‘Rijk remt energieneutraal bouwen van woningen’

25.08.2015 | Branchenieuws | 3631 keer bekeken
‘Rijk remt energieneutraal bouwen van woningen’

De Rijksoverheid staat met achterhaalde wetgeving op de rem bij de verduurzaming van woningen, schrijven energieadviseurs in Trouw. Energieneutraal bouwen zou volgens hen nu al de norm moeten zijn, en niet pas na 2050.

Wytze van der Naald is adviseur duurzaamheid bij duurzaam2day. Hij adviseert en ondersteunt bedrijven en gemeenten zoals Almere bij het energieneutraal maken van hun organisatie. Bart van Opzeeland is campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace, maar ook consultant bij EnerQuest. Hij noemt zich op LinkedIn tevens strategisch adviseur duurzaamheid. Samen schreven ze als zelfstandig energieadviseurs een opinieartikel in Trouw over energieneutraal bouwen. Volgens de auteurs zou energieneutraal bouwen en renoveren van woningen allang prioriteit moeten zijn van de Rijksoverheid, maar blijft het bij te kleine stapjes, waardoor de verduurzaming te traag verloopt.

Rijk staat op rem
‘De Rijksoverheid staat op de rem met achterhaalde wetgeving, terwijl die dat juist extra moet stimuleren door energieneutraal bouwen veel aantrekkelijker te maken,’ schrijven Van der Naald en Van Opzeeland. Volgens beide energieadviseurs is het technisch allang mogelijk om energiezuinige woningen te bouwen waarbij alle energie die bewoners gebruiken duurzaam wordt opgewekt. Toch gebeurt dit weinig, omdat energieneutraal niet de norm is bij nieuwbouw. Gemeente Utrecht steekt zijn kop uit boven het maaiveld en wil alleen energieneutrale woningen bouwen, maar dat mag niet. Volgens het huidige bouwbeleid mogen woningen pas vanaf 2020 energieneutraal gebouwd worden.

Wereld op zijn kop
Deze situatie is ‘de wereld op zijn kop’, vinden Van Opzeeland en Van der Naald. Ze wijzen erop dat het beleid voor bestaande woningen ook te traag verloopt, via een ‘slome, stapsgewijze aanpak’: woningen worden tot 2020 gerenoveerd naar energielabel B, naar label A tot 2030, en zijn pas energieneutraal na 2050. ‘Enorm verspillend’, vinden beide energieadviseurs. ‘Als je bestaande woningen in een keer energieneutraal renoveert, halen overheden eerder hun doelen, krijgen eigenaren meer voor hun geld, verleng je de levensduur van oude woningen met tientallen jaren en vliegen wooncomfort en waarde omhoog’. Alleen maar voordelen dus, zo lijkt het.

Verlaag BTW
Verduurzaming van woningen moet de komende jaren prioriteit hebben, meldde staatssecretaris Mansfeld in juni aan de Tweede Kamer. Maar het bijbehorende beleid blijft uit, schrijven Van Opzeeland en Van der Naald. ‘Het Rijk zit op zijn handen en remt zelfs de versnelling af.’ De twee energieadviseurs pleiten ervoor om de voorwaarden voor energieneutrale woningen te verbeteren en financieel aantrekkelijker te maken door de BTW voor deze woningen te verlagen naar 6 procent. Ook adviseren ze om voor energieneutrale woningen een gunstiger hypotheekrenteaftrek in te stellen en belemmeringen in het bouwbesluit en in andere regelgeving weg te nemen.

Foto: Woningen na energieneutrale renovatie in Kerkrade (foto Greenspirator)

Redactie Ensoc, 25-aug-15

Bron: Trouw, 25-aug-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (15)

Reageren
 • Ferdinand Bronner
  10.01.2016 - 15:11 uur | Ferdinand Bronner

  De laatste tijd is er aandacht voor de vervuiling door houtkachels die particulieren in hun woning stoken. "Er moet een strengere wetgeving komen voor het gebruik van houtkachels". Daarop dringen 23 Groningse gemeenten en de GGS's uit Friesland, Groningen en Drente aan bij de rijksoverheid, Zo lees ik in Eigenhuis Magazine van dec. 2015. Een goede zaak, evenwel als, zoals u schrijft, de overheid niet langer op zijn handen zou zitten met betrekking tot energiezuinig maken van woningen zullen zulke houtkachels met al zijn gezondheids nadelige aspecten ook wel niet (meer) gebruikt worden. Het lijkt mij dus efficienter de nadruk op het bouwen van energieneutrale woningen te leggen.

