​Windpark dichtbij kust blijft goedkoper

16.11.2016 | Branchenieuws | 786 keer bekeken
​Windpark dichtbij kust blijft goedkoper

De bouw van windparken verder weg in zee is nog steeds duurder dan dichterbij de kust, ondanks recente prijsdalingen voor offshore windenergie. Dat rechtvaardigt de huidige strategie om windparken op de Noordzee eerst dichterbij de kust te bouwen.

Dat meldt minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de recente prijsdaling voor offshore windenergie. De eerste twee windparken bij Borssele kunnen door het Deense Dong veel goedkoper worden gebouwd dan verwacht. De aanleg en exploitatie van de windparken kosten gemiddeld 7,27 cent per kWh. Inclusief de kosten van de netaansluiting (van circa 1,4 cent per kWh) komt dit neer op circa 8,7 cent per kWh. Hiermee is de 40 procent kostenreductie voor windenergie, zoals afgesproken in het energieakkoord, nu al bereikt. De biedingen voor de tweede tender voor Borssele lijken de dalende tendens in de kosten van windenergie te bevestigen, schrijft Kamp.

Kostenplaatje
De locaties van de windparken spelen volgens Kamp een belangrijke rol in het kostenplaatje. Het Rijk heeft gebieden op de Noordzee aangewezen voor windparken. Deze gebieden liggen meer dan 12 mijl uit de kust, ten westen van de Noord- en Zuid-Hollandse kust en ten noorden van de Waddeneilanden. Daarnaast zijn er vijf gebieden binnen de 12-mijlszone naar voren gekomen waar windenergie op zee mogelijk is. Kustgemeenten maken zich echter zorgen over windparken dichtbij de kust, op 3 mijl (5,5 km). Daarom heeft het kabinet gezocht naar relatief goedkope gebieden enerzijds, maar minimaal gebruik van de 12-mijlszone anderzijds, aldus Kamp.

Update na Borssele-tender
Voor Kamp is de uitslag van de tender voor Borssele aanleiding om de kostenramingen voor wind op zee opnieuw tegen het licht te houden. Hij vraagt ECN om het kostenverschil te berekenen tussen de bouw van windmolens in de ‘goedkope’ gebieden en in  de gebieden verder weg op zee, zoals voor de locatie IJmuiden Ver dat op 20 mijl uit de kust ligt. ECN geeft aan dat het plaatsen van windmolens in de ‘goedkope’ gebieden nog steeds goedkoper is dan plaatsing in IJmuiden Ver. Het verschil bedraagt 1,6 miljard euro. Hierbij is rekening gehouden met alle kostenreducties bij de eerste tender voor Borssele. Opmerkelijk is dat ECN dit bedrag in mei dit jaar nog had becijferd op 3 miljard euro.

Structurele factoren
De kosten voor wind op zee zijn volgens Kamp vooral gedaald door structurele factoren, zoals lagere kapitaallasten en het feit dat megawindturbines rijp zijn voor grootschalig commercieel gebruik. ‘De technologische ontwikkeling gaat op dit gebied sinds 2015 sneller dan verwacht. Windturbines van 6 tot 8 MW maken het mogelijk om de voordelen van verder gelegen locaties op zee, zoals de hogere windsnelheid, beter te benutten,’ meldt Kamp. Ook onderhoudskosten zijn gedaald, al is deze daling voor de goedkope gebieden groter dan voor IJmuiden Ver. ‘De meerkosten van IJmuiden Ver worden slechts deels gecompenseerd door de hogere windopbrengsten,’ aldus Kamp.

Tijdelijke factoren
Minister Kamp stipt in zijn brief aan dat de prijsdaling voor offshore wind deels ook komt door tijdelijke factoren, zoals lage energie- en staalprijzen, lage financieringslasten door de situatie op de kapitaalmarkt, en scherpe concurrentie in de offshore sector door gedaalde investeringen in de olie- en gaswinning. ‘Het handhaven van de huidige strategie om windparken (eerst) in de goedkopere gebieden te bouwen zorgt ervoor dat we optimaal kunnen profiteren van deze gunstige marktcondities’, aldus Kamp. Hij waarschuwt voor hogere kosten als het kabinet haar koers verandert. Hierdoor kan de opslag voor duurzame energie op de energierekening stijgen en kan het doel uit het energieakkoord van 16 procent duurzame energie in 2023 in gevaar komen.

Second opinion
De bouw van windparken verder op zee blijft aanzienlijk duurder, zo bevestigt nader onderzoek van ECN. Een second opinion door energieadviseur Ardo de Graaf levert weliswaar een gunstiger beeld op voor IJmuiden Ver, maar deze second opinion bevat diverse fouten, zo verklaren volgens Kamp diverse deskundigen van TenneT, TU Delft en Deltares. Hierdoor schetst de second opinion een verkeerd beeld van het relatieve kostenverschil, aldus Kamp. Hij pleit ervoor om de eerstkomende windparken te bouwen in de goedkopere gebieden dichterbij de kust. Daarna kunnen de windparken verder op zee worden gebouwd, met benutting van verdere kostendalingen, aldus Kamp.

Foto: Het Deense Dong installeert een windturbine van 8 MW in de Noordzee voor de Britse kust. Deze turbine maakt deel uit van het windpark Burbo Bank Extension van 258 MW, dat in de eerste helft van 2017 operationeel wordt (foto Dong Energy)

Redactie Ensoc, 15-nov-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
 • P. Lomito
  16.11.2016 - 09:31 uur | P. Lomito

  De belangrijkste reden dat de gewenste kostenreductie van 40% wordt gehaald is niet omdat de windmolens structureel goedkoper geworden zijn, de grondstofprijzen van staal, cement en olie (kunsthars wieken) zijn aan het stijgen en de schaarste aan bijzondere aardmetalen t.b.v. de magneten maakt ook dit onderdeel steeds duurder.

  De behaalde kostenreductie is puur cosmetisch, waarbij de verbindingskosten niet door de exploitanten van de windmolens op zee gedragen hoeven te worden omdat TenneT deze kosten op zich neemt. En die rekent de extra kosten gewoon door via de netbeheerpost van de energierekening. Voor de eindgebruiker is er dan ook geen kostenreductie van 40%, eerder een tariefsverhoging van 100% in 8 jaar tijd.

  Zo worden windmolens via allerlei wegen doorberekend aan consumenten:
  - de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen (EIA) via de algemene pot ofwel via de inkomstenbelasting/BTW
  - de financiering van de onrendabele top via de Opslag Duurzame Energie (ODE) als onderdeel van de energiebelastingen op de energierekening
  - de financiering van de aansluitkosten via de post Netbeheer van de energierekening.

  Geen kostenreductie en de consumenten opnieuw voorgelogen.