​Rotterdamse industrie kan voldoen aan klimaatakkoord

24.03.2017 | Branchenieuws | 349 keer bekeken
​Rotterdamse industrie kan voldoen aan klimaatakkoord

De Rotterdamse industrie kan haar CO2-uitstoot met 98 procent verminderen. Hiervoor moet wel allerlei technieken uit de kast, van elektrificatie en restwarmtebenutting tot afvang en opslag van CO2 en recycling van fossiele brandstoffen.

Dit volgt uit onderzoek van het Duitse Wuppertal Institut in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de ambitie heeft om de Rotterdamse haven tot koploper in de energietransitie te maken. Het Duitse instituut onderzocht hoe dit kan gebeuren, zonder dat dit ten koste gaat van de productie. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat CO₂-reductie tot wel 98 procent haalbaar lijkt door gebruik te maken van een reeks verschillende technieken.

Forse reductie mogelijk
“Het onderzoek laat zien dat drastische CO₂-reductie mogelijk is,” zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij verwijst naar vier transitiepaden die het Wuppertal Institut aangeeft in het rapport. Castelein: “Diverse lopende projecten passen heel goed in de transitiepaden, met name de benutting van restwarmte en afvang en opslag van CO2. Het rapport laat ook zien dat bedrijven in de komende decennia voor een groot deel op andere technologie moeten overstappen.”

‘Klein beginnen en dan opschalen’
De energietransitie is volgens Castelein een proces van veel stappen, door veel partijen, over een lange periode. “Het onderzoek is vooral een oproep om projecten te gaan starten. Klein beginnen en dan opschalen. Dat kan in Rotterdam, maar vraagt wel om een robuust lange termijn beleid en ondersteuning vanuit het Rijk en Europa.” Sluiting van industrie is volgens hem niet aan de orde. “Dat leidt er alleen maar toe dat industrie naar elders verhuist en dat veel mensen in regio Rotterdam hun baan verliezen, terwijl de import van brandstoffen en chemische producten toeneemt.”

Scenariostudies
Hoe kan de Rotterdamse haven haar CO2-uitstoot verminderen? Het transport van brandstoffen en chemische producten kan deels geëlektrificeerd worden, maar voor de luchtvaart en de zeescheepvaart is dat vooralsnog lastig. Wel kan de productie in de Rotterdamse haven veel klimaatvriendelijker verlopen door de CO₂-footprint te verlagen. Het Wuppertal Institut heeft daarvoor vier mogelijke transitiepaden uitgewerkt in scenariostudies, vergelijkbaar met de studies die Shell uitvoert om voorspellingen te doen over de toekomstige energievoorziening.

Business-as-usual
Het eerste pad verloopt volgens het business-as-usual scenario en kent geen grote trendbreuken. De industrie verhoogt hierbij haar efficiency door de best beschikbare technologie toe te passen. De verwachting is dat de productie vermindert omdat de vraag naar brandstoffen afneemt. De uitkomst is 30 procent minder CO₂-uitstoot in 2050. Dat is te weinig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het tweede scenario, dat van technische vooruitgang, komt met 75 procent een stuk dichter in de buurt. Belangrijkste element hierin is grootschalige afvang en opslag van CO2, oftewel CCS.

CCS en biomassa
In twee andere transitiepaden lijkt op dit moment een CO₂-reductie van 98 procent haalbaar. Het ene pad leunt sterk op de toepassing van CCS gecombineerd met biomassa als grondstof voor chemie. Het laatste pad focust sterk op het sluiten van kringlopen. Er worden nog wel fossiele grondstoffen gebruikt, maar deze worden bijna volledig gerecycled. Elk transitiepad kent zijn bottlenecks, zoals de beschikbaarheid van voldoende biomassa, volledige afvang van CO2 of een volledig hernieuwbare elektriciteitsopwekking.

En-en strategie
Elk transitiepad kent onzekerheden op technisch vlak, meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Dat maakt dat er niet één transitiepad zaligmakend is, maar dat uiteindelijk een combinatie van diverse paden nodig is. Ook geldt dat in alle paden een aantal dezelfde technieken voorkomen, zoals waterstofproductie door elektrolyse met groene stroom (bijvoorbeeld van wind op zee), elektrificatie van industriële processen en benutting van restwarmte. Dit past ook in de ‘en-en’ strategie van het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij wordt ingezet op zowel groei van duurzame energie als verlaging van de CO2-footprint van fossiele energie via restwarmtebenutting en CCS.

Projecten
In het Rotterdamse havengebied wordt volgens het Havenbedrijf gewerkt aan een aantal projecten die in de vier transitiepaden passen, zoals de ontwikkeling van een regionaal warmtenet, een demonstratieproject voor afvang en opslag van CO2 (CCS), omzetting van plastic afval in chemicaliën (waste-to-chemicals), biobased brandstoffen en chemie, aanlanding van windenergie vanaf de Noordzee, en waterstofproductie door elektrolyse. Dit soort projecten kan de economische vernieuwing van de Rotterdamse industrie aanjagen, aldus het Havenbedrijf.

Rapport
Lees het rapport van het Wuppertal Institut ‘Decarbonization Pathways for the Industrial Cluster of the Port of Rotterdam’.

Foto: De Rotterdamse haven kan haar CO2-uitstoot fors verlagen (foto Bas Meelker / Energieagenda Zuid-Holland)

Redactie Ensoc, 24-mrt-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    24.03.2017 - 15:01 uur | P. Lomito

    Geen woord over de financiering van deze grap. Ook in het genoemde rapport is de grote witte olifant muisstil en alleen diep in het rapport vindt je de aanbeveling dat de overheid (EU en NL) maar moet zorgen voor subsidie voor R&D, voor de aanleg van de nodige infrastructuur en het verhogen van de CO2-prijs zodat deze onrendabele technieken minder onrendabel worden.

    Met andere woorden: u en ik krijgen de rekening gepresenteerd van deze schone schijn groengelovige opportunisten die hun vuile straatje lekker schoonmaken met ons geld. Ik weet nu al dat dit geen kans van slagen heeft omdat de financiële druk op de samenleving de draagkracht gaat overstijgen. Steeds meer mensen zullen in financiële problemen komen tot uiteindelijk de projecten gestaakt moeten worden om dat er geen geld meer te halen valt bij de bevolking. En pas dan gaat men eindelijk eens nadenken of CO2 nu wel echt het probleem is... Voor wie CO2 wil bestrijden is het stoppen met ademhalen de meest effectieve methode. Gegarandeerd!