 • P. Lomito
  02.09.2015 - 17:21 uur | P. Lomito

  @ Ernst Vuyk Die berekeningen van Ecofys zitten vol wensdenken over werkgelegenheid/uitkeringen en inkomstenbelasting zoals we dat ook gezien hebben bij de berekeningen van windmolens die zoveel banen zouden opleveren. De praktijk is veel minder rooskleurig en zo zal dat ook gaan met renovatie van woningen. Zo worden vele woningen nu al nageïsoleerd door de eigenaar zelf, al dan niet met een handige buurman of familielid. De reden is heel simpel: een woning laten na-isoleren door een aannemer is minstens 2x zo duur en de kwaliteit van de isolatiewerken is doorgaans ondermaats...(!) Zit je met een gepeperde rekening voor isolatiewerken en valt de energiebesparing tegen waardoor de TVT 3x langer uitvalt.

  De denkfout die telkens gemaakt wordt is dat energietransitie topdown geregeld kan worden terwijl energietransitie door consumenten zelf geïnitieerd zal worden. Zij bepalen of en hoe hun woning geïsoleerd gaat worden en hoeveel zonnepanelen/accu's ze willen nemen, de overheid stimuleert hooguit de energietransitie door consumenten te belasten met gigantische kosten voor ongewenste windmolens, een goede reden om de woning energiezuinig te maken.

 • Jaap van den Bosch
  02.09.2015 - 10:49 uur | Jaap van den Bosch

  @ Ernst Vuyk
  Ja, daar heb je helemaal gelijk in, dat gemeenten geen andere hogere eisen mogen stellen als het bouwbesluit voor schrijft, maar dat gaf ik eigenlijk al aan in mijn eerste reactie, want die is gebaseerd op de vereiste EPC, en dat er geen andere eisen gesteld mogen worden is eigenlijk maar goed ook, want als dat kan komen al die hobbyende partijen en advies goeroes met van alles en nog wat, en dat was nou net niet de bedoeling van de invoering van het bouwbesluit in 1992.
  Het kan alleen op vrijwillige basis.

  Maar een nogal in mijn ogen vreemde opmerking die je vervolgens maakt als men je vraagt hoe je daar onder uit kan komen, het antwoord is dan stoppen met nieuwbouw er staat genoeg vastgoed leeg, ja dat kan zo wezen, maar als je daar aan gaat verbouwen, renoveren, opknappen of wat dan ook, dan moet je je ook houden aan het bouwbesluit in dit geval de eisen onder de noemer verbouwen, en dan zijn de energiebesparingen vele malen lager als eisen nieuwbouw, men doet nog wat aan isolatie, beperkt echter, maar van een EPC is dan al helemaal geen sprake meer, energie besparende stooktoestellen en andere energiezuinige installaties komen dan in zijn geheel niet meer aan bod, dus in plaats van besparing bereik je hiermee toename van energiegebruik, wat hier goed aan is ontgaat me.

 • Cor Kempers
  02.09.2015 - 10:41 uur | Cor Kempers

  De overheid sabboteert al jaren duurzaamheid want het gaat ze alleen maar om de poen en de mooie baantjes zie o.a Wim Kok nu bij de Shell en de Ing en nog talloze van dit soort politiek incompetente figuren zoals Minister Kamp en de ras leugenaar Rutte. Ik vraag mij af hoe ze dit hun kinderen durven te vertellen dat ze om geld gewin de aarde hebben helpen onleefbaar te maken.
  Je zal zo,n vader hebben en hoe vertel je dat je vriendjes.

 • René Engelen
  02.09.2015 - 09:24 uur | René Engelen

  Ben het volledig eens met de stellingname.
  Heb het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het bedenken van oplossingen om bestaande woningen energie Neutraal te maken.
  Kan in principe iedere bestaande woning energetisch renoveren met een terug verdientijd tussen de 6 en 12 jaar. Deze grote spreiding wordt
  veroorzaakt door de isolatie waarde van de bestaande woning.
  Heb reeds een bedrijf met de naam De Energie Neutraal Woning.nl opgestart.
  Ben nog op zoek naar geïnteresseerde, die hun woning ter beschikking stellen om de gecombineerde technieken te kunnen beproeven en valideren, deze kunnen zich bij me aanmelden.

 • Ernst Vuyk
  02.09.2015 - 09:20 uur | Ernst Vuyk

  Dat de rijksoverheid gasinkomsten derft en daarom belemmerend werkt is, zo lijkt uit onderzoek van Ecofys te zijn aangetoond, een fictie. Zie
  http://ikspaarhetklimaat.nl/nieuws
  het rapport "energetische renovatie, goed voor nederland" laat zien dat er een pisitief saldo is op de rijksbegroting. Simpel: bouw en installatiewerk levert heel veel belastingopbrengsten op, alsmede verminderde uitkeringen door ministerie van SoZaWe. En de effecten op de lagere kosten voor gezondheidszorg zijn dan nog niet eens berekend.

