Subsidie voor duurzame energie stijgt met 3 mrd

30.11.2016 | Branchenieuws | 1431 keer bekeken
Subsidie voor duurzame energie stijgt met 3 mrd

Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 een subsidie van 12 miljard beschikbaar via de regeling SDE+. Dat meldt minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget bedraagt 3 miljard meer dan vorig jaar.

Voortzetting van de SDE+ regeling draagt volgens Kamp bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. ‘Met het energieakkoord heeft het kabinet een belangrijk stap gezet in de energietransitie. Met het energierapport, de energiedialoog en straks de energieagenda, laat het kabinet zien dat het ook voor de toekomst met verschillende partijen blijft werken aan vermindering van de uitstoot van CO2,’ zo schrijft Kamp in de brief. Hij stelt voor de SDE+ in 2017 een budget van 12 miljard beschikbaar, verdeeld over twee rondes met elk een budget van 6 miljard.

Subsidie blijft nodig
In het energieakkoord hebben overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afgesproken om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren en in 2023 16%. De SDE+ draagt volgens Kamp fors bij aan het behalen van deze doelstelling. ‘Ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkelingen is energieopwekking uit hernieuwbare bronnen als zon, wind, water, biomassa en geothermie in de meeste gevallen nog duurder dan uit fossiele bronnen,’ schrijft Kamp. Daarom is nog subsidie nodig om de groei van hernieuwbare energie mogelijk te maken.

Dubbel overtekend
Minister Kamp stelde in 2016 voor de SDE+ een budget van in totaal 9 miljard beschikbaar. Dat budget werd meer dan twee keer overtekend. Daarbij waren ook veel aanvragen tegen een lager subsidiebedrag per eenheid energie dan toegestaan voor de betreffende technologie. ‘Dit zijn goede tekenen voor de kostendrukkende werking van concurrentie om budget in de SDE+. Dit zorgt ervoor dat de prijs voor hernieuwbare energie daalt, zoals nu vooral gebeurt bij wind en zon,’ meldt Kamp. Hij zal de Tweede Kamer later informeren over de resultaten van de SDE+ voor 2016.

Kostenreductie
Volgens Kamp is de SDE+ kostenefficiënt, omdat de regeling zo is ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Dit prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie bestaat tussen verschillende technologieën. Hierdoor hebben projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven meer kans om de subsidie te ontvangen. Volgens Kamp valt dit positief uit voor de energierekening  van burgers en bedrijven en lokt dit innovatie uit.

Kritiek
Op de SDE+ bestaat ook kritiek. De regeling wordt gefinancierd met de opbrengsten uit de opslag voor duurzame energie, een belasting op gebruik van aardgas en elektriciteit. De toenemende uitgaven voor de SDE+ betekent dat de heffing stijgt, waardoor burgers meer meebetalen aan duurzame energie.  De opslag stijgt volgend jaar met 17 euro naar 62 euro, en kan oplopen naar 227 euro in 2023.  VVD-Kamerlid Andre Bosman vindt dat de SDE+ in tien jaar moet worden afgebouwd. Volgens PVV-Kamerlid Reinette Klever is de regeling onnodig, ondoordacht en peperduur. Volgens haar komt de rekening terecht bij mensen die nu al hun energiekosten niet kunnen betalen.

Energiebelasting
Minister Kamp overweegt om de opslag voor duurzame energie na 2017 op te laten gaan in de energiebelasting. Daarmee zouden de uitvoeringslasten lager kunnen worden. Maar volgens Vereniging Eigen Huis is dit geen goed idee, omdat de reatie met duurzame energie daarmee zou verdwijnen. ‘De opslag voor duurzame energie moet transparant blijven. Consumenten moeten weten waaraan het geld wordt besteed en hoe effectief die besteding is,’ zegt beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen. Het geld moet volgens Van der Veen ten goede komen aan duurzame energie en niet verdwijnen in de algemene belastingopbrengsten.

Foto: De SDE+ staat in 2017 net als in 2016 open voor wind op land (foto mksubsidieadvies.nl)

Redactie Ensoc, 30-nov-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    30.11.2016 - 16:20 uur | P. Lomito

    De regering beseft dat het Energieakkoord na de verkiezingen van maart 2017 weinig toekomst meer heeft en dat het gratis geld voor politieke en zakelijke vriendjes niet langer uitgedeeld zal kunnen worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om elk jaar € 3.500.000.000 weg te geven maar nu de politieke kaarten anders verdeeld zijn heeft men dit gigantische bedrag nog eens verdubbeld (2016) en verdrievoudigd (2017) om nog snel zoveel mogelijk gratis geld naar binnen te harken zolang het kan. We spreken hier over het grootste financiële debacle in de Nederlandse geschiedenis onder het mom van klimaat- en energiebeleid dat gebaseerd is op gefalsificeerde rekenmodellen die nog niet eens in staat zijn om het klimaat in het verleden juist te voorspellen (hindcasten).

    Ik kan alleen maar hopen dat de parlementaire enquêtecommissie Energieakkoord zo spoedig mogelijk haar onderzoek naar dit schandaal kan starten.