Nijpels: ​​‘2016 cruciaal voor uitvoering energieakkoord’

15.01.2016 | Trends | 1882 keer bekeken
Nijpels: ​​‘2016 cruciaal voor uitvoering energieakkoord’

Dit jaar is doorslaggevend voor de uitvoering van het energieakkoord. Dat meldt Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord. Om de doelen uit het energieakkoord te halen zijn extra inspanningen nodig.

De 14 procent duurzame energie in 2020 en de 100 petajoule (PJ) extra energiebesparing in 2020 dreigt Nederland niet te gaan halen zonder aanvullende acties. Daarom zijn extra investeringen nodig in duurzame energie en energiebesparing, zegt Nijpels. Hij ziet het klimaatakkoord van Parijs als steun aan het energieakkoord. ‘Voor een succesvolle uitvoering van het energieakkoord is 2016 een cruciaal jaar. Naast de voortgangsrapportage 2016 staat in de tweede helft van dit jaar de evaluatie van het energieakkoord op de agenda,’ schrijft Nijpels in een brief over de voortgang van het energieakkoord.

Windenergie
Wat gebeurt er in 2016 extra op gebied van duurzame energie? Windenergie moet dit jaar de wind in de zeilen krijgen. Om dit te laten slagen is een actieplan gemaakt om de afgesproken 6000 MW wind op land in 2020 te realiseren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met omwonenden en burgers. Dus niet alleen grote windparken bouwen, maar ook kleinschalige lokale opwekking van duurzame energie zoals zonnestroom stimuleren. Daarvoor hebben ODE Decentraal, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Greenpeace een Offensief Lokale Energie in gang gezet.

Energiebesparing
Volgens insiders gebeurt dit jaar vooral veel op gebied van energiebesparing. Het Rijk zet twintig toezichthouders extra in om de handhaving van de Wet Milieubeheer te versterken. Ook wordt de Energie Prestatie Keuring, dat bedrijven en vastgoedeigenaren stimuleert om energie te besparen, snel landelijk ingevoerd. Van een verplichting is echter nog geen sprake. Wel scherpt minister Kamp het MEE-convenant voor energiebesparing bij de zware industrie aan voor 1 mei 2016. De energie-intensieve bedrijven onderzoeken onder coördinatie van VNO-NCW hoe ze 9 PJ kunnen besparen.

Vastgoedsector
Ook de vastgoedsector wil meer werk maken van energiebesparing. Bij koopwoningen wordt dit gestimuleerd door regionale samenwerkingen effectiever in te zetten. Hiervoor hebben onder meer VNG, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en het ministerie van BZK afspraken gemaakt. Het draait hierbij om bewustwording, ontzorging en financiering van energiebesparing in de koopsector. Er komt een financieringsarrangement voor de koopsector. BZK zal als trekker dit samen met relevante partijen ontwikkelen en begin 2016 uitwerken in samenhang met de afspraken bij het Belastingplan.

Elektrisch rijden
Elektrisch rijden wordt steeds goedkoper. Deze ontwikkeling zet dit jaar door. Tesla wil in 2016 een betaalbaar model op de markt brengen. Maar er is meer mogelijk met elektrische auto’s. Ze kunnen een buffer vormen voor het elektriciteitsnet. Hiervoor moet de wet- en regelgeving aangepast worden. Minister Kamp wil de ruimte daarvoor verkennen. Ook de thuisaccu is op komst, al moet die nog wel goedkoper worden. Wat dat betreft komt het goed uit dat Nederland met Tesla gaat samenwerken met onderzoek naar nieuwe vormen van energieopslag.

Foto: Ed Nijpels poseert voor een witte Tesla Roadster in Den Haag (foto porsderidder.nl)

Tekst: Norbert Cuiper, redacteur Ensoc

Redactie Ensoc, 15-jan-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (31)

Reageren
 • P. Lomito
  24.01.2016 - 18:58 uur | P. Lomito

  2016 is vooral cruciaal vanwege de tussentijdse evaluatie van het Energieakkoord waarbij men tot de conclusie kan komen dat er nog een tandje bij moet, maar mogelijk ook dat de ingeslagen weg nergens toe leidt behalve de grootste belastingverspilling ooit met desastreuze gevolgen voor de koopkracht van gezinnen, concurrentiekracht van MKB en toename van de staatsschuld.

