ABN-Amro: ‘Stroomprijs gaat stijgen’

13-11-2017     |     Branchenieuws     |     773 keer bekeken
Elektriciteit_PZ_Netherlands_bron=tennet.eu-1

De elektriciteitsprijs is van 2011 tot vorig jaar steeds gedaald, maar aan die neerwaartse trend is een eind gekomen. De stroomprijs stijgt weer en blijft komende jaren stijgen, verwacht ABN-Amro.

Stroom is afgelopen jaren steeds goedkoper geworden. De Nederlandse elektriciteitsprijs voor basislast piekte in 2011 naar circa 60 euro per megawattuur, maar zakte daarna elk jaar tot circa 25 EUR/MWh in het voorjaar van 2016. Vanaf dat voorjaar is de elektriciteitsprijs weer gestegen, vooral door de hogere olieprijs en het stilleggen van kerncentrales in Frankrijk en België. Deze twee landen importeerden daardoor meer gas en kolen, waardoor zowel de gasprijs als de kolenprijs steeg. Dit sijpelde uiteindelijk ook door in de prijs voor elektriciteit en CO2-emissierechten.

Dalende trend ten einde
“Al geruime tijd vertoonde de prijs van elektriciteit een neerwaartse trend, maar aan die trend is een eind gekomen,” meldt senior econoom energie Hans van Cleef van ABN-AMRO. Als oorzaken noemt hij hogere prijzen voor kolen en gas, een hogere prijs van CO2-emissierechten en een aanhoudend stijgende vraag naar elektriciteit. “De prijs van elektriciteit zal de komende jaren vermoedelijk zelfs stijgen,” zegt Van Cleef. Hij verwacht ook dat de vraag naar gas de komende jaren zal toenemen, omdat Europa meer gascentrales zal gaan gebruiken ter vervanging van kolen- en kerncentrales.

Goed en slecht nieuws
Een hogere stroomprijs is slecht nieuws voor consumenten en grootverbruikers, maar goed nieuws voor elektriciteitsbedrijven. “Een lage elektriciteitsprijs zorgt voor een onzekere toekomst voor elektriciteitsbedrijven. Aan de ene kant zitten deze bedrijven vaak met afschrijvingen op de reeds gedane investeringen in opwekcapaciteit en goodwill. In bestaande activia staan hoognodige investeringen onder sterke druk. Daarnaast worden stroombedrijven gedwongen om grote nieuwe investeringen te doen in duurzame energie,” aldus Van Cleef.

Kolen vs gas
Kolencentrales konden tot voor kort goedkoper opereren door de lage kolenprijs en de lage CO2-prijs, maar die situatie is in Europa aan het veranderen, meldt Van Cleef. “In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het inmiddels prijstechnisch gunstiger om elektriciteit op te wekken met moderne gascentrales dan met oudere kolencentrales. In het Verenigd Koninkrijk is aardgas goedkoper dan kolen, dankzij de hogere prijs voor CO2-rechten.”

Omslagpunt
Het kleiner worden van het prijsverschil tussen kolen en gas is volgens Van Cleef een van de belangrijkste ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. Van Cleef: “In Nederland is het omslagpunt nog niet bereikt, maar is de trend wel zichtbaar doordat ook hier het prijsverschil tussen kolen en gas kleiner wordt. Een verklaring voor deze trend is dat de kolenprijs de laatste twee jaar sterk is gestegen, terwijl de gasprijs stabieler is gebleken.”

Regeerakkoord
Het plan van de regering om de kolencentrales uiterlijk in 2030 te sluiten en om een minimale CO2-prijs te introduceren dragen volgens Van Cleef ook bij aan deze trend. Na de publicatie van het regeerakkoord steeg de prijs van elektriciteit met levering in 2020 en 2021 met ruim 10 procent. “Dit is een direct gevolg van de aankondiging van een minimale CO2-prijs voor elektriciteitsbedrijven. Omdat deze prijs doorbelast zal worden aan de consument, zien we dit direct terug in de stroomprijs. Hierdoor is een verdere daling van de stroomprijs minder waarschijnlijk”, aldus Van Cleef. Hij acht een stijging van de elektriciteitsprijs ‘zeker mogelijk’.

Rapport
Download het rapport van ABN-Amro ‘Spanning op de elektriciteitsmarkt’ over de verwachte ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.

Foto: Nederland verhandelt sinds 2011 elektriciteit met het Verenigd Koninkrijk via de BritNed-kabel (foto TenneT).

Redactie Ensoc, 13-nov-17

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.