‘Zonder chemie geen energietransitie’

07-03-2018     |     Branchenieuws     |     288 keer bekeken
Routekaart2050-overhandiging-rapport-7maart2018-2_bron=VNCI-1

De chemische industrie kan haar CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 90 procent verlagen. Wel vereist dit nauwe samenwerking met de energiesector en steun van de overheid.

Dat meldt de Vereniging van de Chemische Industrie (VNCI) in een rapport dat VNCI-directeur Colette Alma vandaag overhandigde aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In het rapport hebben Ecofys en Berenschot de potentiele paden geanalyseerd voor een vermindering van broeikasgasemissies met 80 tot 95 procent in 2050. Uit de studie blijkt dat een emissiereductie van 90 procent in 2050 technisch haalbaar is, maar dat hiervoor ingrijpende investeringen nodig zijn. De kosten liggen rond de 63 miljard euro, waarvan 26 miljard euro voor investeringen in de chemische industrie zelf en ongeveer 37 miljard in het energiesysteem.

Drastische transformatie
“De opgave is gigantisch,” zegt VNCI-voorzitter Mark Williams, die in Den Haag het rapport ‘Chemistry for Climate’ presenteerde aan leden van de VNCI. “Dit onderzoek laat zien dat de vereiste versnelling van de energietransitie alleen mogelijk is bij een drastische transformatie van de industrie en door middel van interactie met andere maatschappelijke spelers. De teamspirit tussen alle relevante partijen, inclusief de overheid, zal bepalend zijn voor de mate waarin de chemische industrie in 2030 en uiteindelijk in 2050 de gemeenschappelijke ambities weet te realiseren.”

Langebaanschaatsen
Williams vergelijkt de transitie naar een duurzame samenleving met een ploegenachtervolging bij het langebaanschaatsen. “Hoe kan de Nederlandse chemische industrie het meest succesvol zijn in een wereld vol concurrenten? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een analyse gemaakt van mogelijke routes en de bijbehorende voorwaarden.” De ‘finish’ ligt weliswaar pas in 2050, maar volgens Williams is het nodig voor de chemische sector om nu al voor te sorteren met het oog op de energietransitie. “De tijd dringt. In termen van investeringen is 2050 heel dichtbij.”

Wereldwijde CO2-prijs
De eindstreep is volgens de VNCI alleen te halen als de chemische sector tijdens de hele transitie vitaal blijft en haar concurrentiekracht op de wereldmarkt kan behouden. Gemiddelde kosten voor 90 procent emissiereductie liggen op circa 140 euro per ton CO2. De VNCI wil zo snel mogelijk een wereldwijde CO2-prijs. “Dat is een voorwaarde om straks te investeren in nieuwe processen en technologieën die nu nog niet rendabel zijn, maar die wel nodig zijn voor 2050. Een internationaal competitief speelveld en samenwerking met de overheid zijn hierin cruciaal,” meldt de VNCI.

Overheid moet faciliteren
Hoe ziet die toekomstige samenwerking met de overheid eruit? Williams: “De overheid kan een belangrijke rol spelen met het faciliteren van onderzoek en ontwikkeling op cruciale thema's, zoals waterstof, elektrificatie, opvang en opslag van CO2 (CCS), recycling en bioraffinage, inclusief opschaling in demonstratiefabrieken. Van de overheid verwachten we het realiseren van de (regionale) infrastructuur voor warmte en CO2 en toegang tot voldoende hernieuwbare energie.” Om deze ontwikkelingen snel te initiëren adviseren Ecofys en Berenschot om een ‘gezamenlijke tasforce’ op te richten met overheid, industrie en energiesector.

Besparen en verduurzamen
Individuele chemiebedrijven moeten zich naast het efficiënter maken van hun energiegebruik ook richten op verduurzaming van de grondstoffen om hun producten te kunnen blijven maken. Dat betekent dat ze hun productportfolio moeten vernieuwen, zegt Williams. “Zo dragen ze blijvend bij aan de circulaire economie en aan de verduurzaming van andere sectoren. Denk aan isolatie van huizen en lichtere auto’s. Deze innovaties zullen de totale maatschappelijke kosten voor CO2-emissiereductie verminderen. Zonder chemie geen energietransitie.”

‘Het kan, maar het is complex en duur’
Het onderzoek laat zien dat een CO2-reductie van 90 procent in 2050 technisch mogelijk is, maar de studie toont ook aan hoe complex het is, met hoge kosten. Dat meldt Raymond van der Horst, algemeen directeur van ExxonMobil Chemical Holland en lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de VNCI, in het Financiele Dagblad. Hij wijst op het belang van samenwerking tussen de chemische sector en de energiesector. De overheid heeft hierbij een faciliterende rol. “De overheid moet innovatie stimuleren die door sectoren heen loopt,” aldus Van der Horst in het FD.

Rapport
Download het VNCI-rapport ‘Chemistry for Climate’ voor de Routekaart Chemie 2050.

Filmpje
Bekijk de video over de Routekaart 2050 van de VNCI op YouTube.

Foto: VNCI-directeur Colette Alma overhandigt de Routekaart 2050 aan minister Wiebes (foto VNCI)

Redactie Ensoc, 7-mrt-18

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.