 • David Dirkse
  21.01.2016 - 15:21 uur | David Dirkse

  Nog 1 toevoeging:
  de "renewables" zijn niet duurzaam.
  1 windmolen in zee vergt 1 miljoen kilo staal en 20.000 kg kunststof. Er is dus een grote staal- en chemische industrie nodig. Maar die is met zon en wind niet te handhaven. Je kunt met fossiele energie flink wat molens en zonnepanelen bouwen, maar eenmaal erop aangewezen houdt het op.
  Tenzij we voor de ijzerbereiding, zoals in de middeleeuwen, onze bossen op gaan stoken.
  Hoeveel zou 1 kilootje staal kosten als het erts in Zweden met de hand is gedolven, per zeilschip hierheen vervoerd en met zon- en windenergie is geproduceerd? Nu jaagt de UK zijn staalindustrie al het land uit.
  Kortom, vertrouwen op zon- en windenergie is een suïcidale koers.

 • David Dirkse
  21.01.2016 - 14:42 uur | David Dirkse

  Ja, dat welles/nietes schiet niet op.
  [wind is er altijd]
  1. wind bevat weinig energie, dus 100 x meer staal, beton nodig dan een centrale.
  Groot beslag op land.
  2. weersystemen zijn vaak meer dan 1000km breed. Er moet dus over deze afstanden transport worden gebouwd.
  Duitsland gerbruikt plm 80GW vermogen , NL 15. Stel dat Spanje 100GW moet leveren aan Noord Europa, 1 hoogspanningsmast kan 1GW aan, dus 100 parallelle masten zijn nodig, dat is een tracé van kilometers breed. Totaal onvoorstelbaar en onbetaalbaar.
  3. Dat houdt in dat aansluitend bij 1. elk land overcapaciteit in wind moet hebben gebouwd. Voor NL zou dat op een veelvoud van 100.000 grote windturbines uitkomen. Daar is geen ruimte voor.
  "het waait altijd wel ergens" klinkt even leuk , ooit geroepen door (inderdaad) milieu organisaties, maar is bij nadere overdenking ongeloofwaardig.
  De rest van allerlei energievormen kunnen we vergeten. Best leuk, maar voor de landelijke energievoorziening ontoereikend.
  4. er is geen enkel zicht op een betaalbaar grootschalig opslagsysteem voor elektrische energie. Chemische opslag heeft een theoretische bovengrens van 700Wh/kg dus een auto kan nooit meer dan een paar km. rijden op 1kg batterijen.

  Dank voor alle moeite, ik blijf de ontwikkelingen volgen.

 • Dick Meeldijk
  21.01.2016 - 14:21 uur | Dick Meeldijk

  @David:
  Dank voor de tip om te kijken naar de voorstander van Thorium MSR.

  Net zoals bij uraniumsplijting komt er bij het thoriumproces ook radioactief materiaal vrij. Dit is in vergelijking met de klassieke uraniumcentrales qua hoeveelheid echter slechts een fractie, doordat een thoriumcentrale vrijwel al haar splijtbaar materiaal opgebruikt. Terwijl de radioactieve producten bij uraniumsplijting tot 100.000 jaar moeten worden bewaard, is dit bij thoriumcentrales slechts 300 jaar. Wel zijn die producten veel sterker radioactief en is het afscheiden van de problematische actiniden daardoor moeilijker.

  De voorraad winbaar thorium is net als fossiele brandstoffen eindig. Het is vooralsnog moeilijk te voorspellen voor hoe lang de thoriumreserves voldoende zullen zijn om centrales te laten draaien, omdat thorium nog niet op commerciële schaal gebruikt wordt.

  Ik hou van techniek en sta zeker open voor alternatieven en sluit bij voorbaat niets uit.
  Tot nog toe is Thorium geen oplossing, maar inderdaad zou dat zomaar kunnen wijzigen.

