Datacenters moeten meer doen met restwarmte

08-03-2018     |     Branchenieuws     |     218 keer bekeken
Datacenter_restwarmte_1-966x484_bron=tgthr.nl-1

Datacenters gebruiken veel elektriciteit. Met inkoop van groene stroom en energiezuinige koeling besparen ze veel fossiele energie. Volgende stap is het nuttig gebruiken van restwarmte, maar dat gebeurt nog te weinig.

Datacenters vinden in Nederland en gunstig vestigingsklimaat, dankzij de beschikbaarheid van goede dataverbindingen. Het is niet verwonderlijk dat grote bedrijven als Google en Microsoft hun nieuwe datacenters hebben gevestigd in de Eemshaven en de Wieringermeer. Ook zijn in en rond Amsterdam nieuwe datacenters gevestigd, van Equinix, Interxion en Digital Realty.

Stroomgebruik
Datacenters gebruiken echter veel elektriciteit, in Nederland circa 2 terawattuur, en dit stroomgebruik groeit gemiddeld 4 procent per jaar. Nederland heeft 1256 MW vermogen beschikbaar voor datacenters. Rond Amsterdam steeg het benodigde vermogen in 2016 met 53,6 MW, mede door nieuwe datacenters van Equinix, Interxion en Digital Realty.

Efficiency koeling
Om hun energiegebruik te verduurzamen hebben datacenters de efficiency van hun koeling verbeterd en kopen ze groene stroom in. Vooral de efficiencyverbetering is opmerkelijk: volgens Arcadis is de efficiency afgelopen vijf jaar verbeterd met maar liefst 20 procent. Daarmee hebben datacenters de doelstelling voor 2020 van het MJA3-convenant voor de ICT al in 2015 gehaald.

Rek is eruit
Maar inmiddels blijkt de meeste rek bij de efficiencyverbetering van de koeling eruit te zijn. De Power Use Effectiveness (PUE)* daalde het afgelopen decennium van 2,0 gedaald is naar 1,4 tot 1,8. Innovatieve datacenters realiseren zelfs PUE’s van lager dan 1,2.De koeling van datacenters in Nederland nadert hierdoor de theoretische limiet.

Restwarmte
Datacenters kunnen verder verduurzamen door het beter benutten van restwarmte, meldt Berenschot. Het gaat om benutting van restwarmte op lage temperatuur. Daar profiteert de gebouwde omgeving van, maar ook datacenters hebben hier direct voordeel bij. Terwijl zij warmte leveren, krijgen ze er namelijk koude voor terug. Daarmee besparen ze energie voor de koeling van hun ruimten.

Praktijkcases
Ondanks de voordelen om restwarmte van datacenters te benutten, zijn succesvolle cases schaars. Berenschot deed daarom vooronderzoek naar succesverhalen en –factoren. Berenschot noemt in haar rapport enkele praktijkvoorbeelden, zoals de High Tech Campus in Eindhoven, waar het datacenter van NL DC is aangesloten op de lauwwaterring en alle restwarmte wordt benut.

Hengelo en Heerlen
Andere praktijkvoorbeelden zijn het datacenter van Previder in Hengelo, dat de restwarmte opslaat in een buffer, waarmee het dag-nacht fluctuaties in de warmtevraag kan opvangen. De warmte wordt met een gaswarmtepomp opgewaardeerd naar 55 °C en gebruikt voor de verwarming van twee kantoorgebouwen. En het datacenter van APG in Heerlen is gekoppeld aan het mijnwaternet en levert warmte voor het eigen kantoor en voor andere gebruikers op het net.

Succesfactoren
Berenschot organiseerde in opdracht van Nederland ICT en RVO op 27 februari een interactief diner waar 20 stakeholders uit de ICT, warmtebedrijven en overheid bijeen kwamen. De deelnemers inventariseerden knelpunten en succesfactoren van restwarmtebenutting van datacenters. Hieruit bleek dat de roep om duurzame energiebronnen toeneemt. Het groeiend aantal datacenters biedt daarvoor graag hun restwarmte aan. Maar dan moeten lokale kansen wel beter worden benut.

Locatie essentieel
Essentieel is de locatie van datacenters, concludeerden de deelnemers. Er moeten afnemers van restwarmte in de omgeving zitten. Datacenters, afnemers, warmtebedrijven en overheid moeten elkaar tijdig weten te vinden, aldus Berenschot.

Hoe kan het beter?
Berenschot noemt de volgende aanbevelingen om vraag en aanbod van restwarmte beter te koppelen:
• Neem datacenters op als lagetemperatuurbronnen in de energie- en warmteatlas en regionale plannen.
• Identificeer nationaal en regionaal het potentieel van restwarmte van datacenters en kansrijke locaties.
• Benoem een tussenpersoon bij kansrijke locaties om stakeholders bijeen te brengen en processen te begeleiden.
• Verbeter de businesscase voor investeringen in lagetemperatuurinfrastructuur.

Rapport
Download het rapport van Berenschot ‘Restwarmte uit datacenters - Succesvoorbeelden van nuttig hergebruik van lage temperatuur restwarmte’.

Foto: Datacenters kunnen restwarmte beter benutten, concludeert Berenschot (foto tgthr.nl).

Redactie Ensoc, 8-mrt-18

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.