​‘Overheid bedreigt booming solar sector’

12.05.2016 | Branchenieuws | 2783 keer bekeken
​‘Overheid bedreigt booming solar sector’

De overheid is van plan om de salderingsregeling per 2020 te versoberen. Dat is een van de grootste bedreigingen voor de sterk groeiende Nederlandse markt voor zonnestroom.

Zonnestroom in Nederland is booming. Dat blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport, dat diverse partijen uit de solar sector vroeg over de sterk groeiende markt voor zonne-energie. Nooit eerder werd er zoveel nieuw zonne-energievermogen in Nederland geplaatst als in 2015. Afgelopen jaar groeide het geïnstalleerd vermogen ten opzichte van 2014 met 50 procent tot een kleine 500MW. Daarmee hoort Nederland bij de drie snelst groeiende zonne-energiemarkten in Europa. De groei in zonnestroom is grotendeels gefinancierd door burgers en ondernemers, zo meldt het rapport.

Trend zet door
Ook dit jaar verwacht de solar sector een stijgende afzet aan zonnepanelen. Een kleine 90 procent van de respondenten verwacht dit jaar een forse marktgroei. Dit is een trend die ook na 2016 zal doorzetten, zo melden de auteurs Rolf Heynen, Wijnand van Hooff en Edwin van Gastel. Het trendrapport is een initiatief van Solar Solutions in samenwerking met Solar Magazine en TKI Urban Energy. Het rapport bevat bijdragen van Holland Solar, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, KvINL, Dutch Heat Pump Association, Sterkin, ODE Centraal, Stichting Monitoring Zonnestroom en PolderPV.

Stimuleringsregelingen
Het jaar 2016 kan 2015 gaan overtreffen, mede door de stimuleringsregelingen vanuit de overheid: 8 miljard euro SDE+ subsidie, 70 miljoen euro subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels, de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie voor sportaccommodaties, fiscale regelingen zoals de EIA, MIA en VAMIL en de salderingsregeling. Van al deze maatregelen is de salderingsregeling tot nu toe het meest effectief. Dankzij de regeling ontvangt de bezitter van zonnepanelen dezelfde prijs voor de teruggeleverde stroom als de elektriciteit uit het net. De regeling zorgt voor een binnenlandse markt van ruim 1,5 miljard euro per jaar en bijna 10.000 fte.

Versobering salderingsregeling
De solar sector ziet de toekomst echter niet zo rooskleurig in. Minister Kamp van Economische Zaken is van plan is om de salderingsregeling per 2020 te versoberen of af te schaffen. Het merendeel (een kleine 80 procent) van de respondenten uit de solar sector wil de regeling echter behouden. ‘Voortdurende onduidelijkheid en onzekerheid met betrekking tot de salderingsregeling zijn een grote bedreiging voor de verdere ontwikkeling van de zonne-energiemarkt in Nederland. Diverse belangenorganisaties verlangen stabiliteit en duidelijkheid tot minimaal 2025. Minister Kamp wil de huidige regeling in 2017 evalueren.

Zwabberbeleid
Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH): “Zonne-energie biedt volop mogelijkheden om de consument direct aan huis van energie te voorzien. Maar het wordt de consument niet makkelijk gemaakt om zijn nieuwe rol als prosument te pakken. Goede stimulansen vanuit de overheid ontbreken. Er is op het terrein van zonne-energie veel zwabberbeleid gevoerd. En ook nu weer, met de evaluatie van de salderingsregeling voor de deur, is er onzekerheid voor mensen die zonnepanelen hebben of de intentie hebben deze aan te schaffen. Politiek Den Haag doet er goed aan deze ontwikkelingen verder aan te zwengelen in plaats van af te remmen.”

Boeren en tuinders
Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland ziet ook grote kansen voor zonne-energie in Nederland: “Stel: ieder agrarisch bedrijf in Nederland legt 2.500 vierkante meter zonnepanelen aan. Op 26.000 bedrijven zou dat 6.500 hectare aan zonnepanelen betekenen. Omgerekend zou dat 6.500 megawatt aan stroom opleveren. En daarom is het zo jammer dat onze overheid onduidelijkheid laat bestaan over het verdienmodel na 2020, als de salderingsregeling formeel ophoudt te bestaan. Boeren en tuinders worden daardoor terughoudend om te investeren, terwijl ze kunnen uitgroeien tot regionale energieleveranciers.” 

Rapport
Het Nationaal Solar Trendrapport 2016 werd op 10 mei overhandigd aan TKI Urban Energy, een thema binnen de Topsector Energie dat valt onder het ministerie van Economische Zaken.

Foto: Het grootste solar project in 2015 was het zonnepark van 6 MW op Ameland (foto Eneco)

Redactie Ensoc, 12-mei-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • P. Lomito
  29.08.2016 - 23:13 uur | P. Lomito

  Salderen maakt de complete energie-industrie kapot. Door de gesubsidieerde plaatsing van zonnepanelen (salderingssubsidie) en windmolens (SDE+) daalt de marktwaarde van stroom en wordt steeds vaker negatief. Stroomproducerende energiebedrijven kunnen niet concurreren in een dergelijke markt maar worden wel geacht stroom te leveren als de zon en wind het langere tijd laten afweten. Het is duidelijk dat dit vol te houden is, het salderen zal dan ook afgeschaft worden vanaf 2020 met een eventuele overgangsregeling voor bestaande installaties.

