​Straks meer groen gas uit natte biomassa

21.04.2017 | Branchenieuws | 456 keer bekeken
​Straks meer groen gas uit natte biomassa

Nederland kan over 18 jaar veel meer groen gas produceren door natte biomassa te vergisten. Met name de teelt van zeewier op de Noordzee is hiervoor een belangrijke bron.

Biomassa uit de Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 maar liefst 53 petajoule (PJ) aan primaire energie te kunnen leveren. Dit is 26 procent van het totale Nederlandse potentieel aan vrij beschikbare biomassa. Daarmee kan de zeewierteelt een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Ook andere natte biomassa zoals waterplanten kunnen flink bijdragen aan de productie van groen gas.

Studie
Dit blijkt uit een studie van DNV-GL naar het potentieel aan biomassa in Nederland tot 2035. De studie maakt voor het eerst een uitgebreide analyse van het potentieel aan biomassa. De studie is verricht in opdracht van Gasunie en Natuur & Milieu, die samen de mogelijkheden verkennen voor het vergroenen van de Nederlandse economie. Beide partijen zijn aangenaam verrast door de potentie die zeewier blijkt te hebben om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Groen gas
Gasunie gelooft in een blijvende rol voor gas, dat afkomstig is van diverse duurzame bronnen. Een bron van hernieuwbaar gas is groen gas, dat geproduceerd wordt uit biomassa. Gasunie werkt daarom ook in projecten aan de ontwikkeling van groen gas. Omdat in publieke discussies het beeld ontstond dat er (nu en in de toekomst) een beperkte hoeveelheid groengas beschikbaar is, vroeg Gasunie DNV-GL om een verkennende studie uit te voeren naar het potentieel van biomassa.

Cijfers
De studie laat zien dat in Nederland in 2035 in totaal circa 203 PJ aan biomassa beschikbaar kan zijn voor de productie van groen gas. Op dit moment is dat slechts 87 PJ, maar in 2023 moet dat al zijn gestegen naar 133 PJ. Vooral het aandeel natte biomassa zal stijgen, van 49 PJ nu naar 87 PJ in 2023 en 141 PJ in 2035. Het aandeel droge biomassa zoals houtsnippers daarentegen neemt naar verwachting slechts beperkt toe, van 38 PJ nu naar 62 PJ in 2035.

Zeewier
Zeewier blijkt met 18 PJ van de natte biomassa  het grootste aandeel  te hebben. Als bron voor hernieuwbare energie biedt het onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee en biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie. Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als potentiele biomassabronnen.

Innovatie nodig
Zeewierteelt staat nu nog in de kinderschoenen. Om het potentieel te ontsluiten, is volgens Gasunie en Natuur & Milieu innovatie nodig, zowel voor de meest efficiënte ontwikkeling van de teelt, als naar de beste opties om het gewas optimaal te gebruiken. Via het proces van ‘cascadering’ kan zeewier optimaal worden gebruikt. Hierbij worden eerst de hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor diverse (industriële) toepassingen. Daarna kan bovendien groen gas worden geproduceerd als duurzame vervanger voor aardgas.

Reactie Gasunie
Tests met het telen van zeewier voor de kust van Scheveningen zijn veelbelovend, zo meldde ECN vorige week. Ulco Vermeulen, directeur Business Development en lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: “Tot nu toe was de schaalgrootte van Nederlandse biomassa moeilijk vast te stellen. De studie van DNV-GL laat zien dat de rol van natte biomassa zoals zeewier substantieel kan zijn. Het is daarom van groot belang dat Nederland nu verder doorpakt. Het nieuwe kabinet doet er goed aan om in te zetten op een krachtig innovatieprogramma om het beschikbare potentieel ten volle te benutten.”

Oproep aan kabinet
Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu: “Ook wij roepen het nieuwe kabinet op om een krachtig innovatieprogramma voor de zeewierteelt op te zetten. Het zou een gemiste kans zijn om de potentie van zeewier niet te benutten. We kunnen het immers zelf telen, in onze eigen Noordzee. Daarnaast combineert zeewierteelt perfect met windparken op zee. Juist de windparken zijn uitermate geschikt voor toekomstige zeewierboerderijen. Daarmee zijn zowel het klimaat als de Nederlandse economie gebaat. Een win-winsituatie dus.”

Rapport
Download het rapport van DNV-GL ‘Biomassapotentieel in Nederland’.

Foto: Zeewier is volgens ECN een belangrijke bron van biomassa

Redactie Ensoc, 21-apr-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    21.04.2017 - 15:53 uur | P. Lomito

    Allemaal leuk en aardig maar hiermee gaan we geen energietransitie maken. Elke euro besteed aan dergelijk hobbyisme gaat verloren aan onderzoek en ontwikkeling van betekenisvolle bijdragen aan de voorgenomen transitie. Tijd en geld verspild aan schijnoplossingen! Anders gezegd: grote bedragen besteed aan oplossingen zonder enig meetbaar resultaat en veel financiële ellende voor met name de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

    Het alternatief ligt voor het oprapen: elk jaar 5 miljard investeren in de ontwikkeling van de nieuwste generatie kerncentrales zodat we over 10-15 jaar kunnen beschikken over de energiebron van de toekomst. Onze technische universiteiten hebben de expertise in huis om dit mogelijk te maken.