Wat levert Nationale Klimaattop op?

27.10.2016 | Branchenieuws | 898 keer bekeken
Wat levert Nationale Klimaattop op?

Op de Klimaattop in Rotterdam zijn twaalf concrete afspraken en drie prille plannen gelanceerd. Als alle afspraken worden gerealiseerd vermindert Nederland hiermee haar CO2-uitstoot in 2030 met negen procent, meldt Ecofys.

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 afgelopen woensdag in Rotterdam hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het gaat om twaalf concrete plannen die zijn ondertekend en drie plannen die in een priller stadium verkeren. De afspraken zijn goed voor een CO2-reductie van 17,6 Megaton, zo blijkt uit onderzoek van Ecofys. De beperking komt overeen met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Dit is gelijk aan de CO2-uitstoot van 2,2 miljoen huishoudens of 7 miljoen personenauto's.

Doorpakken
De top was een initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dijksma: ‘We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het klimaatakkoord van Parijs bijdragen.’ Het wetsvoorstel tot ratificatie van het akkoord door Nederland wordt nog deze week bij de Tweede Kamer ingediend.

Initiatieven
De Nationale Klimaattop trok meer dan 1700 deelnemers. Op de top zijn veel plannen en initiatieven gelanceerd en is de kiem gelegd voor veel nieuwe initiatieven, doordat veel bestuurders met elkaar in contact kwamen. Dit moet volgens de overheid leiden tot een forse reductie van de CO2-uitstoot in Nederland. De drie grootste bijdragen komen van een ‘CO2 Smart Grid’ voor opslag en gebruik van CO2, het initiatief van een kleine honderd gemeenten en provincies voor het creëren van gasloze wijken en nieuwe afspraken tussen de overheid en bedrijven over energiebesparing.

CO2 Smart Grid
Op de top werd een plan van aanpak gelanceerd om te komen tot ’s werelds eerste CO2 Smart Grid: een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2. De komende twee jaar onderzoeken maar liefst 26 partijen uit de markt, maatschappij en overheid de uitrol van dit project. De sleutel hiervoor is dat CO2 niet als afval wordt beschouwd maar als een belangrijke bouwstof in de circulaire economie, in de eerste plaats voor de glastuinbouw maar ook voor de (bio)chemie, bouwmaterialen en andere sectoren.

Energiebesparing
De uitdaging voor de gebouwde omgeving is groot, meldt Ecofys. ‘Er moet een transitie worden ingezet van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening, om in de toekomst CO2-neutraal te zijn.’ Bijna zeventig gemeenten en twee provincies tekenden tijdens de Klimaattop het manifest voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035. Ook het bedrijfsleven wil energiebesparing onderdeel laten zijn van de bedrijfsvoering. Doel is om in 2021 250 energieneutrale bedrijventerreinen te realiseren. Al meer dan 130 terreinen hebben zich hiervoor opgegeven.’

Energieakkoord
‘Er is werk aan de winkel. We beginnen gelukkig niet bij nul,’ zei minister-president Mark Rutte in een toespraak aan het begin van de top. Rutte verwees hierbij naar het energieakkoord, waarin wordt gewerkt aan energiebesparing en hernieuwbare energie. Hij prees het bedrijfsleven als een belangrijke stuwende kracht om het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Partijen zoals Shell, het Havenbedrijf Rotterdam en VNO-NCW zaten met Greenpeace en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aan tafel. ‘Die brede coalitie maakt Nederland uniek,’ zegt Rutte.

Kolencentrales
De regering onderzoekt of extra kolencentrales gesloten kunnen worden. Greenpeace-directeur Joris Thijssen riep op de klimaattop op om alle kolencentrales te sluiten. Burgemeester Aboutaleb heeft daar wel oren naar. ‘Als ik reëel ben, zeg ik dat we in de komende kabinetsperiode de helft van alle kolencentrales moeten sluiten. In de kabinetsperiode daarna de overige. Dan zijn er in acht jaar van die smurrie af’, zei Aboutaleb volgens het FD. Rutte waagde zich niet aan zo’n gewaagde uitspraak. ‘Die centrales draaien ook prima zonder mij’, aldus Rutte.

Rapport
Download
Ecofys-rapport 'Impact van Nationale Klimaattop 2016 in kaart'.
 
Foto: Utrechts wethouder Lot van Hooijdonk, Ingrid Thijssen (Raad van Bestuur Alliander) en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland boden op de Nationale Klimaattop het manifest aan om in 2035 gasloze wijken te realiseren (foto HIER Klimaatbureau).

Redactie Ensoc, 27-okt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (4)

Reageren
 • B Scholte Lubberink
  02.11.2016 - 16:13 uur | B Scholte Lubberink

  @Lomito
  Wat dan wel? Blijven doorgaan met ongelimiteerd verstoken van fossiele brandstoffen? CO2 niveau door niet-atmosferische toevoeging is inmiddels het 400 PPM punt gepasseerd (verdunning C14 isotoop in atmosferisch CO2 als gevolg van verbranding fossiele brandstoffen wordt keurig en zeer exact gemeten door de in 2014 gelanceerde OCO-2 van de NASA). Als het Pentagon klimaatverandering al als een "securityissue" heeft betiteld hoe kunt u dan nog spreken van een klimaathoax? U weet meer? Duidelijk is dat u ook kunt worden opgenomen in het pregnante lijstje van Nederlandse klimaatsceptici, de zogenaamde "Merchants of doubt". Inmiddels volstrekt ongeloofwaardig.

 • bas pulle
  01.11.2016 - 10:25 uur | bas pulle

  Best veel mensen gaan over op een houtkachel. Dat is biomassa en lijkt prima, maar de verbranding is vaak erg slecht. Daarmee kom je van de regen in de drup.
  Een verplichte KEMA-keur voor houtkachels zou helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.

  Die houtkachels worden vaak 'geknepen' in de luchttoevoer, terwijl het knijpen van de rookgasafvoer juist dient om het vuur te regelen. Bij te weinig lucht gaat de kachel het hout vergassen waardoor kankerverwekkende stoffen ontstaan. Witte rook stinkt enorm. Ook verstopt de schoorsteen van de teerdeeltjes. Een volledige verbranding - dan is er geen witte rook te zien - is niet zo moeilijk als je weet hoe je hout moet stoken.
  Waarom weten ze dat in Oostenrijk - waar veel hout wordt gestookt - wel en is het hier zo onbekend hoe je een houtkachel op de juiste wijze moet stoken.

  Op Internet zou snel te vinden moeten zijn hoe een houtkachel op de juiste dient te worden gestookt.

 • bas pulle
  01.11.2016 - 10:13 uur | bas pulle

  Ik ben zo benieuwd wanneer de winkels hun deuren automatisch laten sluiten (in het stook- en koelseizoen).
  De terugverdientijd daarvan is zeer kort.
  Het zou 'direct' verplicht moeten zijn, want uit zichzelf komt het er niet van.

 • P. Lomito
  27.10.2016 - 13:00 uur | P. Lomito

  Veel tamtam en weinig resultaat dus... wie had het kunnen bedenken. Op een goede dag zal de klimaathoax als een zeepbel uit elkaar spatten als blijkt dat CO2 geen beslissende invloed heeft op het klimaat en alle miljarden kosten plannen voor CO2-reductie feitelijk weggegooid geld was, dat bedrijven en onderzoeksinstellingen zich misdadig verrijkt hebben aan deze geënsceneerde massahysterie en dat onze overheden dit hebben laten gebeuren met een ongekende groei van de staatsschuld tot gevolg.