Wind op land tot 2030 goedkoper dan zon

24.01.2017 | Branchenieuws | 1236 keer bekeken
Wind op land tot 2030 goedkoper dan zon

Windenergie op land kost Nederland tot 2030 minder dan zonne-energie, concluderen CE Delft en ECN. Voor minister Kamp is dit echter geen aanleiding om de subsidieregeling voor duurzame energie aan te passen.

Voor meer dan negen op de tien locaties in Nederland zijn de maatschappelijke kosten van wind op land tot 2030 lager dan zonne-energie, als aangenomen wordt dat alleen wind op land een negatieve impact heeft op de waarde van omliggende woningen. Dat schrijft Kamp in een Kamerbrief over de maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA) die CE Delft en ECN hebben uitgevoerd. In de analyse zijn niet meegerekend maatschappelijke effecten op bijvoorbeeld recreatie of de natuur en de impact van zonneparken op de waarde van woningen in de directe omgeving, omdat deze niet kwantificeerbaar waren, aldus Kamp. Tot 2023 zijn de kosten van zon-PV meer dan een factor twee hoger dan de kosten van windenergie volgens de MKEA.

Zonneparkhinder
Zou de mogelijke hinder van zeven vierkante kilometer zonneparken (CE Delft en ECN gingen voor het onderzoek uit van fictieve wind- en zonneprojecten van respectievelijk 45 windturbines á 4 MW en zeven vierkante kilometer aan zonnepanelen, red.) meegenomen worden in de analyse, dan is het aantal locaties volgens ECN en CE Delft waarbij wind gunstiger scoort dan zon mogelijk nog groter dan negen op de tien. Reden dat in de analyse de hinder van een dergelijk groot zonnepark niet is meegenomen, is omdat er geen studies bekend zijn die dit effect hebben bepaald, zo staat te lezen in de MKEA.

Fictief vermogen
Het fictieve windproject in het onderzoek zou 180 MW opleveren en zou vergelijkbaar zijn met de grootste geplande windparken in Nederland. Het zeven vierkante meter grote zonnepark zou een vermogen hebben van 560 MW en meer dan een factor 5 groter zijn dan het grootste geplande park in Nederland, dat bij Sappemeer moet verrijzen en een gepland vermogen heeft van 103 MW.

Meenemen bij investeringen
De MKEA is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Eric Smaling (SP), Stientje van Veldhoven (D66) en Agnes Mulder (CDA). Het drietal vonden een maatschappelijke kosten-batenanalyse van wind- en zonne-energie nodig, aangezien wind nu nog een ‘lagere per unit kostprijs lijkt te hebben dan zon’. Zonne-energie is echter wel aan een inhaalslag bezig is door massaproductie en verwachte rendementsstijgingen, stellen de Kamerleden in hun motie. Ze verzochten de regering verder om de uitkomsten van de analyse mee te wegen in investeringsbeslissingen.

Wijziging niet nodig
Volgens minister Kamp vormen de uitkomsten van het onderzoek geen aanleiding om de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+) te wijzigen. De goedkoopste projecten komen in de regeling immers als eerste in aanmerking voor subsidie en wordt rekening gehouden met de kostprijzen per technologie, schrijft de minister. De MKEA heeft ook geen effect op de afspraken uit het energieakkoord, zegt Kamp. Hierbij wijst hij op de afspraak om in 2020 6.000 MW windenergie op land op te wekken.

Rapport
Download de maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse van CE Delft en ECN.

Foto: Sunport in Delfzijl is momenteel het grootste zonnepark van Nederland. Het werd afgelopen donderdag 19 januari geopend (foto Groningen Seaports).

Redactie Ensoc, 24-jan-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (4)

Reageren
 • 04.02.2017 - 12:09 uur | Eppie thefirst

  @Ronald op welke manier krijgt de fossiele energieopwekking in Nederland subsidie?. Verder is voor mij als particulier met zonnepanelen en een deelneming in een windmolencoöperatie, de zonnepaneel toch nog iets rendabeler.

 • 01.02.2017 - 16:34 uur | Roland De Bresser

  @mark: en hoe krijgen wij de energie hier? transport is een dure zaak met vele verliezen. En je hoort wel verhalen over weerstand tegen windmolens, maar die is er zeker ook tegen hoogspanningsmasten. Daarbij is lokaal opwekken en verbruiken het beste. Nu kunnen we nog niet voldoende opslaan, korte of lange termijn.
  Zonne-energie kan hier ook goed. Ik denk dat we ook niet op een oplossing moeten gokken. Dus moeten we investeren in meerdere vormen van duurzame opwek. En nu moet er nog geld bij, dat klopt. maar laten we duidelijk zijn, fossiele brandstoffen krijgen ook subsidie. Al zeggen ze dat liever niet.
  En op termijn zal subsidie niet meer nodig zijn.

 • 01.02.2017 - 15:42 uur | Mark Bouwmeester

  Laten we de zon subsidies inzetten in de zuidelijk Europese landen. Italië, Portugal, Griekenland. Allemaal in economische problemen maar met zon genoeg. Daar is zonne energie wel effectief. EN het helpt hun economieën weer een toekomst op te bouwen.

 • P. Lomito
  24.01.2017 - 19:02 uur | P. Lomito

  Wat is goedkoop? Onze huidige stroomprijs van 18 eurocent inclusief alles (leveringskosten, transportkosten, energiebelasting, Opslag Dure Energie, BTW) is aan de hoge kant in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk (kernenergie voor 12 eurocent/kWh) maar ten opzichte van de stroomprijs in Duitsland (bruinkoolstroom met veel warme lucht van windmolens voor 30 eurocent/kWh) zitten we nog redelijk goedkoop.

  Helaas gaan wij dezelfde kant op als Duitsland omdat dezelfde (slechte) uitgangspunten voor het energiebeleid zijn gekozen, het enige verschil is dat Duitsland 5 jaar voorsprong heeft met de Energiewende (energie ellende) dus binnenkort ook in dit theater...