​‘Warmtenetten worden steeds groener’

20.04.2017 | Branchenieuws | 640 keer bekeken
​‘Warmtenetten worden steeds groener’

Door de uitfasering van aardgas neemt de vraag naar een alternatieve warmtebron toe. Warmtenetten kunnen daarin voorzien en maken komende jaren steeds meer gebruik van duurzame bronnen.

Dit staat in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017, dat afgelopen woensdag 19 april is overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op uitvoering van de afspraken uit het energieakkoord. Het rapport is geschreven in opdracht van de grootste Nederlandse warmteleveranciers: Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, Nuon en Stadsverwarming Purmerend. ‘De duurzame warmtemarkt van de toekomst zal bestaan uit een mix van duurzame oplossingen. Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing,’ melden de zes warmtebedrijven in het rapport.

Gasloos
Onze energievoorziening gaat komende jaren flink veranderen: Nederland wordt aardgasloos en duurzaam. Dat brengt grote veranderingen met zich mee: het vertrouwde aardgas wordt vervangen door andere warmteopties, zoals all-electric (warmtepompen) en warmtenetten. De kansen die kleine- en grote warmtenetten bieden voor de verduurzaming zijn nog relatief onbekend bij veel stakeholders. Dat meldt het rapport, dat is bedoeld voor politici, beleidsmakers en marktpartijen die ‘actief op zoek zijn naar de verduurzaming van bestaande- en nieuwbouw, utiliteit en industrie’.

Warmtenetten
Nederland heeft nul al meer dan 230 warmtenetten, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten, bijna 5 procent van het aantal woningen. De warmtenetten leveren daarnaast warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. De sector heeft op dit moment een omzet van meer dan 600 miljoen euro. De sector verwacht als gevolg van het klimaatbeleid en de uitfasering van aardgas een sterke groei in het aantal klanten, zo blijkt uit een enquête onder de tien grootste warmteleveranciers.

Duurzame warmte
De hogere vraag naar warmte zal leiden tot een grotere inzet van collectieve warmtenetten, zo verwachten de warmteleveranciers. Daarbij zullen steeds meer duurzame warmtebronnen worden toegepast. De potentie van duurzame warmte is ruim voldoende om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen met warmtenetten, denken de warmteleveranciers. Ze verwachten dat restwarmte en biomassa tot 2022 als warmtebronnen het sterkst zullen groeien, en dat vanaf 2022 geothermie sterk zal gaan groeien, tot een aandeel van maar liefst 50 procent.

Business case
De meeste warmteleveranciers zijn positief gestemd over de business case van warmtenetten. Zij zien genoeg kansen om ook bij bijna-energieneutrale woningen warmtenetten toe te passen en uit te breiden in de bestaande bouw. Dat de warmtevraag lager uitvalt bij dit soort woningen zien ze niet als belemmering, omdat de investeringskosten dan ook lager zijn. De warmtebedrijven die wel druk voorziet op de business case zegt dat het belangrijk is dat de energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG) verklaring voor warmtenetten wordt toegepast en meetelt bij het bepalen van de EPC.

Flexibele oplossing
Vooral in stedelijk gebied verwacht de sector een groei van het aantal warmtenetten en een verduurzaming van de warmtebronnen. Dat is ook goed mogelijk, omdat warmtenetten flexibel zijn voor het toevoegen en aankoppelen van nieuwe bronnen. De warmtebedrijven verwachten dat per situatie gekeken zal worden naar de beste oplossing en denken dat er genoeg situaties overblijven waarin warmteneten in het voordeel zijn. Ook hybride oplossingen waarbij bijvoorbeeld een warmtenet en een decentrale warmtepomp elkaar aanvullen zien ze als mogelijk toekomstscenario.

Denemarken
De Nederlandse warmtesector kijkt met een schuin oog naar Denemarken, waar warmtenetten al veelvuldig worden toegepast. In dat land zijn warmtenetten een integraal onderdeel van het energiesysteem, en wordt overtollige elektriciteit uit windenergie omgezet in warmte. Denemarken laat ook zien dat de kosten voor duurzame warmtenetten niet relevant zijn zodra de prijs voor fossiele energie maar hoog genoeg wordt gemaakt, als onderdeel van een consistent, nationaal energiebeleid. Klanten gaan dan zelf op zoek naar het goedkoper en duurzamer alternatief.

Rapport
Download het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 via www.warmtenettrendrapport.nl.

Foto: Het Deense energiebedrijf Aalborg CSP zet zonlicht met spiegels om in warmte (foto energy-supply.dk).

Redactie Ensoc, 20-apr-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    20.04.2017 - 19:30 uur | P. Lomito

    Ik begrijp werkelijk niet waar men vandaan haalt dat Nederland aardgasloos wordt, onze woningen en industrieën zullen sowieso nog vele decennia gewoon op gas verwarmd worden omdat er geen alternatief is met dezelfde dekking en betrouwbaarheid. Pas als er een volwaardig alternatief is zal de vraag naar gasverwarming afnemen. Warmtenetwerken zouden volgens het NMDA-principe werken maar de praktijk leert dat dit Nog Meer Dan Anders betekent ofwel duurder dan gas. Laat maar...

    De beoogde duurzaamheid is een papieren werkelijkheid, het stoken van biomassa is zeer milieuvervuilend en leidt tot kaalslag van bossen. Ook de veronderstelde duurzaamheid van warmtenetwerken bestaat alleen in de rapporten van onderzoeksbureaus die zich gespecialiseerd hebben in het produceren van politiek gewenste onderzoeksresultaten. De wal zal het schip wel keren.