​‘Vastgoed blijft achter met energieaudits’

16.08.2016 | Branchenieuws | 1388 keer bekeken
​‘Vastgoed blijft achter met energieaudits’

Circa 6000 bedrijven in Nederland moeten een onderzoek naar energiebesparing uitvoeren, maar niet alle bedrijven werken van harte mee. Met name de vastgoedsector blijft achter met het indienen van de energieaudits.

Tekst: Norbert Cuiper

‘Het aantal energieaudits van de vastgoedsector is nog beperkt,’ zegt adviseur energie Patrick Teunissen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De dienst verstrekt onder meer omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Teunissen is wel blij met de inzet van de twintig inspecteurs van het Rijk, die gaan controleren of bedrijven de erkende energiebesparende maatregelen toepassen. Hij verwacht dat deze inspecteurs zich vooral zullen richten op specifieke branches zoals kantoren.

Energieaudits
Teunissen sprak medio juni op het Nationaal Energie Congres in Utrecht over de energieaudits, waarmee bedrijven hun energiegebruik en opties voor energiebesparing in kaart brengen. Circa 6000 bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om een audit uit te voeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing, de EED. Energiebesparing is bij veel bedrijven een ondergeschoven kindje, maar het is een van de meest efficiënte manieren om te besparen op energiekosten. Teunissen sprak de ambitie uit van de opdrachtgevers in zijn regio om voor 2019 afspraken over energiebesparing te maken met alle grootgebruikers, zowel in de dienstverlenende sector als in de industrie.

Wortel en stok
Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in het begeleiden van energiebesparing. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord, in NRC Handelsblad. Naar aanleiding van dit artikel sprak Teunissen met Nijpels. Teunissen: ‘Ik heb een toelichting gegeven over onze aanpak: de wortel en de stok. In eerste instantie proberen we bedrijven te stimuleren om energie te besparen, maar als dat niet helpt leggen we de bedrijven een dwangsom op. In de praktijk ervaren we echter dat toezichthouders steeds vaker naast de ondernemer staan, in plaats van tegenover. Gemeenten en provincies werken dus meer met bedrijven samen aan energiebesparing.’

Diverse wetten en regels
Probleem is dat veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Er bestaan diverse wetten en regelingen voor energiebesparing: de Europese richtlijn EED verplicht bedrijven om elke vier jaar een energieaudit uit te voeren, maar daarnaast is ook de Wet Milieubeheer van kracht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bovendien bestaan er diverse keurmerken, zoals Breeam, CO2-ladder, Green Key (hotels) en Thermometerzorg. Teunissen: ‘Het is mooi dat veel bedrijven hun duurzaamheidsambities al hebben geborgd met zo’n  keurmerk. Zij hoeven daardoor vaak de energieaudit niet meer uit te voeren.’

Keurmerken
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft  voor een aantal keurmerken een factsheet opgesteld. De factsheet geeft concreet aan in hoeverre de betreffende keurmerken tegemoet komen aan de vereisten van een EED-audit. Ook heeft RVO in juli een brief gestuurd naar alle bedrijven die een energieaudit moeten uitvoeren. ‘Bedrijven hebben vier tot zes maanden nodig om een audit op te stellen. Verwachting is dat de beoordeling van de meeste audits in het eerste kwartaal van 2017 komt te liggen,’ meldt de Vereniging van Gemeenten (VNG) in een brief aan haar leden. Het ministerie van Economische Zaken zal in april 2017 aan Europa rapporteren hoeveel audits zijn beoordeeld.

Winkelketens
Onder de auditplichtige bedrijven bevinden zich ook landelijke winkelketens, zegt Teunissen. ‘Bedrijven zoals bijvoorbeeld Action zouden voor alle winkels een audit moeten uitvoeren. Dit is enorm veel werk en levert geen meerwaarde. Na overleg met het bevoegd gezag is besloten om alleen bij de grootgebruikers onder de winkels elke vestiging te auditen, en voor de midden- en kleingebruikers hooguit drie vestigingen. De panden die van de winkelformule afwijken moeten echter wel individueel worden onderzocht.’

Nationaal loket
Landelijk opererende bedrijven verwijst Teunissen naar een nationaal loket waar een kernteam van toezichthouders een pre-advies kan geven over zo’n concernbrede audit. Met dit kernteam moet onduidelijkheid over de juiste aanpak en onnodige lastendruk worden voorkomen. De coördinatie van dit kernteam wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bedrijven kunnen zich aanmelden via energie@odnzkg.nl.

Meer auditrapportages
Teunissen verwacht dat de komende periode fors meer auditrapportages zullen worden ingediend. Als een bedrijf geen auditrapportage levert volgt een waarschuwing met een dwangsom. ‘Energiebesparing is niet vrijblijvend. Als een bedrijf geen actie onderneemt, zullen we gaan handhaven.’ De meeste bedrijven laten het niet zover komen, zegt Teunissen. ‘Een supermarktconcern als Albert Heijn neemt haar verantwoordelijkheid en wil geen gedoe per vestiging. AH gaat in gesprek met het bevoegd gezag, ook als dat betekent dat ze daarvoor meerdere gemeenten en provincies moet benaderen.’

Om diverse onduidelijkheden over energieaudits weg te nemen organiseert F&B in samenwerking met de Federatie van Energieconsultants (FedEC) en de stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) een tweedaagse opleiding over energieaudits.

Foto: Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, bracht op 3 juni 2016 een werkbezoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam. Aan het hoofd van de tafel energieadviseur Patrick Teunissen (foto Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).

Redactie Ensoc, 9-aug-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    16.08.2016 - 12:49 uur | P. Lomito

    Ondernemers proberen de audit zo lang mogelijk uit te stellen omdat de financiële besparing zeer beperkt is en soms flink geïnvesteerd zal moeten worden om die kleine besparing te realiseren... niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht. Er is nog een goede reden om de audit waar mogelijk uit te stellen tot eind 2017: volgend jaar worden Tweede Kamerverkiezingen gehouden en met de stemverdeling volgens recente peilingen gaat het politieke landschap er mogelijk compleet anders uitzien. Het is daarom niet ondenkbaar dat het hele klimaat- en energiebeleid op de schop gaat waardoor ook de energieaudit zou kunnen vervallen.