 • P. Lomito
  01.09.2015 - 22:38 uur | P. Lomito

  @Ernst Vuyk, via regelgeving had alles al prima geregeld kunnen zijn maar wat hier vooral speelt is dat de overheid niet WIL meewerken aan het energiezuinig maken van gebouwen, ze verdienen zoveel geld met de verkoop van aardgas en via energiebelasting op gas en stroom dat al te uitbundige energiebesparing zou resulteren in een serieus gat in de rijksbegroting... en drastische bezuinigingen maken een regering weinig populair.

  De meest eenvoudige maatregel met de minste maatschappelijke ellende is het verhogen van de energiebelasting op gas en stroom waarbij die belasting wordt teruggegeven in coupons voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Voor industrie, landbouw en transport zal een vergelijkbare impuls gegeven moeten worden om energiebesparing te realiseren.

  In ieder geval zijn geen windmolens nodig, geen warmtenetwerken, geen bijstook van biomassa in kolencentrales en al die andere nauwelijks duurzame maatregelen die vooral de kosten verhogen voor consumenten zonder enige tegenprestatie.

 • Ernst Vuyk
  01.09.2015 - 12:20 uur | Ernst Vuyk

  De kern van het artikel gaat blijkbaar aan de commentatoren voorbij. Dat kan komen omdat er geen verwijzing naar het verbod voor gemeenten om hogere eisen te stellen in het artikel staat. Om dit gebrek op te heffen, citeer ik Bouwregels in de Praktijk, juli 2012, Ir. B. Kersten en Ing. M.R. Leurink.
  "De woningwet (art. 122, EV) stelt letterlijk het volgende: ‘De gemeente kan geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht verrichten ten aanzien van de onderwerpen
  waarin bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2, en in hoofdstuk IV van deze wet is voorzien.’
  Diverse keren hebben rechtscolleges zich al uitgesproken over deze gang van zaken. Ook in juni 2011 heeft de Hoge Raad bevestigd
  dat het voor gemeenten niet toegestaan is om via deze weg aanvullende eisen boven het Bouwbesluit te stellen (Uitspraak d.d.
  17 juni 2011, LJN BQ1677). Het is goed om te beseffen dat het hier alleen gaat om de eisen die zijn opgenomen in Bouwbesluit
  2012. Voor andere aspecten, zoals stedenbouwkundige onderwerpen of esthetische kwaliteit, staat het de gemeente wel vrij om
  aanvullende eisen te stellen."
  Ik hoop dat zowel de schrijvers als de bloggers, commentatoren hiermee geholpen zijn. Afgelopen jaar hebben minstens 10 gemeenten mij gebeld hoe je onder dit verbod kunt uitkomen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het stoppen met nieuwbouw misschien wel de beste methode is. Er staat meer dan genoeg vastgoed leeg. De rol van de gemeente bij transformatie van gebouwen biedt meer kansen. De gemeenten die wat willen doen, zullen zich sterker moeten opstellen in het nationale debat voor decentralisatie van belastingheffing. Daarvoor is politieke ruimte inmiddels aanwezig, maar ik wordt graag op de hoogte gebracht van de eerste gemeenteraad die instemt met een revolverend fonds op basis van een nieuwe, gemeentelijke CO2-emissiebelasting. Ik heb deze belasting in 2012-2013 bij de voorbereidingen van de onderhandelingen over het energie-akkoord in de SER ontworpen en voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Het ministerie van Financien, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken (Departement voor Infrastructuur en Milieu was "understaffed" op dit aspect van het energie-akkoord) hebben hun veto uitgesproken over het uberhaupt laten bestuderen van de maatregel. Iemand nog geinteresseerd, dan stuur ik het concept, berekeningen en voorbeeldfacturen voor de jaarlijkse belastingaanslag voor de burger graag toe. Er zijn overigens ook enkele opinie-artikelen verschenen op dit onderwerp.

 • Jaap van den Bosch
  01.09.2015 - 09:52 uur | Jaap van den Bosch

  Onder het kopje "Rijk staat op de rem" staat dat de woningen pas vanaf 2020 energie neutraal mogen worden gebouwd.
  Maar wat verstaat men daar nu onder het energieneutraal bouwen, in dit geval want het gaat over de wet, betekent dit dat het uitsluitend gaat om de gebouwgebonden energie, en niet om alle gebruikers energie, en dat is al je apparatuur die je hebt aan geschaft, zoals wasmachine, oven, koelkast, t.v. koffiezetapparaat, waterkoker, enz., enz., en met name al die apparatuur met een verwarmingselement, ja die gebruiken nogal wat.
  Wil je dat er ook onder laten vallen, dan pas praat je over echt energieneutraal bouwen, maar daar zijn we gezien de kosten en (technische) redelijk toepasbare ontwikkelingen nog zeker niet aan toe, en lijkt het me ook logisch dat het rijk zover niet gaat.