  Ik noem echt niet zomaar iemand dom, maar als die persoon beweert dat we terug gaan naar de stoomtrein omdat de intercity pas rijdt vanaf windkracht 5, dan vergaat mij de reden om die persoon serieus te nemen.
  Wind is er ALTIJD.
  Natuurlijk niet altijd op dezelfde plek. Daarom is opslag van enorm belang en koppeling van de netwerken.
  Daar is nog veel ontwikkeling voor nodig.
  Ook geldt dat bij zonne-energie.
  Overigens zijn er zijn ook zonnecentrales die 24/7 draaien.
  Blue energie is er constant, waterkracht ook, getijde-energie ook en samen met de ontwikkeling van betere energie opslag, het verhogen van het rendement van zonnepanelen en de schaalvergroting van windmolens (nu al 7.5MW) zijn we echt duurzaam bezig. Dan kunnen om te beginnen de kolencentrales dicht. Het gas is dan op en de olie gebruiken we dan voor grondstoffen.

  Misschien is het beter (voor ons bijde) beter om te stoppen met reageren. We worden het vast niet eens.
  Gelukkig leven we wel in een mooi land waar verschil van mening en inzicht is toegestaan.

  Nog een fijne dag.
  Met vriendelijke groet, Dick.

 • David Dirkse
  21.01.2016 - 12:45 uur | David Dirkse

  @D.Meeldijk
  [maar een persoon weet hoe het echt is. U soms??]
  Eigenlijk heb ik geen visie. Ik reken en op grond van de uitkomsten acht ik het ene scenario waarschijnlijker dan het andere. Tja, dat hele volksstammen gehersenspoeld zijn door de (technisch blunderende) media, activistische milieu organisaties en opportunistische ondernemers aangelokt door overvloedige subsidies, daar kan ik niets tegen doen.
  Maar alleen sta ik zeker niet. Interessant is een bezoekje aan de website van prof. Kloosterman, over thorium MSR technologie.
  Niks droom. Het thorium symposium van de TU Delft was zeer de moeite waard.
  U noemt anderen graag dom, zie ik. Wees daar voorzichtig mee, want onbedoeld kan daar een ongewenst visitekaartje mee worden afgegeven.
  Wat zelfreflectie kan nooit kwaad. Ziet u al waarom er stoomtreinen rijden als het land op windenergie moet draaien?
  (hint: de intercity zal rijden vanaf windkracht 5)

 • Dick Meeldijk
  21.01.2016 - 12:18 uur | Dick Meeldijk

  @David:
  "De leerlingen die van mij wiskunde les hebben ontvangen maken dit soort fouten niet" schrijf je.
  Prima, dat je goed kunt rekenen en en kennis ook kunt overbrengen.
  "Maar wind en zon zijn toch gratis, alleen vastrecht zou je verwachten" schreef je ook nog.
  Dat is natuurlijk wel een beetje dom en dat schrijf je ongetwijfeld bewust.
  Zonne- en wind-energie is nu nog duurder dan fossiele brandstoffen en zonder (veel) subsidie komt het niet van de grond.
  De techniek (mijn hobby) staat niet stil en de prijs / kWh daalt gestaag.
  Graatis zal het nooit worden, vanwege onderhoud en levensduur. Nou èn?
  Blijf maar lekker dromen over Thorium.
  Maar iedereen zal het wel verkeerd zien en maar een persoon weet hoe het echt is. U soms??

