​‘Overheid moet isolatie bij industrie verplichten’

31.05.2016 | Branchenieuws | 856 keer bekeken
​‘Overheid moet isolatie bij industrie verplichten’

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteitsgebouwen verplicht stellen om het besparingsdoel uit het energieakkoord te halen. Dat adviseert de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).

VIB meldt haar advies in een brief aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. Onafhankelijk onderzoek becijfert het industriële besparingspotentieel op 31 petajoule, het equivalent van 500.000 huishoudens. In de utiliteit bespaart leidingisolatie 65 tot 70 procent energie ten opzichte van ongeïsoleerde installaties. De VIB wil dit potentieel binnenhalen via energiescans en toezicht op implementatie. De gemiddelde terugverdientijd ligt rond twee jaar. De brancheorganisatie pleit er voor om met subsidies of voorfinanciering energiebesparing nog aantrekkelijker te maken.

Isolatiebranche
VIB behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). De VIB schenkt veel aandacht aan maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen, zoals energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. De vereniging verwijst op haar website naar Duitsland, dat vanaf 10 mei dit jaar industriële isolatie subsidieert, waardoor terugverdientijden nog korter worden. Dit moet energiebesparing bij bedrijven stimuleren.

Meer energiebesparing
Om de doelen uit het energieakkoord te halen heeft ministere Kamp onlangs een pakket intensiveringsmaatregelen aangekondigd. Nieuwe afspraken met energie-intensieve industrieën moet 9 PJ extra energiebesparing opleveren. Europees onderzoek toont aan dat verbetering van industriële isolatie tot 31 PJ kan bijdragen aan de doelen. ‘Dat is 3,5 maal de inzet van de overheid. De terugverdientijden bewegen zich rond twee jaar, met uitschieters naar zes maanden en ca. vijf jaar. Dit ligt ruim binnen de in principe verplichte implementatiecriteria,’ aldus de VIB.

Opties industrie
Voor industriële energiebesparing noemt VIB onderstaande opties:
- Verplichte energiescans opnemen in één-op-één-afspraken met energie-intensieve industrieën (MEE-afspraken) en reguliere audits, uit te voeren door bijvoorbeeld NCTI-deskundigen of TipCheck-engineers.
- Verplichting tot implementatie van maatregelen die blijkens de energiescans binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Voor de technische isolatiemaatregelen dient de CINI-standaard het uitgangspunt te zijn.
- Subsidie op energiebesparingsscans c.q. implementatie van de aanbevelingen. Ook een privaat revolverend fonds waarin de middelen op basis van behaald rendement terugvloeien kan naar het inzicht van de VIB financiële obstakels wegnemen.
- Geïntensiveerde handhaving.

Opties utiliteit
De energieprestatie van utiliteitscomplexen kan volgens de VIB-voorstellen worden verbeterd door:
- Uitbreiding van bestaande en nieuw ontwikkelde lijsten van Erkende Maatregelen met hoogwaardige technische isolatie, die de energie-efficiëntie t.o.v. ongeïsoleerde leidingen en appendages met 65 tot 70 procent verbetert.
- Geïntensiveerde handhaving door ter zake kundige toezichthouders.
- Te zijner tijd opname van de VIB-richtlijn 2017 voor Technische Isolatie in de Utiliteit.

Voor zowel utiliteit als industrie stelt VIB voor de kennis van toezichthouders op een hoger plan te brengen door middel van gerichte trainingen of cursussen, met inzet van relevante kennispartners.

VIB nodigt minister Kamp uit voor nader overleg over de concrete energiebesparingsopties van optimale technische isolatie.

Foto: De industrie kan met isolatie meer energie besparen (foto VIB)

Redactie Ensoc, 31-mei-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    31.05.2016 - 12:33 uur | P. Lomito

    De enige verplichting die hier noodzakelijk is om de gewenste energiebesparing te halen is het doorberekenen van energiebelasting aan (grote) bedrijven.