 • Henk van Leeuwen
  01.09.2015 - 09:25 uur | Henk van Leeuwen

  De overheid laat zoals gewoonlijk de oren erg hangen naar de marktpartijen welke het beste te omschrijven zijn als vertegenwoordigers van de 'oude economie'.
  De innovatie zit niet bij de grote jongens die slechts uit zijn op het handhaven van het bestaande verdienmodel (lees: volumes draaien op de oude vertrouwde wijze zonder werkelijk te investeren in innovatie). Het is verwerpelijk dat de overheid hier niet ingrijpt.

 • Jan Willem van de Groep
  01.09.2015 - 09:15 uur | Jan Willem van de Groep

  Natuurlijk hebben de heren in de analyse helemaal gelijk. De voorgestelde maatregelen zijn echter old school. De condities om dit mogelijk te maken gaan over complete systemen rondom financiering, energie en bouwen die op de kop moeten. Een tikkie complexer maar niet ondoenlijk laat een programma als de Stroomversnelling zien.
  @greenspirator -> van de foto

 • P. Lomito
  27.08.2015 - 00:26 uur | P. Lomito

  De jaarlijkse toewijzing van 3.500 miljoen euro SDE+ verloopt zeer moeizaam omdat er nauwelijks grote investeerders te vinden zijn die willen beleggen in een slecht product als windenergie. De opbrengst wordt tijdelijk met subsidies op peil gehouden maar zonder subsidie is het één en al treurnis. Ook particulieren zijn niet geïnteresseerd in "stukjes windpark" omdat de kosten te hoog zijn en de opbrengsten te onzeker. Met zonnepanelen weet je welke kosten en opbrengsten je hebt, voor particulieren is dat een groot voordeel.

 • P. Lomito
  26.08.2015 - 18:51 uur | P. Lomito

  Zolang de overheid de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen niet op passiefhuisnorm stelt (primair warmteverlies maximaal 15 kWh/m² per jaar) is het onzin om te praten over het energieneutraal maken van woningen. Dweilen met de kraan open!

 • henk daalder pak de wind
  26.08.2015 - 16:26 uur | henk daalder pak de wind

  Whats new?
  Nederland is een fossiele dictatuur.
  Burgers zijn murv gemaakt met neoliberale leugens.

  Het beleid is gericht op het helpenvan bedrijven die verdienen aan burgers, maar zodanig dat het verdienen zo lang mogelijk rijk verdeeld wordt.
  Een voorbeeld is inderdaad het maken van kleine label stapjes.
  Zo zijn nieuwbouw woningen vanaf het ontwerp en oplevering al technisch achterhaald.
  Aannemers, de lamme gesubsidieerde ondernemers, bedonderen hun klanten systematisch.
  En gemeenten helpen daarbij. Dat is neoliberale corruptie.

  Ook de hype om nu zo veel mogelijk zonnepanelen te verkopen is er een vorobeeld van.
  Er wordt nu 6000 MW aan windparken gebouwd. dat is ruimte voor 3 miljoen huishoudens om een stukje windpark te kopen, en zelf veel goedkoper stroomop te wekken, dan met die zonnepanelen.
  Bovendien, voordat zonnepanelen het dak op gaan, moet dat dak energie neutraal geisoleerd worden, maar wie doet dat?

  De fossiele dictatuur van VNO NCW smeert nu iedereen 2 keer te dure zonnepanelen aan, terwijl ze zouden moeten helpen om die windparken te verkopen.
  En consumentenbond en veh verdienen hier natuurlijk graag aan

 • P. Lomito
  25.08.2015 - 18:25 uur | P. Lomito

  Dat roep ik hier ook al enkele maanden: de overheid WIL niet dat we energie besparen omdat daarmee een fors deel van de rijksbegroting ongedekt blijft en de overheid voor zo'n 10 miljard euro extra te bezuinigen, politieke zelfmoord...

  Naast het gat in de begroting valt ook de dekking van het Energieakkoord grotendeels weg als burgers hun gas- en stroomverbruik decimeren. Dus geen geld voor ongewenste windmolens en andere duurzame onzin.

  Energieneutraal is leuk maar niet noodzakelijk, belangrijker is het om de woning goed te isoleren en luchtdicht af te werken. En die zonnepanelen komen er toch wel, al was het maar om mee te betalen aan die windmolens!