Slim laden elektrische auto maakt stroom goedkoper

02.10.2015 | Branchenieuws | 2607 keer bekeken
Slim laden elektrische auto maakt stroom goedkoper

Nederland kan kosten besparen met opwekking en distributie van elektriciteit als grote aantallen elektrische auto’s worden opgeladen met een overschot aan zonne- en/of windenergie. CE Delft schat de totale kostenbesparing op jaarlijks 100 tot 200 euro per elektrische auto.

De groei van duurzame energiebronnen zon en wind en de aantallen elektrische auto’s in Nederland kunnen elkaar versterken. Dit leidt tot kostenbesparingen in elektriciteitsopwekking en lokale energie-infrastructuur. Dat blijkt uit een studie die CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). CE Delft maakt hierin een inschatting van de omvang van de synergievoordelen bij het combineren van lokale opwekking van duurzame energie en het slim laden van elektrische auto’s.


Auto als buffer
Elektrische auto’s kunnen met hun accu’s als buffer fungeren door overschotten aan zonne- en windstroom op te slaan en elektriciteit aan het net te leveren bij tijdelijke tekorten. Daarnaast is het mogelijk om in combinatie met slimme netten (smart grids) de lokale vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Dit maakt het bijschakelen van centrales overbodig. Dit soort synergievoordelen zijn een belangrijk argument om het elektrisch rijden te stimuleren.

Hoge kosten
Experts waarschuwen al jaren voor hoge kosten voor verzwaring van de elektriciteitsnetten vanwege de groei in duurzame energie en het stijgende aantal elektrische auto’s. Het opgestelde vermogen aan zon-PV groeit jaarlijks met 40 procent. Als dit tempo aanhoudt, staat er in 2020 vier megawatt opgesteld, evenveel als vier grote kolencentrales. Ook de capaciteit aan windenergie neemt toe. Nederland wil volgens het energieakkoord in 2020 zes megawatt aan wind op land realiseren. Dat betekent een verdrievoudiging in tien jaar. In 2023 moet 4,5 GW aan wind op zee zijn geïnstalleerd.

Piekbelasting
Een groeiend aandeel zon en wind heeft grote gevolgen voor het elektriciteitssysteem. Op zonnige dagen met harde wind kan er een overschot aan elektriciteit ontstaan, terwijl er op bewolkte en windstille dagen een tekort zal ontstaan. Op de energiemarkt leidt een overschot aan elektriciteit tot lagere stroomprijzen, terwijl een tekort voor hogere prijzen zorgt. Elektrische auto’s kunnen deze situatie nog verergeren als ze na werktijd een hoge vraag naar elektriciteit veroorzaken. Dit kan leiden tot een toenemende piekbelasting in de elektriciteitsnetten.

Effect bij grote aantallen
Een paar zonnepanelen of elektrische auto’s in de straat hebben weinig effect op het elektriciteitsnet en de stroomprijzen, maar dat verandert bij grote aantallen. ‘Juist in deze situaties zijn de mogelijkheden voor het behalen van synergievoordelen het grootst,’ meldt CE Delft in het rapport. Elektrische auto’s kunnen door slim laden van hun accu’s pieken opvangen in het aanbod van wind- en zonne-energie. Ook kunnen elektrische auto’s een tekort aan elektriciteit opvangen door stroom te leveren aan het net. Dit laatste wordt ‘slim ontladen’ of ‘vehicle-to-grid’ genoemd.

Synergievoordelen
CE Delft identificeert op basis van een uitgebreide literatuuranalyse en interview met vijf experts drie synergievoordelen:
1. Kostenbesparing in elektriciteitsproductie. Dit komt door vermindering van de fluctuatie in de energievraag die moet worden opgevangen door centrales. Ook hoeven windmolens dan niet tijdelijk worden stopgezet. Dit voorkomt ook investeringen in pieklastcapaciteit.
2. Kostenbesparing in lokale energie-infrastructuur. Hierbij gaat het om vermeden investeringen in de verzwaring van lokale netten door een betere afstemming van vraag en aanbod om de balans op korte termijn te handhaven.
3. Versnelling in de toename van elektrische auto’s en zonnepanelen door groei in één van beiden. Dit is vooral relevant wanneer de salderingsregeling wordt afgeschaft omdat het verdienmodel van zonnepanelen verbetert bij de aanschaf van een elektrische auto. Dit voordeel is niet gekwantificeerd in de studie van CE Delft, maar is volgens geïnterviewde experts belangrijk.

