​VEMW: Grondige herziening Warmtewet nodig

24.02.2016 | Branchenieuws | 1428 keer bekeken
​VEMW: Grondige herziening Warmtewet nodig

Minister Kamp van Economische Zaken moet de Warmtewet grondig herzien om warmtenetten aantrekkelijk te houden voor zowel leveranciers als klanten. Dat concludeert onderzoeksbureau Ecorys in een rapport, zo meldt zakelijke belangenbehartiger VEMW.

Om te kunnen komen tot een trendbreuk in de warmtevoorziening in Nederland moet er vertrouwen ontstaan in de warmtemarkt en zijn er prikkels nodig om lokaal te komen tot duurzame warmteprojecten, zowel voor aanbieders en initiatiefnemers als afnemers. Dat vraagt niet alleen visie en ambitie, maar ook een hernieuwing van de Warmtewet. Dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie van de Warmtewet, die is uitgevoerd door Ecorys in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dit meldt VEMW op haar website. VEMW zal het rapport bestuderen voor een uitgebreidere reactie.

Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Doel van de wet is het realiseren van een betrouwbare warmtelevering aan afnemers tegen een eerlijke prijs, waarbij de afnemers beschermd worden tegen te hoge prijzen en onredelijke leveringsvoorwaarden. Tegelijkertijd moeten warmte-aanbieders worden geprikkeld om doelmatig en doeltreffend te opereren. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft laten zien dat afnemers ook echt bescherming nodig hebben door regulering en onafhankelijk toezicht. Het kabinet heeft met het wetsvoorstel ingestemd onder de voorwaarde dat in 2016 een evaluatie zou plaatsvinden. Een onderzoeksteam van Ecorys en Innoforte heeft deze evaluatie afgelopen najaar uitgevoerd.

Markt voor warmte
Van de totale Nederlandse warmtebehoefte (1.219 PJ) is in 2014 ongeveer 12 procent (148 PJ) ingevuld via warmtenetten. De rest is opgewekt en gebruikt op locatie. Van de vervoerde warmte wordt het grootste deel (76 procent) via industriële warmtenetten vervoerd (112 PJ), de rest via niet-industriële warmtenetten (36 PJ). De levering via niet-industriele warmtenetten bestond voor 51 procent uit stadsverwarming en voor 49 procent uit blokverwarming en warmtekoudeopslag (WKO’s), meldt Ecorys in het rapport. De warmtemarkt moet de komende jaren fors groeien om de doelstellingen uit het energieakkoord te halen en de afhankelijkheid van aardgas te verminderen. Daartoe wil minister Kamp aanleg van warmtenetten stimuleren, zo meldde hij vorig jaar in zijn Warmtevisie.

Betaalbaarheid
Het grootste knelpunt in de Warmtewet voor zowel afnemers als aanbieders is de betaalbaarheid van de warmtevoorziening via warmtenetten, zo blijkt uit de evaluatie van Ecorys. VEMW: ‘De niet-meer-dan-anders-systematiek (NMDA) creëert geen vertrouwen: alleen de gebonden afnemers (27 PJ voor huishoudens met aansluiting < 100 kW) vallen formeel onder de reikwijdte van de Wet, maar deze groep voelt zich niet echt beschermd.’ Veel afnemers ervaren het tarief voor warmte als te hoog. De overige aangesloten afnemers worden geacht te kunnen onderhandelen over voorwaarden en tarieven met een monopolist, en komen daar niet uit. Voor warmteaanbieders biedt de Warmtewet te weinig investeringszekerheid, aldus VEMW.

Tariefregulering
De onderzoekers van Ecorys adviseren via een zogenaamde ‘indexbenadering’ te gaan naar een vorm van maatstafconcurrentie gebaseerd op het kostenniveau van leveranciers.  Dit houdt in dat de NMDA-tarieven jaarlijks worden geïndexeerd op basis van metingen van de productiviteit van warmteleveranciers. Hierbij verwacht Ecorys dat de tarieven op korte termijn niet sterk veranderen, waardoor warmte relatief gezien onaantrekkelijk blijft voor alle partijen. Ecorys stelt voor om in dit geval anderen dan de directe afnemers van een warmtenet te laten meebetalen aan de kosten. Dit kan bijvoorbeeld via de energiebelasting of de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+), waaraan consumenten meebetalen via een opslag in hun energierekening .

