AkzoNobel en Gasunie onderzoeken groene waterstoffabriek

10-01-2018     |     Branchenieuws     |     156 keer bekeken
Waterstof-bus-Groningen-Qbuzz-bron=Dirk van Mourik@Twitter-1

AkzoNobel en Gasunie onderzoeken op het Chemie Park Delfzijl de opties voor de bouw van een waterelektrolyse-installatie van 20 megawatt. Dit zou in Europa de grootste ‘power-to-gas’ fabriek zijn van groene waterstof.

De bedrijven willen een installatie ontwikkelen die – met behulp van een 20 megawatt waterelektrolyse-unit, de grootste in Europa – duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in 3 kiloton groene waterstof per jaar (30 miljoen m3). Dit is bijvoorbeeld voldoende om 300 waterstofbussen op te laten rijden. De omzettingstechniek waarbij water met behulp van stroom wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, wordt ook wel ‘power to gas’ genoemd. Een besluit over de bouw van de installatie wordt in 2019 verwacht. 

Flinke stap in opschalen
De geplande faciliteit van 20 megawatt is een flinke stap in het succesvol verder opschalen van de elektrolysetechnologie. De – tot nu toe – grootste geplande elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van 1 megawatt. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof. De waterstof zal ingezet worden voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en voertuigen.

Aanvullende expertises
AkzoNobel en Gasunie vullen elkaar aan als het gaat om de benodigde expertise voor dit project – op het gebied van gastransport en -opslag, elektrolyse en omgang met waterstof. Beide bedrijven vinden elkaar in een sterke visie op de verduurzaming van waardeketens en willen een actieve rol spelen in de overgang naar een CO2-neutrale economie. Het project sluit aan op andere initiatieven op het gebied van duurzame energie, waaronder waterstof, waarbij beide bedrijven betrokken zijn.

Noodzakelijke technologie
“We zien ‘power to gas’ als een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix voor elkaar te krijgen. Maar waterstof speelt ook een cruciale rol om de emissiereductiedoelstelling te halen die het kabinet voor 2030 heeft neergezet; in 2030 moet de CO2-uitstoot 49% onder die van 1990 liggen. Als we in 2030 in voldoende mate over waterstof willen beschikken, dan zullen we nu al stappen moeten zetten om de technologie hiervoor op verschillende schaalgroottes te valideren,” aldus Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie.

Basis voor groene chemie
“De industrie is belangrijk voor de economie, maar ook verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Alleen met een vergaande verandering van de industriële activiteiten kan Nederland de internationale klimaatdoelstellingen halen,” zegt Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel Specialty Chemicals.  “Het overgrote deel van de ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie per jaar gebruikt, wordt gemaakt met behulp van aardgas. De vervanging hiervan door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met 7 miljoen ton. Maar de echte potentie zit in de grootschalige productie als basis voor groene chemie.”

Noord-Nederland geschikt
Vanwege de grootschalige productie en import van groene elektriciteit, de bestaande chemische industrie, de aanwezige gastransportinfrastructuur, de kennisnetwerken en het draagvlak binnen de Noordelijke Innovation Board achten AkzoNobel en Gasunie Noord-Nederland bij uitstek geschikt om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen. De samenwerking van de twee bedrijven is een belangrijke stap om dit op gang te brengen en de keuze voor Chemie Park Delfzijl is een logische, zo melden AkzoNobel en Gasunie.

Foto: De groene waterstofbus van Qbuzz in Groningen (foto Dirk van Mourik).

Bron: persbericht AkzoNobel, 9-jan-18

Redactie Ensoc, 9-jan-18

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.