Kostenbesparing
CE Delft schat de totale kostenbesparing door de gekwantificeerde synergievoordelen voor Nederland als geheel door slim (ont)laden op 20 tot 200 miljoen euro per jaar. Dit is omgerekend jaarlijks 100 tot 200 euro per elektrische auto. De daadwerkelijke kostenbesparing door deze synergievoordelen kunnen vooral bij toepassing van vehicle-to-grid nog aanmerkelijk hoger zijn, omdat sommige synergievoordelen nog niet konden worden gekwantificeerd. Daar staat tegenover dat de kosten om slim laden en/of slim ontladen mogelijk te maken nog niet bekend zijn, evenals de effecten op de capaciteit en levensduur van de accu’s.

Voorwaarden
Volgens CE Delft zijn er een aantal belangrijke voorwaarden om de synergievoordelen te realiseren. ‘Vooral de uitrol van slimme laadconcepten en de mogelijkheid om prijsprikkels te geven aan eigenaren van elektrische auto’s zijn cruciaal. Daarnaast dienen risico’s van mogelijke versnelde slijtage van de batterij te worden afgedekt’, aldus CE Delft. Het onderzoeksbureau zal de resultaten van de studie presteren en toelichten op 5 november tijdens de Werkconferentie Topsector Energie 2015. Ook zal hier worden bediscussieerd wat er de komende jaren nodig is om deze potentiële voordelen te realiseren en te vergroten.

Meer slimme toepassingen op gebied van elektrisch vervoer en smart grids is van 6 t/m 8 oktober 2015 te zien op de vakbeurzen Ecomobiel en Energie 2015. Nog geen toegangsbewijs? Schrijf u nu in voor de Vakbeurs Energie of Ecomobiel. 

Foto: Elektrische Opel Ampera laadt op met zonnestroom (foto Sun4Ever.info)

Redactie Ensoc, 2-okt-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (6)

Reageren
 • M Oos
  08.10.2015 - 17:20 uur | M Oos

  @P. Lomito
  24 kWh oer 19 km? Lijkt me geen juiste data. Kun je een bron daarvan geven?

  Misschie het rapport van TNO eens lezen, erg interessante vergelijking tussen uitstoot van auto's op benzine, diesel en stroom. ( Titel: Energie- en milieu-aspecten van elektrische
  personenvoertuigen)

 • Niek Bink
  06.10.2015 - 19:41 uur | Niek Bink

  Mooie foto!

 • P. Lomito
  06.10.2015 - 15:22 uur | P. Lomito

  @Ad, liever geen elektrische auto, die verbruiken met hun hoge accugewicht best veel stroom (doorgaans 90% fossiele energie) en de prijs van deze auto's is veel te hoog voor een doorsnee consument. Te duur in aanschaf, te duur in gebruik en misschien nog wel het grootste bezwaar: milieuvervuilend door de grote hoeveelheid accu's. Bovendien is de gemiddelde afstand die met auto's wordt afgelegd slechts 19 kilometer, dat is een afstand die veel goedkoper, gezonder en milieuvriendelijker afgelegd kan worden met een elektrische fiets.

  Een elektrische auto verbruikt maar liefst 24 kWh stroom per 19 kilometer, terwijl de elektrische fiets slechts 0,2 kWh stroom per 19 kilometer verbruikt. De elektrische fiets is dus 120x zuiniger dan de elektrische auto. Bovendien kan de accu snel gewisseld worden zodat de ene accu thuis wordt opgeladen met 1 zonnepaneel, zomer en winter, terwijl de andere accu gebruikt wordt. Probeer dat maar een elektrische auto... dan heb je minstens 120 zonnepanelen van 250 Wp nodig.

 • P. Kersten
  06.10.2015 - 10:59 uur | P. Kersten

  In de derde alinea wordt het beeld geschetst dat 4MW gelijk staat aan 4 grote kolencentrales, dit is onjuist. De geplaatste hoeveelheid windenergie á 6 MW lijkt mij ook onjuist. Er zullen hier GW worden bedoeld.

 • Ad Baas
  06.10.2015 - 10:49 uur | Ad Baas

  Mooie gelegenheid om hier iets aan te doen P. Lomito en onmiddellijk een elektrische auto aan schaffen ;-)

 • P. Lomito
  02.10.2015 - 13:13 uur | P. Lomito

  Valt mij steeds op dat die Fastned-snellaadstations ALTIJD verlaten zijn, niemand te bekennen met een elekrtische auto. Wel een prima afdakje om op een regenachtige dag even de benen te strekken...