Eisen aan toegang
Het voordeel van de index-benadering is dat er een betere aansluiting komt tussen de ontwikkeling van de kosten van warmtelevering en de inkomsten van warmteleveranciers. De onderzoekers van Ecorys stellen ook dat een aantal technische kenmerken van warmtenetten ervoor zorgen dat de verwachte baten van toegangsregulering zoals die bestaan in de elektriciteits- en gasvoorziening klein zijn. Zij adviseren daarom een marktorganisatiemodel niet bindend vast te leggen, maar wel nadere eisen en voorwaarden te stellen aan toegang en gebruik. Tot slot vraagt ook de levering van koude – waar deze inherent is gekoppeld aan warmtelevering – om regulering, maar daarvoor is eerst nader onderzoek nodig naar de verschillende leveringssituaties, de kosten daarvan en de waarde voor afnemers.

Foto: De aanleg van warmtenetten moet aantrekkelijk blijven. Daardoor is een grondige herziening nodig van de Warmtewet (foto stadsverarming.nl)

Redactie Ensoc, 24-feb-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • P. Lomito
  03.03.2016 - 17:36 uur | P. Lomito

  Ik heb begrepen dat zelfs het opzeggen van de warmtenetaansluiting problemen geeft, gebruikers moeten extreem hoge afsluitkosten betalen waardoor het voor veel gebruikers financieel onmogelijk is om zich te laten afsluiten. De aansluiting behouden zonder gebruik van warmte is ook geen optie omdat de vaste kosten ook zeer hoog zijn (jaarlijks zo'n 400-500 euro).

  Conclusie is dat warmtenetten een financiële valkuil vormen, als je er eenmaal mee opgescheept zit kom je er moeilijk van af.

  Advies voor bestaande warmtenetgebruikers: als je niet van plan bent om te verhuizen laat dan je dan afsluiten en verzorg zelf de verwarming met een L/W-warmtepomp of een pelletkachel.
  Advies voor aanstaande warmtenetgebruikers: draai je om en ren hard weg nu het nog kan.

 • Derk Reeshofwarmte
  01.03.2016 - 09:38 uur | Derk Reeshofwarmte

  Dit Rapport is getoetst op de verkeerde uitgangspunten, de warmtewet is in de 2de kamer aangenomen op consumentenbescherming. Afnemers betalen al jaren 25-35% teveel geld voor meestal niet eens duurzamere warmte dan de HR ketel op gas. Het ministerie van EZ heeft als ondertitel aan de warmtewet het bevorderen van het gebruik van restwarmte gegeven. Het hele rapport van Ecorys is aan de ondertitel getoets en niet aan de consumentenbescherming. Het totale rapport mag als zodanig direct de vuilnisbak in. De consumentenorganisaties die hebben meegewerkt aan dit rapport was BELOOFD dat er in het rapport verneld zou worden dat de prijs 25% boven echt NMDA zou liggen ( wij vroegen zelfs 35% ). Helaas is dat niet in de eindrapportage terecht gekomen. Zal wel niet in het straatje van grootmanipuleerder EZ hebben gepast.
  Innoforte en Ecorys moeten zich schamen om zo'n rapport te maken en bij mij is het nu duidelijk dat echt alles te koop is.
  Jammer voor de huidige huurders en kopers aan warmtenetten maar als je nu nog aansluit op stadsverwarming ben je echt niet goed bij je hoofd. Afkoppelen en exit met dit warmtemisbruik.

 • P. Lomito
  24.02.2016 - 12:19 uur | P. Lomito

  Met duurzaamheid hebben warmtenetten alvast weinig te maken, de echte reden voor deze groene lichten voor warmtenetten is het simpele feit dat het aardgasnetwerk steeds minder gaat opleveren door de noodzakelijke afbouw van aardgasproductie (aardbevingen en eindigheid Groningse gasvoorraden). Om te voorkomen dat ook de belastinginkomsten op energie afgebouwd moeten worden wordt nu vol ingezet op warmtenetten, de nieuwe melkkoe van de overheid en energiebedrijf waarmee men weer vele decennia vooruit kan... hoopt men...

  De hoge aanlegkosten worden op alle afnemers afgewenteld via een belastingverhoging op energie. Dit komt bovenop de bestaande energiebelasting en de extra energiebelasting vanwege het Energieakkoord.

  De energietarieven gaan daardoor voornamelijk uit belastingen bestaan, en zullen een globaal 2x zo hoog uitvallen als de bestaande energietarieven. Met de wetenschap dat de energietarieven verdubbelen wordt het nog interessanter om maatregelen te nemen om grotendeels of zelfs volledig onafhankelijk te worden van belastingstroom, belastinggas en belastingwarmte. Investeringen in woningisolatie en eigen stroomopwekking/opslag verdienen zich 2x zo snel terug!