​Veel bedrijven vragen uitstel voor energie-audit

01.02.2016 | Branchenieuws | 2425 keer bekeken
​Veel bedrijven vragen uitstel voor energie-audit

Grotere bedrijven moesten voor 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing. Veel bedrijven reageren op deze verplichting met een verzoek om uitstel.

Dit blijkt uit een artikel van Energiegids over het toezicht op de energie-audits vanuit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. De dienst ziet er tevens op toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu. Omdat de Omgevingsdienst goed op de hoogte is van de regels die vanuit de EU op bedrijven afkomen, is de dienst al vroeg aan de slag gegaan met het energie-auditproces.

Voorbeeldfunctie
“We hebben ook een voorbeeldfunctie, want wij toetsen ook bedrijven op deze audits”,  vertelt Marja Hof, coördinator duurzaamheid van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vanwege de voorbeeldfunctie heeft de Omgevingsdienst voor zichzelf een energie-audit laten uitvoeren. Uit de energie-audit, die is uitgevoerd door Industrial Energy Experts, blijkt dat de Omgevingsdienst er qua energieverbruik goed voor staat. Dat komt vooral doordat het gebouw twee jaar geleden energiezuinig is gerenoveerd. Toch is er meer energiebesparing mogelijk, door bijvoorbeeld de stooklijn te optimaliseren of door de gevel te isoleren.

Energieneutraal
De gemeente Zaanstad heeft een hoog duurzaamheidsdoel, energieneutraal in 2020. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treedt dan ook in overleg over de nog te nemen maatregelen. Naast energiebesparing is er aandacht voor duurzame energie. Bijna 15.000 kWh per jaar (3% van het elektriciteitsgebruik) is op het gebouw van de Omgevingsdienst  op te wekken met zonnepanelen. “De gemeente Zaanstad heeft een doelstelling om op eigen gebouwen pv-panelen te installeren. Daarvoor kijken we of we met onze buren gezamenlijk een zonnepanelenproject kunnen starten. Een zonneproject is een eerste stap om ons op weg helpen energieneutraal te worden.”

Deadline
De Omgevingsdienst houdt ook toezicht op het opstellen van energie-audits bij bedrijven die hiertoe verplicht zijn. Hoewel op 5 december 2015 de officiële deadline verstreek voor bedrijven om hun auditrapportage in te leveren bij het bevoegd gezag, loopt het nog niet storm. Hof: “We hebben de indruk dat ondernemingen graag willen voldoen aan de wetgeving. We krijgen veel reacties binnen, maar vooral met het verzoek om uitstel. Verder reageren de bedrijven die al in het bezit zijn van een keurmerk of waar eerder een energieonderzoek is uitgevoerd. Het aantal ingediende audits is nog erg beperkt: vlak voor Kerst waren er minder dan 10 ingediend, terwijl we honderden audits verwachten.”

Hausse komt nog
De grote hausse aan energie-audits is dus nog te verwachten, meldt Energiegids. Dit kan voor de geauditeerde bedrijven veel energiebesparing opleveren, waarmee Nederland weer flink dichterbij komt bij het behalen van de duurzame doelen, zoals afgesproken in het energieakkoord.

Energie-audits
Voor 6.000 bedrijven en organisaties in Nederland is een energie-audit in het kader van de Europese richtlijn voor energie-efficiency (EED) verplicht. Het gaat om bedrijven met meer dan 250 fte aan werknemers, of bedrijven met een jaaromzet van € 50 miljoen of meer. Bedrijven die meedoen aan de energiebesparingsconvenanten MJA en MEE zijn vrijgesteld, evenals bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. De audit is na afgifte vier jaar geldig. Bij RVO.nl zijn ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ te raadplegen, inclusief een stappenplan om te beoordelen of de audit verplicht is. Voor vragen kan men ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van RVO. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eed.

Congres
Op 29 februari 2016 organiseert F&B in de Jaarbeurs Utrecht een congres over de EED en de energie-audits. Meer info over het congres staat hier.

Artikel
Dit is een samenvatting van een artikel uit Energiegids. Het volledige artikel staat in Energiegids dat verschijnt op 20 februari 2016.

Foto: Gebouw van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam (foto Energiegids)

Redactie Ensoc, 1-feb-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    03.02.2016 - 13:16 uur | P. Lomito

    Zolang arbeid zwaarder belast wordt dan energie (met name voor grote bedrijven!!!) is er weinig animo om van energiebesparing werk te maken. Draai het om en je hebt die audit niet meer nodig.