PBL: Gebouwen moeten meer energie besparen

23.12.2014 | Branchenieuws | 830 keer bekeken
PBL: Gebouwen moeten meer energie besparen

Bestaande gebouwen gebruiken voor verwarming nog teveel aardgas. De overheid moet energiebesparing in kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen meer afdwingen. Dat kan door de energiebelasting voor grootverbruikers in de utiliteitssector te verhogen.

Dit adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport, getiteld ‘Energie besparen gaat niet vanzelf’. Het is een evaluatie van het huidige beleid voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. PBL is hierin kritisch-optimistisch over de aanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor het rapport is geschreven. Het ministerie wil van de evaluatie leren hoe ze het beleid effectiever en efficiënter kan maken om de doelen voor energiebesparing, zoals die zijn afgesproken in het energieakkoord, te bereiken. Dat lijkt slechts ten dele gelukt, zo blijkt uit een reactie van de ministerraad op het rapport van PBL.

Vooruitgang
Wat staat er in het rapport? Nederland boekt vooruitgang op gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, maar het gaat nog niet snel genoeg, concludeert het PBL in het rapport. Het onderzoeksinstituut verwacht dat het jaarlijkse energiegebruik tussen 2008 en 2020 met 82 PetaJoule daalt naar 521 PetaJoule. Dat is niet voldoende om het doel van maximaal 507 PetaJoule in 2020 te halen dat de Rijksoverheid en diverse marktpartijen in 2012 in een koepelconvenant  afspraken. Ook het terugbrengen van de CO2-uitstoot door energiegebruik ligt nog niet op schema: naar verwachting daalt deze uitstoot tot 24,7 Megaton in 2020, terwijl het kabinet een maximale emissie van 22,5 Megaton in dat jaar als doel heeft gesteld.

Nieuwbouw
De nieuwbouwsector doet het in de ogen van het PBL goed. ‘De afgelopen jaren is veel voortgang geboekt bij het energiezuiniger maken van woningen, kantoren en andere gebouwen. Dankzij gericht beleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen’ concludeert het PBL. Bouwbedrijven moeten voldoen aan de EPC-norm die per 1 januari 2015 wordt aangescherpt. Volgens het PBL ligt de nieuwbouwsector ook op koers met het bouwen van steeds energiezuiniger gebouwen. ‘De combinatie van steeds strengere EPC-normen en ondersteunende instrumenten werkt hier goed’, melden de onderzoekers in het rapport.

Bestaande bouw
Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen, concludeert het PBL. ‘Vooral de besparing op aardgas voor verwarming van bestaande gebouwen gaat langzamer dan verwacht. Er zijn meer dwingende maatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen’. Volgens het PBL is uitvoering van de afspraken uit het energieakkoord niet voldoende. Gezien de ambitie van het energieakkoord om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben is het van belang tempo te maken met het energiezuiniger maken van de Nederlandse gebouwenvoorraad, concludeert het PBL.

Wet Milieubeheer
Bij utiliteitsgebouwen, waaronder kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen vallen, is volgens het PBL wel aandacht voor energiebesparing, maar helaas nog niet genoeg. De Wet Milieubeheer verplicht organisaties om te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, maar deze regels worden op grote schaal genegeerd. Dit ligt deels aan de gebrekkige handhaving door gemeenten. Volgens het PBL kan energiebesparing in gebouwen vooral worden gestimuleerd door een betere handhaving. Hierover zijn in het energieakkoord al afspraken gemaakt, zoals de Energie Prestatie Keuring die hierbij kan helpen, mits die niet te vrijblijvend wordt ingevuld.

Dwingender regels
Met het bestaande beleid, waaronder energiebelasting, energielabels voor woningen en andere wet- en regelgeving, worden de energiebesparingsdoelen waarschijnlijk niet gehaald, concludeert het PBL. Het PBL adviseert de overheid nu al na te denken over welke dwingender regels kunnen worden ingevoerd. Hiermee loopt het PBL vooruit op de evaluatie van de resultaten uit het Energieakkoord in 2016. Het onderzoeksinstituut noemt als voorbeeld van een extra maatregel fiscale stimulering van energiebesparing. Dat kan volgens het PBL door de energiebelasting voor grootverbruikers in de utiliteitssector te verhogen. Dit zal ervoor zorgen dat meer energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Reactie kabinet
Hoe reageert de overheid op het rapport? De regering kent inmiddels de conclusies van het PBL, maar neemt niet haar adviezen over. Dat blijkt uit een besluit van de ministerraad op voorstel van minister Blok van Wonen, meldt de Rijksoverheid. ‘Het kabinet overweegt nu geen nieuwe of dwingender maatregelen om energiebesparing in huizen en gebouwen te stimuleren. De focus ligt op de afgesproken acties in het energieakkoord (dat in 2016 zal worden geëvalueerd). Of er eventueel na 2020 aanvullende maatregelen zouden moeten komen, wordt meegenomen in een verkenning. Het kabinet ziet in ieder geval niets in fiscale maatregelen, zoals  op basis van verschil naar energielabel; het belastingstelsel moet juist eenvoudiger worden’.

Redactie Ensoc, 22-dec-14

Foto: Een van de energiezuinigste gebouwen van Nederland is de Venco Campus in Roermond

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren