​Socialiseren warmtenet bespaart klant tot 300 euro

20.03.2017 | Branchenieuws | 622 keer bekeken
​Socialiseren warmtenet bespaart klant tot 300 euro

Warmtenetten zijn prijzig in aanleg. Deze kosten worden, in tegenstelling tot gas en elektriciteit, niet gesocialiseerd. Als dit wel voor warmte zou gebeuren kunnen klanten tot 300 euro besparen, meldt CE Delft.

Wat betekent het voor de rekening van huishoudens als de kosten van warmtenetten in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland gesocialiseerd zouden worden? CE Delft becijfert deze kosten en weegt de voor- en nadelen af in een rapport. Het bureau voerde het onderzoek uit in opdracht van de Amsterdam Economic Board. Het werd ondersteund door het Programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland, dat werkt aan de Warmterotonde, een warmtenet in Zuid-Holland waarbij woningen en gebouwen worden verwarmd met restwarmte van industriële bedrijven. 

Hoge kosten
Warmtenetten zoals in Zuid-Holland en in Amsterdam zijn relatief grote projecten waarbij de investeringskosten moeten worden terugverdiend met de verkoop van warmte. De kosten voor dit soort projecten lopen al snel hoog op, zo blijkt uit berekeningen van CE Delft. Het Zuid-Hollandse warmtenet zou een eenmalige kostenpost van ruim 2 miljard euro opleveren met een jaarlijkse rekening van bijna 35 miljoen. Het warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam heeft bijna 1 miljard nodig voor aanleg en daarna minder dan 15 miljoen euro per jaar voor onderhoud, zo meldt CE Delft.

Varianten van socialiseren
De investeringen nodig om de warmtenetten aan te leggen worden nu niet gesocialiseerd, zoals dat wel gebeurt bij gas- en elektriciteitsnetten. CE Delft verstaat onder socialiseren in deze studie dat ‘gemiddelde kosten van een grotere groep aansluitingen het nettarief bepalen’. Als de kosten voor warmtenetten wel zouden worden ‘uitgesmeerd’, dan kan dit op twee manieren: verdeeld over alle warmte-afnemers, of alle warmte-afnemers én gasafnemers. CE Delft verdeelt deze twee methodes in vier varianten, waarbij kosten van transportnetten, distributienetten en de bestaande netkosten tegen elkaar zijn afgezet. In de eerste drie varianten worden de kosten over alle klanten verdeeld.

Passend binnen Warmtewet
Alleen in de vierde variant worden kosten niet gesocialiseerd naar de gasklant. Bij deze variant rekent CE Delft ook niet met de kosten van de besproken warmtenetten, maar wordt uitgegaan van een toekomstig warmte-aandeel van 25 procent bij alle Nederlandse huishoudens. Voordeel van socialiseren binnen de groep warmteklanten is dat dit het beste past binnen de Warmtewet, het huidige kader van tariefregulering, zo meldt CE Delft. Ook is het mogelijk om te werken met langere afschrijvingstermijnen en lagere kapitaalvergoedingen dan bij de huidige berekening onder het Niet Meer Dan Anders (NMDA)-principe, stelt het onderzoeksbureau.

Voordeel voor warmteklanten
Logischerwijs gaan warmteklanten er in alle vier de varianten op vooruit als aanlegkosten voor warmte worden gesocialiseerd: van 100 tot 300 euro per jaar. Als de gasklant meedraagt in de kosten, kost hem dit 10, 40 of 75 euro aan extra vaste lasten per jaar. CE Delft schat de gemiddelde netkosten voor klanten van de twee warmtenetten nu op gemiddeld 730 euro per jaar. Aangezien de totale netbeheerkosten van bestaande warmtenetten niet bekend zijn, gaat CE Delft ervan uit dat warmteklanten gemiddeld ongeveer 66 procent van hun warmterekening á 1100 euro aan ‘netwerkgerelateerde’ kosten betalen. Gasklanten betalen 210 euro per jaar, gebaseerd op het gemiddelde vastrecht voor kleinverbruikers.

Betere business case
Zouden de kosten gedeeld worden, dan is een betere business case voor warmtenetten een van de voordelen. Het is nu soms moeilijk om een warmtenet rond te rekenen door hoge vaste kosten en er is wegens het NMDA-principe ‘geen garantie dat warmte als product scherper geprijsd kan worden’, zo stelt CE Delft in het rapport. Socialiseren is ook rechtvaardiger, stelt CE Delft, die dit vergelijkt met verzwaring van het elektriciteitsnet voor all-electric bouw en elektrisch vervoer. Daar betaalt iedereen aan mee, ook al profiteert niet iedereen, aldus het onderzoeksbureau.

