Windenergie kan in 2030 leeuwendeel stroom leveren

17.11.2015 | Branchenieuws | 1011 keer bekeken
Windenergie kan in 2030 leeuwendeel stroom leveren

Windenergie zal over vijftien jaar de rol van kolen en gas als Europa’s grootste leverancier van elektriciteit overnemen, als regeringen erin slagen om ambitieus klimaatbeleid te voeren. Dat meldt de Europese vereniging van windproducenten EWEA in een rapport.

Europa wekt momenteel met windenergie een vermogen van 128,8 gigawatt (GW) aan elektriciteit op. Dat is omgerekend 10 procent van het Europese stroomverbruik, uitgaande van normale windsnelheden in een jaar. In 2030 kan dit zijn opgelopen tot 392 GW, waarbij windmolens op land 294 GW leveren en windparken op zee de resterende 98 GW. ‘Windenergie kan binnen vijftien jaar de basis worden van de Europese energievoorziening,’ zegt voorzitter Giles Dickson van EWEA.

Prioriteiten
EWEA beschrijft in een rapport diverse beleidsprioriteiten die regeringen van Europese lidstaten moeten stellen om de ontwikkeling van windenergie te stimuleren. Hieronder vallen een nationaal actieplan voor duurzame energie, het stroomlijnen van nationale vergunningsprocedures, wetsvoorstellen om de energiemarkt goed te laten functioneren en het steunen van hervormingen van ETS, het Europese systeem voor handel in CO2-emissierechten.
 
Kosten en baten
Europa moet fors investeren in windenergie, maar kan de kosten terugverdienen. Dat blijkt uit het rapport dat EWEA vandaag publiceert op haar jaarlijkse congres in Parijs. Volgens EWEA kunnen de voorgestelde maatregelen leiden tot een netto winst van 13 miljard euro. Dat is omgerekend net zoveel als het Europese budget voor transport en infrastructuur voor de komende vijf jaar. De windindustrie levert volgens EWEA ook 366.000 banen op, direct en indirect.

Groeimotor
Dickson: ‘Windenergie is economisch rendabel. Maar beleidsmakers moeten besluitvaardiger zijn dan ze nu laten zien. Windenergie kan een groeimotor zijn voor de Europese economie, door investeringen aan te wakkeren, banen te creeren en stroomrekeningen te verminderen. Een nieuw marktmodel, een hervormd ETS en het vasthouden aan ambitieuze doelstellingen voor klimaat en energie in 2030 zijn essentieel om dit te bereiken.’

Energietransitie
Windenergie op land is nu al goedkoper dan elke andere vorm van elektriciteitsopwekking, voegt Dickson toe. Afgelopen jaren installeerde Europa meer vermogen aan windenergie dan aan gas en kolen samen. ‘De energietransitie is zich aan het voltrekken. Ook economisch wordt windenergie aantrekkelijker. Politici moeten nu beslissen of ze deze transitie willen versnellen. Als ze dat niet doen kan dat schadelijk zijn voor investeringen en banen,’ aldus Dickson.
 
Nederland
Nederland heeft afgelopen jaar 2.873 megawatt (MW) aan windmolens geïnstalleerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Windmolens op land zijn goed voor een vermogen van 2.645 MW, terwijl windparken op zee tot nu toe slechts 228 MW leveren. Dat is niet genoeg om de doelstelling voor 2020 te halen. Zowel op land als op zee moeten meer windmolens worden geplaatst. De kosten voor windenergie op zee zijn nog hoog. Afgesproken is om de kosten uiterlijk 2020 te verminderen met 40%.

Foto: Windpark op de Noordzee voor de kust van Egmond aan Zee (foto Jorrit Lousberg / Vattenfall)

Redactie Ensoc, 17-nov-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    17.11.2015 - 18:10 uur | P. Lomito

    Wij van WC-eend adviseren WC-eend... Het is de begrijpelijk dat de NWEA/EWEA dit roept want daar verdienen ze hun geld mee. Windmolens en zonnepanelen zijn ongeschikt om de basislast van fossiele en kerncentrales te vervangen omdat de stroom niet op basis van vraag maar aanbod geproduceerd wordt. Voorlopig hoeven we niet te rekenen op de mogelijkheid om grootschalig hernieuwbare stroom op te slaan en zo vraagvolgend te worden.

    De ingenieursvereniging KIVI heeft een laagdrempelig boekje uitgegeven (De rekening voorbij) die gratis gedownload kan worden waarin uitgelegd wordt dat hernieuwbare energie geen alternatief is voor fossiele/kernenergie door de lage energiedichtheid van die bronnen, simpel gezegd is er geen fysieke ruimte om onze energie op te wekken met hernieuwbare bronnen. Daarnaast zijn de kosten zo hoog dat de maatschappelijke draagkracht overschreden wordt, gezinnen worden genoodzaakt om stroom en gas af te laten sluiten of raken in financiële problemen (betalingsachterstanden, incassobureaus, inbeslagnames, gedwongen afsluitingen). In Duitsland, ons gidsland, is de stroomprijs gestegen van 20 naar 28 eurocent door de extra kosten voor duurzame opwekking met als resultaat dat 7 miljoen huishoudens in energiearmoede leven. Voor het milieu is het resultaat zelfs nog desastreuzer, in plaats van een daling van de CO2-productie is die zelfs gestegen en wordt het Duitse landschap vlak over de grens bij Kerkrade opengereten om goedkope en zeer vervuilende bruinkool te winnen.

    De enige efficiënte manier om de CO2-productie te verlagen is door energiebesparende maatregelen te nemen in met name de industrie- en transportsector. En dat begint bij het doorberekenen van de kosten van het Energieakkoord en energiebelasting aan deze sectoren.