 • Mike Solar
  20.05.2016 - 10:04 uur | Mike Solar

  LTO laat weer eens zien niks te snappen van zonnestroom en alleen via inkoopacties wat te willen verdienen, waarbij veiligheid en kwaliteit niet het belangrijkste zijn. 2500m2 zonnepanelen heeft niks meer met saldering te maken namelijk....

  Verder is saldering inderdaad een regeling die niet houdbaar is. Stroom is soms goedkoop (overdag met het huidige overschot door Dld) en soms duur (s' avonds en als het niet waait). Hier zal de stroomafname op moeten worden aangepast. Hierdoor worden batterijen die 1 of 2 dagen een huishouden kunnen overbruggen ook rendabel en zinvol.

  Saldering zorgt ervoor dat energiebedrijven nog minder inkomsten hebben, terwijl ze wel zorgen voor de basislast, die met zonnepanelen en windmolens onmogelijk is te realiseren. Linksom of rechtsom zal de basis voorziening toch moeten worden betaald. Het meest eerlijke is dan door iedereen dus daar past saldering niet bij.

  Als we gewoon de importheffing op zonnepanelen afschaffen en de saldering dan is zonnestroom nog steeds rendabel voor huishoudens. Een nog lagere energiebesparing op stroom en hoger op gas helpt dan ook mee. Als we dan zonnestroom willen promoten dan kan dat via de huidige btw teruggave prima.

 • harry van den Wildenberg
  19.05.2016 - 14:06 uur | harry van den Wildenberg

  Door: Harry
  Volgens mij zijn er nog een paar andere bedreigingen voor het verdienmodel van een zonnestroom installatie.
  1.
  Stel;
  Saldering blijft na 2020 gewoon bestaan.
  Dat geeft zekerheid en is (blijkens het artikel ‘Overheid bedreigt booming solar sector’) een stimulans zijn voor het verder investeren ( door particulieren en bedrijven) in zonnestroom installaties. Het opgewekt vermogen zal dan dusdanig stijgen dat er minder vraag en wellicht een overschot aan elektriciteit ontstaat. In een markt van vraag en aanbod zal hierdoor de KWK prijs dusdanig dalen dat het salderen weinig of niets meer oplevert. Weg verdien model.

  2.
  Als de nu bekende energiebedrijven veel minder elektriciteit kunnen verkopen, zullen zij naar andere middelen moeten kijken om hun inkomsten op peil te houden. Ik sluit niet uit dat de vastrechttarieven zullen gaan stijgen en dat er extra vastrecht betaald moet gaan worden om het netwerk te mogen gebruiken voor het terug leveren van zonnestroom.

  3.
  Onze overheid.
  Als we het met z'n alle voor elkaar krijgen om zoveel stroom op te wekken ( en daarmee ook verwarmen ( warmtepompen)) dat we min of meer op verbruikersniveau onafhankelijk worden, mist onze overheid een behoorlijk dot aan energiebelasting en btw. De meest voor de overheid meest voor de hand liggende oplossing is dan om "zonnebelasting" te gaan heffen. Dit kan in een vast bedrag per jaar per m2 zonnepaneel of een bedrag per kwh wat je in theorie zou kunnen opwekken. Links of rechtsom zal de overheid de gemiste inkomsten goed willen maken.

  Ik denk dat we de zaak anders moeten gaan benaderen en investeren in zonnestroom niet meer moeten zien als een terug te verdienen investering met de mogelijkheid om (op termijn)gratis stroom te hebben (of er aan te kunnen verdienen) maar puur idealistisch te zien als een goede en duurzame manier om energie op te wekken.


  dreigt er ook nog een ander punt wat het verdienmodel om zeep zal helpen

 • 19.05.2016 - 12:19 uur | David E. Dirkse

  De productie van 1m2 zonnepaneel kost 2600KWh, de opbrengst is 2200KWh.
  Zonder fossiele brandstoffen (of kernenergie) is het onmogelijk om zonne panelen te fabriceren.

 • P. Lomito
  12.05.2016 - 19:45 uur | P. Lomito

  Vaak wordt vergeten dat de huidige salderingsregeling het resultaat is van een technisch gebrek van de draaischijfmeters die daardoor toevallig bleken terug te kunnen draaien bij netinjectie, het is nooit een ontwerpkeuze geweest om terug te kunnen draaien en zeker niet om consumenten de gelegenheid te bieden om energiebelasting te ontwijken of om waardeloze zomerstroom in te ruilen voor dure winterstroom.

  Het is zeer terecht dat alle stroommeters worden vervangen door (slimme) meters met aparte telwerken voor netstroomverbruik en teruglevering aan het net, zo worden consumenten gestimuleerd om hun zonnestroom zo veel mogelijk direct te verbruiken en zo weinig mogelijk het netwerk te belasten met stroom waar vaak geen vraag naar is. In 2020 zijn de meeste stroommeters vervangen door een slimme meter en kan de onvrijwillige salderingsregeling eindelijk afgeschaft worden.

  Het gaat niet om een recht maar om het herstel van een technisch gebrek.