​Renovatie kan miljarden besparen op netinvesteringen

16.10.2015 | Branchenieuws | 1488 keer bekeken
​Renovatie kan miljarden besparen op netinvesteringen

Europa kan voor 2050 met energiezuinige renovatie van gebouwen en woningen 80 tot 152 miljard euro besparen op kosten voor investeringen in elektriciteitsnetten. Dat blijkt uit onderzoek van Ecofys. Europa moet meer werk maken van renovatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar elektriciteit en piekbelasting van het net met bijna 57 gigawatt kan worden verminderd. Die afname is evenveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die Nederland en Oostenrijk samen produceren. De besparingen zijn aanvullend op de lagere kosten door een lager energieverbruik, veroorzaakt door maatregelen op gebied van energiebesparing. De aanvullende besparingen in piekbelastingscapaciteit en netinfrastructuur moeten onderdeel zijn van de geschatte economische voordelen van energiebesparing in gebouwen, inclusief de aanpak om de gebouwen ingrijpend te renoveren. Dit staat in het rapport dat Ecofys heeft uitgebracht.

Warmtepompen
Om te voldoen aan de doelen voor CO2-reductie zal de Europese Unie naar verwachting haar gebouwen steeds meer gaan verwarmen met elektriciteit, in plaats van de fossiele brandstoffen olie, gas en kolen. Met de elektrificatie van de warmtevoorziening stelt de EU schone energiebronnen in staat om woningen te verwarmen met warmtepompen, die elektriciteit omzetten in warmte.

De Europese Commise wil dat haar gebouwvoorraad in 2050 80 tot 95 procent vrij is van fossiele brandstoffen. Maar als de energie efficiency van de gebouwen niet verbetert, zal het elektriciteitsnet fors moeten worden uitgebreid om de verhoogde vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen. Dit vereist significante investeringen. Miljoenen euro’s kunnen echter worden bespaard door de gebouwen ingrijpend te renoveren. Dat blijkt uit het onderzoek van Ecofys, dat werd uitgevoerd in opdracht van Eurima, de Europese vereniging van isolatiefabrikanten. Het niet uitbreiden van het net kan bij een hogere vraag naar elektricteit leiden tot tekorten en stroomuitval.

Flexibiliteit
Onderzoekers ontdekten dat renovatie van gebouwen ook zorgt voor de veelgevraagde flexibiliteit van het elektriciteitsnet bij piekbelasting. Het verlaagt de vraagt naar elektriciteit en vermindert de pieken in het verbruik. Hierdoor zijn minder investeringen nodig in opwekking en het net. Energiezuiniger woningen houden de kamertemperatuur langer stabiel, zelfs als de verwarming wordt uitgeschakeld. Dit vermogen kan leiden tot een extra vermindering van de vraag naar elektriciteit van circa 12 gigawatt.

Eerdere studies van Ecofys gaan in op andere voordelen van renovatie van woningen en gebouwen voor energiebesparing, waaronder de vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot, en de positieve bijdrage aan de leveringszekerheid en de werkgelegenheid. Het is de eerste keer dat onderzoekers zich richten op de voordelen van renovatie voor de aanbodzijde van de stroomvoorziening. Renovatie helpt om de energievoorziening flexibeler te maken.

Meer renovatie
De conclusie van het rapport betekent dat Europa meer werk moet maken van renovatie. Dit gebeurt al deels via het Energy Efficiency Action Plan, dat beoogt om jaarlijks 60 tot 100 miljard te investeren in gebouwen om de doelstelling van 20 procent energiebesparing in 2020 ten opzichte van 1990 te bereiken. Vorig jaar kwamen Europese leiders een energiebesparingsdoel overeen van 27 procent in 2030. Deze doelstelling moet nog worden verwerkt in de Europese richtlijnen.

De voordelen van renovatie van gebouwen wordt steeds meer onderkend. Toch investeert Europa minder dan de helft dat nodig is. De investeringen zijn vijf keer lager dan benodigd voor een energieneutrale energievoorziening in 2050. De Europese Commissie, dat heeft opgeroepen om energiebesparing hoger op de politieke nationals agenda’s te zetten, schat dat 75 procent van de gebouwen in Europa niet energiezuinig zijn.

Energie Unie
De Commissie ziet energiebesparing, vooral in gebouwen, als een belangrijk onderdeel van haar strategie voor een Europese Energie Unie. Dat heeft tot doel om de energievoorziening te verduurzamen, teneinde de leveringszekerheid te vergroten en klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport van Ecofys wordt gepresenteerd op Renovate Europe Day en in aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs. Op de klimaattop zullen regeringsleiders proberen om een overeenkomst te sluiten om de opwarming van de aarde te  beperken tot 2 graden Celcius.

De Europese Commissie werkt ook aan een strategie voor verwarming en koeling. Deze strategie zal naar verwachting in februari 2016 worden gepresenteerd. Ook herziet de Commmussie de richtlijnen voor energie-efficientie en energieprestaties in gebouwen. Beide richtlijnen zijn nog niet goed geimplementeerd in nationale wetgeving door Europese lidstaten. Ze zullen worden bijgewerkt in 2016 met de Europese doelstelling voor energiebesparing voor 2030.

Boodschap
‘De resultaten van dit rapport tonen ons de financiele voordelen in de aanbodzijde en de winst in flexibiliteit. Deze voordelen moeten we meenemen in de komende strategie voor verwarming en koeling en in de herziening van de richtlijnen voor energiebesparing,’ zegt Celine Carré, voorzitter van het energiebesparingscomité van Eurima. Ze ziet het rapport van Ecofys als een boodschap aan beleidsmakers om ambitieuzer in te zetten op de renovatie van gebouwen.

Foto: Het renoveren van gebouwen bespaart op investeringen in het elektriciteitsnet en opwekking van energie (foto Eurima)

Bron: Euractiv

Redactie Ensoc, 16-okt-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren