomassa stoken. Door de CO2 af te vangen en te hergebruiken voor materialen en in de industrie, kunnen we op termijn vier keer zoveel broeikasgassen besparen dan door de centrales te sluiten.’ Over de discussie rond de sluiting van kolencentrales zegt Douma: ‘Er wordt soms gesproken alsof hier alles weggaat. Dat is voorbarig. Wij zijn niet van plan om onze activiteiten te stoppen,’ aldus Douma in gesprek met BN De Stem.

Biomassa duurzaam?
Energie uit biomassa geldt officieel als duurzaam, internationaal gezien. Het telt mee voor de overheidsdoelen voor groene energie. Het opstoken van biomassa is echter omstreden, zeker als het grootschalig gebeurt. Er zijn bomen nodig om de houtkorrels te maken. Die moeten per schip naar Nederland komen, vanuit Noord-Amerika, Canada en Oost-Europa. Dat biomassa 'groen' is wordt door sommige experts betwist. De verbranding van houtkorrels zou zeker zoveel CO2 uitstoten als kolenstook. Pas op termijn, jaren later, kunnen nieuwe bomen die vervuiling compenseren.

Foto: Houtpellets bij de Amercentrale in Geertruidenberg (foto Europoortkringen.nl).

Redactie Ensoc, 11-jan-18

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.