 • Savid Dirkse
  21.01.2016 - 11:43 uur | Savid Dirkse

  @D.Meeldijk
  [windenergie in opkomst]
  De leerlingen die van mij wiskunde les hebben ontvangen maken dit soort fouten niet. Die halen absolute en relatieve aantallen niet door elkaar.
  [energie: hoe duurder hoe beter]
  Nee dus. Welvaart is vrijwel synoniem met aanbod en prijs van energie. Hoe duurder hoe slechter.
  Eens was land de enige energiebron. Dus landbezit was macht en voor meer macht moest land worden veroverd. Feodale stelsels waren het gevolg: enkele rijken ten koste van vele (onder opgeleide) armen. Fossiele brandstoffen beëindigden de koppeling landbezit - macht, waardoor vrijheid en welvaart mogelijk werd voor allen. Door terug te grijpen op energiebronnen met enorm beslag op land, dreigt terugkeer van een feodaal stelsel.
  U bepleit zuinig omgaan met energie. Dat is goed voor de portemonnee als energie duur is. Maar wind en zon zijn toch gratis, alleen vastrecht zou je verwachten zodat er geen enkele noodzaak is tot zuinigheid. Kortom, die oproep tot zuinigheid (door milieu organisaties) is in werkelijkheid een impliciet toegeven dat de levering onvoldoende is.
  Overal om mij heen bespeur ik dezelfde kletspraat uit de kokers van de milieu organisaties.
  Maar bestrijding van al deze gekte is overbodig. Onder de natuurwetten kunnen wij niet uit al denkt meneer Nijpels van wel. De wal gaat het schip keren.

 • Dick Meeldijk
  21.01.2016 - 11:25 uur | Dick Meeldijk

  Waarom wordt er steeds gesproken over dat windenergie te duur is? Moet het alternatief voor fossiele brandstoffen wel goedkoper zijn?
  Windenergie is wereldwijd enorm in opkomst. Dat het geld kost maakt niet uit. Energie kost geld en hoe duurder het is, des te zuiniger gaan we er misschien mee om.

 • Bert van Herwaarden
  21.01.2016 - 11:16 uur | Bert van Herwaarden

  Ik verduidelijkte mijn doelen, maar kreeg helaas nog geen markt-conforme aanbieding van financiering.!?
  Wees allen ook duidelijker voor de burgers, namelijk; windmolens draaien op door burgers betaald geld, net als Den Haag, Brussel, etc., etc..
  Heel moeilijk vind ik de positieve werkgelegenheid tegenover dit stelen/misleiden.( oplossingen gevraagd )
  Hoe komt de boodschap om dit stelen niet langer te doen, In Den Haag terecht.???!!!
  Want ze stelen het land leeg en dan heb je eenvoudig niets meer te makken.
  Opmieteren met al die geld-verslindende-, alleen aan zichzelf denkende instanties.
  Eerst dan bereiken we een accoord ten goede voor mens en milieu. ( als je huishoud-boekje op orde is )

 • David Dirkse
  21.01.2016 - 09:51 uur | David Dirkse

  Op de website "climategate" staat vandaag een artikel over het energie accoord van hoogleraar Lukkes.
  Zeer lezenswaard. ("het energie accoord: een evaluatie")

 • P. Lomito
  20.01.2016 - 23:01 uur | P. Lomito

  Op korte termijn is efficiëntieverbetering als eerste noodzakelijk. Gewoon de Trias Energetica volgen...

 • Dick Meeldijk
  20.01.2016 - 22:55 uur | Dick Meeldijk

  Windenergie en zonnepanelen zijn prima. Gelukkig mogen wij hier gewoon van mening verschillen.
  Behalve energie opwekken zijn windmolens ook goed voor de werkgelegenheid. China is enorm druk bezig met windenergie en geeft op meer gebieden aan welke richting we heen gaan. Natuurlijk kan windenergie maar maximaal voor 20% in onze stroomvoorziening voldoen. Zonne energie werkt 's winters ook niet, dus de toekomst moet toch liggen in opslag van energie. Met zon-wind, water en getijden energie samen met opslag komen we er zeker.
  Het waanidee van Thorium is al lang bekend. Het is inderdaad minder erg dan Uranium maar ook die grondstoffen zijn zeker eindig en nooit voldoende voor lange tijd. (los van de nadelen).
  We zijn het samen vast wel eens dat techniek de toekomst heeft en dat fossiele brandstoffen ooit op zijn.
  Zijn de eigenaren van de miljoenen zonnepanelen nu allemaal gek en ook de eigenaren van de inmiddels 100.000den windmolens wereldwijd?
  Kolen zijn er voorlopig nog volop. Kijk eens in China hoe erg daar de vervuiling is.
  Wat is dan op korte termijn de betere oplossing?
  Gewoon maar doorstoken met gas en olie. (en natuurlijk kolen) of kom dan met een echte en reële oplossing.

