​‘Ook met gas is nul-op-de-meter mogelijk’

13.09.2016 | Branchenieuws | 2467 keer bekeken
​‘Ook met gas is nul-op-de-meter mogelijk’

Het renoveren van woningen naar nul-op-de-meter is ook mogelijk als de aansluiting op het gasnet blijft behouden. Remt dit grootschalige duurzame renovatie af, of biedt dit juist meer kansen?

Minister Blok van Wonen wil dat ook zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op het gasnet in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding. Deze vergoeding mogen verhuurders vragen aan huurders na renovatie van de woningen. ‘Binnenkort zal de energieprestatievergoeding ook mogelijk worden voor zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat het huis zo veel duurzame energie opwekt dat er elektriciteit terug gaat naar het net. Op die manier wordt het verbruik van aardgas dan gecompenseerd,’ zo schrijft minister Blok.

Verzet
Dit plan stuit op veel verzet, zo blijkt uit de reacties van diverse partijen. Stroomversnelling, een netwerk met bouwbedrijven, corporaties en gemeenten die samen aan de slag zijn om nul-op-de- meter-(NOM)-renovaties en zeer energiezuinige nieuwbouw mogelijk te maken, is ‘absoluut tegen’ en noemt het plan van Blok  ‘ondermijnend’ voor grootschalige renovatie. ‘Als dit plan doorgaat ondermijnt dit het initiatief om grootschalig sociale huurwoningen met hernieuwbare energie tot nul op de meter te renoveren’, meldt voorzitter Peter Kunneman van de Stroomversnelling.

‘Niet consequent’
Ook andere partijen zijn het niet eens met minister Blok, zoals netbeheerder Stedin. ‘De minister schrijft dat hij een technologieneutrale benadering voorstaat en daarom woningen met een aansluiting op het gasnet niet op voorhand wil uitsluiten. Het verbruik van aardgas mag [volgens de minister] gecompenseerd worden door middel van (extra) eigen duurzame elektriciteitsproductie. Maar voor externe warmtelevering wordt deze optie niet opengelaten. Dat is niet consequent,’ zo meldt algemeen directeur Pieter Trienekens van Stedin.

Kritische vragen
PvdA-Kamerlid Albert de Vries heeft inmiddels kritische vragen gesteld aan minister Blok. Hij vraagt in een brief aan de Tweede Kamer hoe het toestaan van een gasaansluiting zich verhoudt tot de afspraken met de Stroomversnelling en de wet voor de energieprestatievergoeding, die beogen om de volledige energievraag op duurzame wijze te dekken. De Vries vraagt ook of het toestaan van het gebruik van aardgas in nul-op-de-meter woningen de pas op gang gekomen innovatie weer afremt, waardoor woningen voor langere tijd afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen.

Positieve reacties
Andere bedrijven reageren juist positief en zien kansen, zoals het bedrijf HONE Benelux BV, leverancier van ‘de meest krachtige vrije energietechnologie’. ‘Dit zou een zeer mooie aanvulling zijn op de bestaande regeling. Met deze aanvulling zal de werkelijke CO2-uitstoot meer gereduceerd worden dan met de all-electric oplossingen die nu met de warmtepomp gecompenseerd worden,’ meldt directeur Stephan van Schie. Gasunie Transport Services (GTS) juicht het toe dat ook expliciet voor aardgas een bepalingsmethodiek wordt vastgesteld voor de energieprestatie vergoeding huur. GTS pleit ervoor dat ook groen gas onderdeel wordt van deze regeling.

‘Markt uitgedaagd tot innovatie’
FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is blij met het voorstel van minister Blok voor de energieprestatievergoeding. ‘Wij onderschrijven de visie dat de reductie van CO2-uitstoot tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gerealiseerd met behulp van verschillende energiedragers zoals gas en elektriciteit. Door het stimuleren van technologie-onafhankelijke oplossingen wordt de markt uitgedaagd tot verdere innovatie en samenwerking’, aldus beleidsadviseur Charlie Droste namens FME. Hij wijst erop dat de technologische industrie nu al belangrijke oplossingen in huis heeft voor de uitdaging van de energietransitie.

Vakbeurs Energie
Diverse energiebesparende innovaties zijn te vinden op de vakbeurs Energie van 4 t/m 6 oktober 2016 in de Brabanthallen. Op de beurs worden hierover  lezingen gegeven en overige activiteiten georganiseerd. Zie het
totaalprogramma en het activiteitenoverzicht.

Foto: Renovatie van een woning tot nul-op-de-meter kan binnen een dag (foto sacon.nl)

Tekst: Norbert Cuiper

Redactie Ensoc, 13-sep-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (10)

Reageren
 • P. Lomito
  15.09.2016 - 09:18 uur | P. Lomito

  De crux is dat het automatisch salderen en de daarvan afgeleide salderingsregeling nooit bedoeld zijn als stimuleringsregeling. Het automatisch salderen bleek toevallig mogelijk te zijn door een ontwerpfout in draaischijfmeters en de salderingsregeling was een moetje om rechtsongelijkheid te voorkomen tijdens de uitrol van slimme meters. Vergeet niet dat de 3 miljard euro kostende uitrol van slimme meters vooral bedoeld is om definitief een einde te maken aan deze ongewenste praktijk. Met toename van het aantal PV-installaties lekt er steeds meer inkomsten weg uit energiebelasting waardoor de dekking van het Energieakkoord in gevaar komt.

  Het is daarom niet moeilijk om in te zien dat de salderingsregeling geheel zal worden afgeschaft, met slimme meters kan dat eindelijk en dan verzint men heus wel een beperkte stimuleringsregeling voor zonnepanelen waarbij geen belastinginkomsten weglekken. Met die slimme meter kun je daar zelfs leuke dingen mee doen die op papier aantrekkelijk lijken maar in werkelijkheid nauwelijks betekenis hebben.

 • 14.09.2016 - 22:19 uur | Carel Anink

  Dat de salderingsregeling niet is ingesteld als maatregel om de onrendabele top van de investering in PV te subsidiëren wil nog niet zeggen dat de regeling niet blijft bestaan. Als de regeling het doel, stimuleren van PV, in de juiste mate haalt waarom dan beëindigen.

  En bij het laatste zit nu de crux: Bij de regeling ‘Stimulering Duurzame Energie’ (SDE) is vooraf de geldstroom, die de PV investeerder krijgt, afgesproken met als doel de onrendabele top te financieren door middel van subsidie. Bij de salderingsregeling is dat niet zo. De hoogte van de saldering opbrengst is niet gebaseerd op de onrendabele top van de investering en de looptijd is ook niet vastgelegd. De sommen die de verkopers van PV installaties maken laten zien dat ze in 8 jaar of minder terug te verdienen zijn met de salderingsregeling. De looptijd is voor een deel van de PV bezitters al meer dan tien jaar en daar komt nog eens vier bij tot 2020. Dat betekend minimaal 6 jaar over subsidiëring en als er niet mee gestopt wordt gaat dat gewoon door. Compleet van de gekke. Dus zo snel mogelijk stoppen met deze open einde regeling.

 • P. Lomito
  14.09.2016 - 09:31 uur | P. Lomito

  @ Edwin Bommezij De salderingsregeling is nooit bedoeld als permanente regeling voor PV-subsidie, het is slechts een lapmiddel om de tijdelijke rechtsongelijkheid op te heffen tijdens de uitrol van slimme meters. Na afronding van die uitrol is er geen rechtsongelijkheid meer en kan de salderingsregeling opgeheven worden. Het is dan ook niet verstandig om een ingrijpend energie-concept voor woningen zoals de NoM te baseren op een tijdelijke regeling.

  Het isoleren tot een Rc van 5 is misschien bij beperkte verbouwing rendabel, bij de zeer grondige verbouwing zoals in het NoM-concept kan veel verder geïsoleerd worden. De hoge kosten voor een nieuwe gevel en nieuw dak worden dan sowieso al gemaakt, ongeacht het isolatieniveau. De extra kosten voor een Rc van 8-10 zijn dan vrij beperkt terwijl dankzij die hoge isolatiewaarde bespaard kan worden op het verwarmingssysteem. In geval van een gasketel en radiatoren hebben we het dan over 5K, bij een warmtepomp met vloerverwarming over 15K. En door de lage warmtevraag kan ook bespaard worden op zonnepanelen die het energieverbruik voor verwarming fictief moeten afdekken.

 • 14.09.2016 - 09:29 uur | Jaap Van den Bosch

  Hoewel ik zeker gaan fan ben van minister Blok komt hij wel met iets op de proppen, waarop in feite de vereiste EPC berekening bij een nieuwbouw woning of ander gebouw deze ook al jaren is gebaseerd, en dat is het compenseren van het een naar het ander en daarbij is gas zeker niet uitgesloten, dus in feite technisch gezien niks nieuws onder de zon, en zo werkt het ook bij diverse van die zogeheten groene energieleveranciers, willen we dit niet?, dan zal eerst het gehele systeem hiervoor verandert moeten worden, maar zoek dat niet bij Blok.

  Financieël gezien, ja dat ben ik met andere eens, daar kon uiteindelijk wel eens een heel vervelende aap uit de mouw komen, door allerlei vage regelingen die deels ook weer aflopen en door die onzekerheid van wat gaat wel door en wat weer niet kan geen hond het meer goed volgen en dus is een beslissing nemen een gok voor vele jaren, en tja Blok een VVD er komt er mee, dus wees op je hoede lijkt mij, als huurder dan.

 • 13.09.2016 - 22:12 uur | Carel Anink

  In de reacties lees ik dat de warmtepomp (WP) een voor de hand liggende oplossing is voor het elektrisch verwarmen van woningen. In mijn beleving is een WP een apparaat dat warmte uit een bron naar een bestemming pomp. En als die bron leeg is dan houdt het op. De toepassing tot nu toe is in de meeste gevallen dat de WP tweezijdig wordt gebruikt. In de zomer koelen en de bron vullen met warmte. Als je de volgende zomer weer wilt koelen dan moet je de bron legen door de warmte er weer uit te pompen. Het is zonde om die warmte weg te gooien dus gebruik die warmte er dan maar nuttig als bijdrage bij de verwarming van een gebouw. Feitelijk is de WP een koelinstallatie met restwarmtebenutting. Bijzonder zinnig als je moet koelen. Echter, ondanks de klimaatverandering is het in Nederland nog niet nodig om woningen in de zomer te koelen. Dat er rijkaards zijn die dat doen om te laten zien hoe rijk ze zijn, het zij zo. Maar als je niet koelt, zoals voor de meeste woningen niet nodig is, en geen natuurlijke bron heb die zich continu vult met warmte, is een warmte pomp een duur ding dat per saldo geen energie bespaart ten opzichte van andere manieren van elektrisch verwarmen.

 • P. Lomito
  13.09.2016 - 13:45 uur | P. Lomito

  Al die Nul-op-xxx concepten drijven zoals gezegd op de salderingsregeling die over enkele jaren eindelijk zal worden afgeschaft zodat het niet langer mogelijk is om dure fossiele winterstroom op kosten van de gemeenschap te stelen met ingeruilde, waardeloze PV-zomerstroom. Minister Kamp had de regeling al in 2017 willen afschaffen maar werd daarbij gehinderd door de vertraagde uitrol van slimme meters die het automatisch salderen onmogelijk maken. Het compenseren van gasverbruik met nog meer waardeloze PV-stroom gaat net zo min opschaalbaar zijn als de salderingsregeling. Dat je de stroom duurzaam kunt opwekken wil immers nog niet zeggen dat je die duurzame stroom ook nuttig kunt gebruiken en daardoor bespaart op fossiele brandstoffen.

  Het effect op de CO2-emissie is precies hetzelfde als het effect van alle windmolens en zonnepanelen die de afgelopen 20 jaar met veel subsidie geplaatst zijn: Nul-effect... de vele honderden miljarden dollars/euro's zijn verspild en hebben zelfs het tegenovergestelde bereikt namelijk stijging van het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee van de CO2-uitstoot.

 • 13.09.2016 - 13:20 uur | Edwin Bommezij

  Ik snap niet waarom we aardgas erbij willen houden, als je het wel via opwek van elektriciteit wil laten compenseren. Dan kun je toch net zo goed meteen deze elektriciteit gebruiken via een warmtepomp? Dat is nogmaals besparen, via de COP van de warmtepomp.
  Wel denk ik dat het financiële rekensommetje anders wordt zodra er getornd wordt aan de salderingsregeling van teruglevering van elektriciteit. Laten de NOM-ontwikkelaars deze rekensommen, in verschillende scenario's, nu al maken. Dan zijn ze vast voorbereid en kunnen ze nu al een eerlijk verhaal vertellen over de toekomst.
  Over het zwaar isoleren het volgende: juist het renoveren met zware isolatie (Rc 5 of verder) levert hoge kosten op, terwijl de besparing boven de Rc 2,5 heel erg afvlakt. Dus tot die waarde isoleren: prima, bijv. via spouwisolatie, na-isolatie van vloer en dak en het plaatsen van HR++ of triple ramen. Daarboven maak je relatief veel kosten, die je dan beter in installaties kunt stoppen: veel goedkoper. Zeker als iedereen straks aan de warmtepomp gaat. Dan worden die ook nog eens goedkoper en beter. Net zoals de nu volledig uitontwikkelde HR107 combiketel. Laten we deze ontwikkelingsweg van de warmtepomp niet nodeloos verlengen door vast te houden aan aardgas. De Groningers zullen ons hiervoor dankbaar zijn!