Minder energiebesparing
Socialiseren van de netkosten kent ook een nadeel: het zou de prikkel tot energie besparen verminderen, meldt CE Delft in het rapport. Door de kosten meer te verdelen betalen warmteklanten een lagere prijs en gaan ze wellicht minder efficiënt met hun energie om. Ook neemt socialiseren volgens CE Delft een efficiëntieprikkel weg: er wordt mogelijk geen ‘efficiënte allocatie en specifieke kosten’ toegerekend aan de veroorzaker, die, net als de minder betalende warmteklant, zijn ‘gedrag niet in overeenstemming brengt met de kosten van gebruik’.

Rapport
Lees het rapport van CE Delft ‘Socialiseren van netkosten van warmtenetten’.

Foto: Amsterdam-Noord sluit begin 2016 aan op het regionale warmtenet met een boring onder het Noordzeekanaal. Het warmtenet wordt gevoed met restwarmte uit het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (foto Nuon).

Redactie Ensoc, 20-mrt-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • Derk van Reeshofwarmte
  21.03.2017 - 11:49 uur | Derk van Reeshofwarmte

  Waarom zou je nog warmtenetten willen aanleggen überhaupt ? Het is nu al een onrendabel verhaal omdat zelfs met het 'achterhouden' van energiebelasting ( NMDA dus in het berekende warmtetarief tov gas zit veel energiebelasting ) .
  Verder weten we dat warmtenetten eigenlijk bijna nooit duurzaam zijn ( nagenoeg alles in NL draait op hoge temperatuur en gaat ons nog jaren aan fossiel vastbinden.
  Het socialiseren van deze kosten zou krankzinnig zijn TENZIJ :
  - Het NIEUWE netten zijn met maximaal 50 graden* ( *of bij kansrijke geothermie ~70 tot 90 )
  - Bewoners keuze krijgen ( alle huidige warmtegebruikers worden misbruikt met ~30% TE hoge tarieven.
  - Er NIMMER minder geïsoleerd wordt 'omdat de warmte zo duurzaam is ( in heel NL gedaan )

  Warmte is een transitiemiddel geen eindoplossing.

  Verder zijn rapporten van CE-Delft over warmte bij voorbaat verkeerd daar je de gewenste uitkomst vooraf op kan geven en daar naartoe gerekend wordt ( zie bv MKBA's ZH en Adam ) en ze uitgaan van parameters die in NL niet voorkomen.
  Amsterdam probeert haar belangen met Nuon in de joint-venture veilig te stellen en in Zuid-Holland lijkt het op een 'reddingsplan' van de haven....

 • 20.03.2017 - 23:02 uur | Carel Anink

  In het artikel staat: ‘Het is nu soms moeilijk om een warmtenet rond te rekenen door hoge vaste kosten en er is wegens het NMDA-principe (niet meer dan anders principe) ‘geen garantie dat warmte als product scherper geprijsd kan worden’, zo stelt CE Delft in het rapport’. En wat is de oplossing die CE aandraagt. We maken de kosten voor de gasverbruikers hoger door ze mee te lanen betalen aan de kosten van warmtelevering. Dan is alles weer in evenwicht. Dames en heren van CE: NDMA principe wil zeggen dat warmtelevering niet duurder mag zijn dan gaslevering. En als u gaslevering duurder maakt omdat ze mee moeten betalen aan warmtelevering dan is er dus geen sprake meer van het NMDA principe. Een schandalige suggestie die mij erg tegenvalt van CE.

 • P. Lomito
  20.03.2017 - 17:15 uur | P. Lomito

  Bij een rapport van CE Delft weet je bij voorbaat dat de uitkomst politiek gekleurd is en dat de uitkomsten weinig realiteitswaarde hebben. Ook bij warmtenetwerken wordt doorgaans een grote hoeveelheid onzin verkocht om die netwerken maar in de grond te krijgen. De overheid heeft een groot belang bij de controle op energiestromen als inkomstenbron voor energiebelastingen en BTW. En dat levert dan de perfecte combinatie CE Delft en warmtenetwerken op, volksverlakkerij in de puurste vorm. Je moet er maar aan mee willen werken...

  De grote witte olifant waar iedereen van wegkijkt is de snel groeiende energiearmoede als gevolg van het verrekenen van de hoge kosten van contraproductief klimaat- en energiebeleid die via allerlei wegen in de energienota terecht komen, sommige via transportkosten, andere via leveringskosten en de meeste via energiebelasting, opslag dure energie en BTW. Ook zonder "gesocialiseerde" warmtenetwerken (lees: iedereen betaalt mee aan onrendabele systemen om de kosten minder erg te laten lijken) is energiearmoede een snel groeiend probleem door de enorm hoge kosten van het Energieakkoord (windmolens en bijstook biomassa in kolencentrales) die komende jaren zwaar gaan drukken op de energierekening en dan vooral op de energierekening van de meest kwetsbare gezinnen omdat die doorgaans in slecht geïsoleerde huizen wonen en sowieso meer betalen aan energie.

  Het socialiseren is dan ook vooral ASOCIAAL, miljoenen huishoudens worden naar de financiële afgrond gedreven door onderzoeksbureaus, bedrijven en overheid die zich eco-fascistisch gedragen.