​Olie- en gasplatforms bruikbaar voor duurzame energie

21.03.2016 | Branchenieuws | 1452 keer bekeken
​Olie- en gasplatforms bruikbaar voor duurzame energie

Oude olie- en gasinstallaties op de Noordzee hoeven niet te worden afgebroken, maar kunnen worden gebruikt voor een duurzame energievoorziening. Zo kan overtollige windenergie van windparken op zee worden omgezet in waterstof, dat in lege gasvelden wordt opgeslagen.

Steeds meer verouderde olie- en gasinstallaties op de Noordzee produceren niet meer omdat de velden leegraken. Ze ontmantelen is een enorme kostbare operatie. Alleen al voor de 500 platforms op de Noordzee zou hiervoor 50 miljard euro nodig zijn. Volgens TNO-expert René Peters kun je echter veel slimmere dingen doen met olie- en gasplatforms dan afbreken. ‘Daarmee kunnen we Nederland internationaal zelfs op de kaart zetten als leverancier van innovatieve toepassingen in de offshore industrie, werkgelegenheid behouden en de energietransitie versnellen,’ aldus Peters.

Het idee is simpel, schrijft Peters directeur gastechnologie bij TNO Energie. ‘We maken een verbinding tussen de olie- en gasindustrie op de Noordzee en de offshore windparken. Dat zijn nu nog twee gescheiden werelden, maar ze hebben elkaar veel te bieden. Op dit moment onderzoeken we in samenwerking met Energie Beheer Nederland, Shell en Siemens wat integratie van deze sectoren voor kansen oplevert. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we oude platforms en gasvelden op een innovatieve manier kunnen inzetten om energie op te slaan’.

Herontwikkelen
Peters: ‘Wat TNO voor ogen staat is ongebruikte infrastructuur op de Noordzee, zoals boorplatforms, pijpleidingen en lege gasvelden te herontwikkelen om ze te gebruiken voor een duurzame energievoorziening. Winning van olie en gas op zee loopt terug, terwijl we daar tegelijkertijd grote windparken gaan bouwen. Dan kun je een aantal dingen doen. Eén is een verbinding maken tussen de windparken en de nog producerende platforms op zee. Die draaien nu op stroom die ze zelf opwekken met gasturbines, wat uitstoot van CO2, stikstof- en zwaveloxides veroorzaakt. Met schone stroom zijn de emissies te reduceren tot nul.’

‘Het tweede dat je zou kunnen doen is de lege gasvelden gebruiken voor de opslag van teveel geproduceerde elektriciteit door de windparken op momenten dat er geen vraag is. Dat kan door de overtollige elektriciteit om te zetten in bijvoorbeeld waterstof. Deze waterstof kan worden opgeslagen of worden bijgemengd in de gasleidingen. Dit heet Power to Gas. Maar uit bijna lege gasvelden kun je ook direct elektriciteit genereren op de platforms, bijvoorbeeld Gas to Wire, als het niet waait en er toch stroom nodig is, dit heet Power Balancing. Hierdoor kunnen de kosten van de elektrische netwerken op zee mogelijk flink naar beneden.’

CO2-opslag in gasvelden
Daarnaast bieden de gasvelden de mogelijkheid om CO2 in op te slaan, meldt Peters. ‘Hiervoor staat een demo project in een bijna leeg gasveld voor de kust bij de Maasvlakte op het programma. Minister Kamp van Economische Zaken en Brussel hebben voor dit zogenaamde ROAD-project al subsidie toegezegd. In de toekomst zouden mogelijk de pijpleidingen die gebruikt werden voor het transport van gas uit de velden in de Noordzee naar land volgens Peters prima geschikt te maken voor de omgekeerde richting: CO2 vanaf land naar de lege velden te brengen.’

‘Olie- en gasmaatschappijen zouden met de offshore windsector en andere stakeholders een gezamenlijke visie en ambitie kunnen ontwikkelen om ongebruikte infrastructuur nieuw leven in te blazen. Wij dragen graag onze technologische kennis aan. Dit zou voor Nederland nieuwe bedrijvigheid op de Noordzee en vervangende werkgelegenheid voor de teruglopende olie- en gaswinning kunnen betekenen; in Nederland, maar ook daarbuiten als we dit idee exporteren.’

Plan voor 2050
Nederland is van plan om tot 2023 in totaal 3,5 gigawatt aan offshore windenergie te installeren. Volgens Peters ontbreekt een vervolgplan. ‘We moeten samenwerken aan een integrale visie voor de ontwikkeling van de Noordzee als energietuin voor Nederland voor een volledig duurzame energiewinning op zee in 2050. Hiermee kunnen we de internationale positie van Nederland in de offshore energiesector versterken,’ aldus Peters in het Financieele Dagblad. Hij ziet de aangekondigde energiedialoog van de overheid als goed moment om dit de komende tijd te bespreken.

Foto: Oude afgeschreven olie- en gasplatforms kunnen bruikbaar zijn om een duurzame energievoorziening te ondersteunen (foto LeAustralia.com.au).

Redactie Ensoc, 21-mrt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • Bert van Herwaarden
  23.03.2016 - 17:27 uur | Bert van Herwaarden

  Ik probeer een stroom-opwekker op de wereld te zetten die op water draait.
  Men blijft vragen en vragen en geeft mij geen geld.
  Wie doet met me mee en we zetten Nederland of wat of wie dan ook met deze innovatie op de kaart.
  Mail mij; bvanherwaarden@xs4all.nl of bellen 06-53167340

 • Albert Veldhuis
  22.03.2016 - 11:41 uur | Albert Veldhuis

  Inderdaad oude wijn in nieuwe zakken.
  Er zijn verscheidene mensen en bedrijven die hier al mee gespeeld hebben.
  Het is ook niet bepaald zo eenvoudig als het wordt gesteld. Je mag alleen al vanuit de wetgeving omtrent druktoestellen niet zomaar zonder herkeuring op een ander medium overstappen. Het wordt alleen maar spannender als de risico's die daarmee verbonden zijn, groter zijn dan in de oude situatie.
  Met die herkeuring komt aan grote delen installatie een abrupt einde. Die delen voldoen niet aan de huidige regelgeving.
  Een groot deel van de beoogde installaties heeft daarbij het einde van de technische levensduur bereikt, en zal daarom toch al vervangen moeten worden. Er is tijdens de bouw maar heel matig rekening gehouden met onderhoudsmogelijkheden.
  Hergebruik van offshore productielocaties voor waterstofopslag is in veel opzichten niet meer da een hersenspinsel.

 • Krijn Braber
  22.03.2016 - 09:06 uur | Krijn Braber

  Dit soort ideeën hadden we bij KEMA al een jaar of 12 geleden, inclusief gedeeltelijke uitwerkingen met off shore partners!