​Plasterk wil energiebesparing bij corporaties afdwingen

12.06.2017 | Branchenieuws | 417 keer bekeken
​Plasterk wil energiebesparing bij corporaties afdwingen

Sociale huurwoningen moeten volgens het Convenant Energiebesparing Huursector in 2020 gemiddeld energielabel B hebben, maar  corporaties gaan dat niet halen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken denkt na over een wettelijke verplichting voor energiebesparing.

Woningcorporaties hebben in 2015 meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen dan het jaar ervoor. De 37 miljoen euro extra die gebruikt werd om woningen twee of meer labelsprongen te laten maken leverde 34.006 sociale huurwoningen op in 2015 met label B, 4562 meer dan het jaar ervoor. De Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2015 laat zien dat de corporaties 233.000 isolatiemaatregelen namen en 101.000 maatregelen in installaties. Daarmee is 2,2 petajoule bespaard tegenover een besparing van 2 petajoule in 2014.

Afspraak label B
Toch redt de corporatiesector het niet om hun sociale huurwoningen in 2020 te voorzien van gemiddeld label B. Hiermee kan de sector niet voldoen aan de afspraak uit het Convenant Energiebesparing Huursector die medio 2012 is gesloten tussen corporaties en overheid. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief over het rapport 'Staat van de Volkshuisvesting'. Dit rapport en een aantal aanvullende onderzoeken brengt de Nederlandse woningmarkt in beeld. Verduurzaming en energiebesparing komen hierbij ook aan de orde.

Woonvisies en prestatieafspraken
Aandacht voor verduurzaming en energiebesparing is er wel in de sociale huursector, meldt Plasterk. Hij wijst op 159 woonvisies van gemeenten die allemaal aandacht besteden aan een duurzamere en energiezuinigere woningvoorraad. Daarbij staat in 96 procent van de 600 prestatieafspraken doelen over verduurzaming. Volgens de Woningwet van juli 2015 zijn woonvisies van gemeentes ‘richtinggevend voor wat de corporatie in het werkgebied naar redelijkheid bijdraagt’, zo maakt een analyse van de prestatieafspraken 2016 duidelijk. De woonvisies vormen het kader van de prestatieafspraken die gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties sluiten.

Geen concreet besparingsdoel
De woonvisies laten zien dat 81 procent van de gemeenten verduurzaming van de woningvoorraad prioriteit heeft. Opvallend daarbij is dat lokale energieopwekking veel minder op de agenda staat bij gemeentes: dit onderwerp wordt in 24 procent van de woonvisies benoemd. Ook stellen gemeenten geen concreet energiebesparingsdoel van aantal kilowattuur of petajoules. Plasterk schrijft dat een verdiepingsonderzoek wordt uitgevoerd naar de exacte afspraken over de verduurzaming van sociale huurwoningen. Resultaten hiervan worden opgenomen in de Nationale Energie Verkenning 2017 die dit najaar gepubliceerd wordt, aldus Plasterk.

Dwingender maatregelen
De woonvisies en prestatieafspraken maken duidelijk dat de sociale huursector zich bezighoudt met duurzaamheid en energiebesparing, meldt de minister. “Het is evenwel aan corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om te zorgen dat dit ook leidt tot het gewenste resultaat op lokaal niveau”, schrijft Plasterk. Hij stelt dat overheid en sector moeten blijven zoeken naar ‘evenwicht tussen de kaders die generiek gelden, en de ruimte voor lokale prestaties die daarbinnen van de grond komen’. Dat evenwicht is vooral nodig voor kwesties als een duurzamere gebouwde omgeving en bouw. Corporaties nemen maatregelen om te voldoen aan de doelstelling van gemiddeld label B. “Tegelijkertijd wordt bezien of dwingender maatregelen in de Woningwet nodig zijn om de voorraad energiezuinig te krijgen”, aldus Plasterk. Hij zegt de Kamer hier nader te gaan informeren.

Foto: Dakisolatie is een van de energiebesparende opties (foto Kingspan Unidek / Smart PR)

Redactie Ensoc, 12-jun-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren