‘Utrecht moet investeren in energiecoördinator’

09.12.2015 | Branchenieuws | 1680 keer bekeken
‘Utrecht moet investeren in energiecoördinator’

Gemeente Utrecht moet investeren in extra maatregelen om in 2030 klimaatneutraal te worden. Een van de meest kosteneffectieve maatregelen is het investeren in een energiecoördinator, blijkt uit onderzoek.

De gemeente Utrecht is goed op weg in haar streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar moet nog diverse organisatorische, financiële, technische, politieke, gedragsmatige en institutionele knelpunten overwinnen om dit te realiseren. Die conclusie komt naar voren uit het onderzoek dat senior hoofdinspecteur milieu Ruben van Brenk van de gemeente Utrecht heeft uitgevoerd. Afgelopen donderdag 3 december presenteerde hij in Hilversum zijn onderzoek, waarmee hij afstudeerde aan de Examenopleiding Energieconsulent van de stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE).

Versnippering
‘Klimaatneutraal zijn gaat niet vanzelf,’ zegt Van Brenk. Gemeente Utrecht wilde haar eigen organisatie al in 2012 CO2-neutraal maken, maar dat is nog niet gelukt. ‘We zijn wel bezig om de eigen CO2-uitstoot verder te verlagen gezien onze ambitie voor 2030, maar er zijn nog diverse stappen nodig om dit te realiseren,’ zegt Van Brenk. Binnen de gemeente zijn alle zes bedrijfsonderdelen bezig met het verduurzamen van het energiegebruik. Uitdaging is om deze acties te coördineren. ‘We moeten de versnippering tegengaan en de energietaken centraliseren,’ zegt Van Brenk.

Energiecoördinator
Van Brenk adviseert gemeenten om een energiecoördinator aan te stellen en tegelijkertijd te investeren in een energiebeheersysteem. Hiermee kan de gemeente het energieverbruik nauwkeurig in kaart brengen om vervolgens effectieve maatregelen te nemen teneinde het energieverbruik te verduurzamen. Daarbij is energiebesparing bij gebouwen en bedrijven de meest rendabele optie om de CO2-uitstoot te verminderen. Door de bijkomende besparing op energiekosten verdient een energiecoördinator zich binnen een half jaar terug, zo berekende Van Brenk.

Berekening
Van Brenk: ‘Het aanstellen van een voltijds energiecoördinator, inclusief overhead, kost circa 150.000 euro per jaar. Bijkomende kosten zijn een budget voor onderzoeksgeld van circa 50.000 euro. Dat brengt de totale investering op circa 200.000 euro. Een goed functionerend  energiemanagementsysteem bespaart 5 tot 15 procent op energiekosten. Uitgaande van de energierekening van acht miljoen euro bespaart dit jaarlijks minimaal 400.000 euro. Dat komt neer op een terugverdientijd van een half jaar.’

Trias Energetica
Energiebesparing blijkt de meest kosteneffectieve methode om de CO2-uitstoot te verminderen. Pas daarna volgt de optie om energie duurzaam op te wekken. Dat volgt ook uit de Trias Energetica, een leidend principe bij het verduurzamen van energie. Van Brenk: ‘Energiebesparing levert geld op. Gemeente Utrecht doet er daarom goed aan om zich in eerste instantie te richten op energiebesparing.’ In de praktijk komt dit neer op maatregelen zoals isolatie, energiezuinige verlichting, energiezuinige apparatuur, opslag van warmte en koude en stadsverwarming.

Focus
‘Een energiecoördinator kan zich het beste richten op de groep van grootste energieverbruikers. In Utrecht zijn dat de zwembaden, openbare verlichting en kantoren. Deze gebruiken ongeveer de helft van de energie binnen de gemeente’, zegt Van Brenk, die zich baseert op een cijfermatig overzicht van Eneco. Hierin staat dat zwembaden de meeste warmte (32 procent) gebruiken. Openbare verlichting gebruikt 29 procent van de elektriciteit. Kantoren gebruiken 10 procent van de elektriciteit en 21 procent van de warmte. Sporthallen, multifunctionele accommodaties, stadswerken en musea vormen een tussencategorie met een kwart van het energiegebruik.

Foto: Het Olympische zwembad de Krommerijn in Utrecht is energiezuinig gerenoveerd met led-verlichting en een sterk geïsoleerd dak (foto ledzwembadverlichting.nl)

Tekst: Norbert Cuiper

Redactie Ensoc, 8-dec-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • aad van wijngaarden
  17.12.2015 - 16:56 uur | aad van wijngaarden

  Het artikel begint met een cocktail van (goede) maatregelen maar wordt vervolgens toegespitst op de energiecoördinator. Het aanstellen van een coördinator is goed maar niet DE panacee om dit weerbarstige onderwerp aan te pakken. De coördinator dient zichzelf binnen 5 jaar overbodig te maken. De energieverbruikers (iedereen) zullen het zelf moeten doen. Gedragsverandering, energiebewust denken en handelen levert aanzienlijk meer op dan technische maatregelen en een coördinator. Overigens is de genoemde besparing van 5-15 % uitgedrukt in kosten. De verwachte besparing in het energieverbruik is niet vermeld. Na de introductie van het eerste rijksbrede energie efficiency programma in 1990 lijkt er na 25 jaar helaas niets verandert.
  Niettemin proficiat met het behaalde examen!

 • Peter van der Stelt
  16.12.2015 - 16:21 uur | Peter van der Stelt

  Goed werk, om zich energiebesparend reeds in een half jaar zich zo'n goede baan terug te verdienen!
  Goed voorbeeld doet volgen!
  Groet, Peter van der Stelt

 • David Dirkse
  15.12.2015 - 16:49 uur | David Dirkse

  Maar wat nu als we 2030 in een kleine ijstijd zijn beland? Is klimaatneutraal dan dat we meer CO2 de lucht in moeten blazen? Want de temperatuur jojoot per 30 jaar op en neer. Net als de huizenmarkt. Mij dunkt dat met alle scenario's rekening gehouden dient te worden. Niet voor niets heeft de rechtbank de Urgenda eis toegewezen met de motivatie dat de overheid de bevolking dient te beschermen. Koude eist ook meer slachtoffers dan warmte.

 • Frans van den Berg
  15.12.2015 - 14:54 uur | Frans van den Berg

  Nog meer laaghangend fruit. Het afstellen van CV ketels en radiatoren bespaart gemiddeld 15% energie.
  Landelijk betekent dit een potentieel aan besparing van 1 miljard m3 gas per jaar...

 • 15.12.2015 - 09:06 uur | Martijn Carlier

  Ik ben er helemaal voor om een energiecoördinator aan te stellen. Let wel even op bij het rondrekenen van de kosten en terugverdientijd van deze coördinator: voor het realiseren van de besparing zelf zal veelal ook geïnvesteerd moeten worden.