​Regionaal warmtenet in metropool voordeligst

25.11.2015 | Branchenieuws | 915 keer bekeken
​Regionaal warmtenet in metropool voordeligst

Een regionaal warmtenet in dichtbevolkte regio’s zoals Amsterdam en Rotterdam is de voordeligste manier om op duurzame wijze een half miljoen woningen te verwarmen. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Investeren in een  grootschalig warmtenet in de regio Amsterdam is tien keer goedkoper voor de samenleving dan een aanpak per gemeente. Dat meldt onderzoeksbureau CE Delft op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse. In de regio Amsterdam zijn al enkele warmtenetten operationeel, maar deze netten zijn afhankelijk van levering van warmte uit enkele warmtebronnen. Dat maakt de warmtelevering kwetsbaar bij uitval van de bronnen. CE Delft onderzocht drie uiteenlopende manieren om de warmtevoorziening verder te verduurzamen. Daarbij bleek een regionaal warmtenet zowel financieel als maatschappelijk beter te scoren dan een aanpak waarin iedere gemeente zijn eigen warmtenetten aanlegt en beheert.

Stap voor stap uitbreiden
Warmtenetten leveren een belangrijke bijdrage aan de ambitie om de energievoorziening klimaatneutraal te maken. Volgens CE Delft kunnen de bestaande warmtenetten in de regio Amsterdam stap voor stap verder worden verknoopt, uitgebreid en voorzien van steeds CO2-armere warmtebronnen. In de regio zitten veel afnemers van warmte dicht op elkaar en zijn diverse, relatief goedkope warmtebronnen met een relatief lage CO2-uitstoot beschikbaar. Ook lopen al een aantal initiatieven binnen en buiten Amsterdam die ervoor zorgen dat in totaal meer dan 200.000 woningen en utiliteitsgebouwen binnen enkele jaren zijn aangesloten op een regionaal warmtenet. Ambitie voor 2040 is om 500.000 woningen aan te sluiten.

Green Deal
Onlangs ondertekenden het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland en andere partijen een Green Deal voor een groot regionaal warmtenet in de regio Amsterdam. Het warmtenet zal dankzij restwarmte van Tata Steel en het Afval Energie Bedrijf ongeveer 500.000 huishoudens bedienen in en om Amsterdam. Ook steden zoals IJmuiden, Almere, Purmerend en Aalsmeer worden aangesloten. Het ministerie betaalt 330.000 euro om het plan te realiseren. Het warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam zou voor circa 6 procent  bijdragen aan de doelstelling voor energiebesparing van het nationaal energieakkoord.

Meer keuzevrijheid
Bedoeling is dat consumenten straks meer keuze krijgen in contracten. Daarom wordt binnen de Green Deal onderzocht of binnen de Warmtewet experimenten mogelijk zijn, zodat consumenten meer invloed kunnen uitoefenen op de warmtelevering door te kiezen voor duurzame warmte (geothermie, power-to-heat) en verrekening van kosten (vastrecht versus variabele kosten). Dit maakt differentiatie van tarieven mogelijk. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden. Tien woningcorporaties hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Doelmatiger benutting
Het Amsterdamse warmteproject biedt een kans om te komen tot een doelmatiger benutting van energie. Dat zegt algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW, belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. ‘Het is goed dat er niet alleen naar de afzetkant wordt gekeken, maar ook naar de aanbodzijde: meerdere aanbieders op een warmtenet maken de warmtevoorziening robuuster en hopelijk ook betaalbaarder. Wij zijn in dat opzicht ook benieuwd naar ontwikkelingen rondom de Warmtewet,’ zegt Grünfeld.

Warmtewet
Minister Kamp wil de Warmtewet aanpassen om het potentieel aan warmte optimaal te kunnen benutten. Ook wil hij beter rekening houden met de verschuiving van gas naar andere en duurzamere warmtebronnen. Kamp kondigde afgelopen zomer aan dat hij begin 2016 komt met een evaluatie van de Warmtewet. Hij wil volgend jaar het wetsvoorstel indienen, zodat de nieuwe Warmtewet vanaf 1 januari 2017 in kan gaan.

Foto: Een regionaal warmtenet is heel geschikt voor Amsterdam (foto Amsterdam Economic Board)

Redactie Ensoc, 25-nov-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    25.11.2015 - 16:37 uur | P. Lomito

    Warmtenetten zijn voor consumenten de duurste manier van verwarmen, voor de directe aangesloten huishoudens is dat een financiële strop van enkele honderden euro's per jaar en voor de totale gemeenschap is het een strop van vele honderden miljoenen die verspild worden aan subsidies voor schijnduurzaamheid. Het advies aan alle mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van een warmtenet is om de woning zodanig te isoleren dat de woning verwarmd kan worden met een elektrische kachel of IR-panelen, en de onrendabele warmtenetaansluiting opgezegd kan worden.