 • Jos Klomp
  13.09.2016 - 12:20 uur | Jos Klomp

  Beste Norbert,

  De titel had dan moeten luiden: ‘Ook met gas is nul-op-de-CO2-meter mogelijk’.
  Zoals je van me gewend bent redeneer ik alles terug naar CO2-emissiereductie oftewel decarbonisatie.

  Op zich is het verstoken aardgas een activiteit die netto CO2 aan de atmosfeer toevoegt, daar kan je geen andere kijk op hebben. Echter wanneer Minister Blok gaat redeneren vanuit de effecten van het verstoken van aardgas en daarvoor een eigen over-prestaties in CO2-emissiereductie als vergoelijking daarvan geëigend acht dan vindt hij mij geheel aan zijn zijde. Het zet namelijk een deur open die tot nu nog altijd gesloten is geweest namelijk een waarde toekennen aan CO2-emissiereductie als een eigen dimensie. Wanneer deze gedachte van het toestaan van het compenseren van CO2-emissie uit fossiel met behaalde CO2-emissiereductie uit het opgewekt duurzame energie verder gevoerd wordt komt men tenslotte uit op een algehele verplichting om te decarboniseren. Ik zie deze stap als iets groters dan ‘Ook met gas is nul-op-de-meter mogelijk’

 • 13.09.2016 - 12:09 uur | Roland De Bresser

  ik ben het niet vaak met je eens maar nu wel. Als het echt nul zou zijn dan zou er geen koppeling meer met het net nodig zijn. En dat is dus wel. Als we straks variabele tarieven hebben zal het nog maar de vraag zijn of je financieel op nul uit komt. Denk het niet.

 • P. Lomito
  13.09.2016 - 12:03 uur | P. Lomito

  Absurde toestanden waarbij over de rug van huurders veel geld verdiend wordt aan onzinnige installaties als overmatig veel zonnepanelen en warmtepompen terwijl met een grondige renovatie een woning opgewaardeerd kan worden tot een niveau dat geen verwarmingssysteem meer nodig is, slechts 1-2 kleine elektrische kacheltjes of een pelletkachel is dan voldoende om de woning warm te houden.

  Even wat uitleg hierbij... je kunt isolatie en installaties beschouwen als communicerende vaten, heel goede isolatie betekent weinig installaties en weinig isolatie vergt veel installaties. Een grondig gerenoveerde woning heeft een zodanig isolatieniveau dat de investering in centrale verwarming met overal vloerverwarming/wandverwarming en een centrale opwektoestel (gasketel of warmtepomp) niet zinvol is. Je kunt dan besparen op dure en kwetsbare installatietechnieken met een relatief korte levensduur en die besparing gebruiken om de kosten voor de huurder zo laag mogelijk te houden.

  Nul-op-meter wordt vaak verkocht als Nul-op-energierekening, huurders wordt wijs gemaakt dat de huurkosten weliswaar fors stijgen maar dat de totale woonlasten (huur plus energiekosten) gelijk blijven. Dit concept drijft op de salderingsregeling die per 2020 wordt vervangen door variabele tarieven waarbij je sowieso betaald voor transportkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie, BTW en alleen een variabel vergoeding krijgt voor teruggeleverde stroom op basis van de werkelijke waarde van die stroom. PV-stroom zal in de zomer weinig waard zijn als alle zonnepanelen maximaal stroom produceren. Het resultaat hiervan is dat de NOM-woning straks naast de al verhoogde huur opnieuw een energierekening krijgen waardoor de totale woonlasten wel stijgen. Bovendien is de jaarlijkse huurverhoging groter omdat de verhoging als percentage over de hogere huursom wordt omgeslagen.

  Huurders worden dan ook voorgelogen over de financiële gevolgen van de voorgenomen NOM-verbouwing.