 • P. Lomito
  20.01.2016 - 22:36 uur | P. Lomito

  Ik vind het vooral spijtig dat er zo idioot veel geld (gestolen) van burgers verspild wordt aan verouderde technologie zoals windmolens, zonnepanelen en houtstook. Daarbij is het Energieakkoord niet volgens democratische besluitvorming opgesteld en zijn juridische noodgrepen nodig om de gekozen maatregelen erdoor te drukken bij lagere overheden.

  Verder vindt er momenteel een financiële ramp plaats met de toezegging van zo'n 100 miljard euro subsidie terwijl daar geen draagvlak en draagkracht voor is. De nare gevolgen daarvan zullen over enkele jaren duidelijk worden als ruim 2 miljoen Nederlandse huishoudens in energiearmoede beland zijn en de dekking voor die 100 miljard niet aanwezig blijkt. De onbetaalde rekening zal uiteindelijk terecht komen op de reeds torenhoge staatsschuld (van 478 miljard naar 578 miljard) en dan ook nog eens zonder aantoonbaar resultaat voor CO2-gehalte en zonder toekomstbestendige energievoorziening.

 • David Dirkse
  20.01.2016 - 16:12 uur | David Dirkse

  @D.Meeldijk
  [CO2] concentratie is 0,04% stelt niks voor. Toename 100 moleculen per 1.000.000. Bovendien afnemend exponentieel verband en meeste van IR band reeds geabsorbeerd bij huidige concentratie. CO2 is in de atmosfeer gebracht door vulkanen. Planten en zeedieren (schelpen) binden CO2 zodat de concentratie in de atmosfeer afneemt en de fauna zichzelf "wurgt" als er geen nieuwe vulkanische uitbarstingen zijn of dieren, die het afvalproduct O2 van de fotosynthese weer in CO2 omzetten. Alle kolen, olie en gas zat dus vroeger in de atmosfeer, maar werd door planten en bomen gebonden.
  Omdat wij van deze energie overvloed mooi gebruik maken kunnen we onze kinderen naar school sturen in plaats van het aardappelveld. Dat heeft ons wetenschap en technologie opgeleverd en welvaart bij ongekende populatieomvang.
  [duurzaamheid] Het streven daar naar is een ethische plicht, maar nog nooit gelukt.
  [energie] In verhouding tot de zon voegt de mens niets toe. Wij zijn zeer nietig. Maar eens is de olie, kolen en het gas op. Wat dan? Bij de huidige stand van de techniek is het dan afgelopen met ons mooie leventje, het einde van de westerse beschaving. Het wordt dus tijd research te verrichten naar technologie die voldoende betrouwbare energie kan opwekken. Zon en wind kunnen dat nooit. Dat is te berekenen. De enige opvolger van fossiele brandstof is kernenergie in de een of andere vorm, iets anders kan ik niet bedenken. Maar er is geen grote haast. Ik ben dus niet negatief!
  En als het lukt methaanhydraten uit de diepzee te winnen, dan is er nog voor vele eeuwen fossiele energie. Daarna komen dan de compacte fusiereactoren en thorium MSR. De nucleaire industrie is ten onrechte als Frankenstein technologie weggezet, door de achterstand is hier vooral innovatie te verwachten.
  Mij verwijten dat ik "tegen wind energie" ben is onzin, ik ben voor welvaart voor iedereen en voor technologie die dat mogelijk maakt.
  PS: dat van die stoomtrein was een doordenkertje.

 • Bert van Herwaarden
  20.01.2016 - 15:40 uur | Bert van Herwaarden

  Goede doelen vind ik, rijden/varen/draaien op water en/of op lucht en/of op plasma, daar heb ik geld voor nodig. ( komt misschien ooit goed )

 • Dick Meeldijk
  20.01.2016 - 15:35 uur | Dick Meeldijk

  @David Dirkse:
  Dus de grote hoeveelheid CO2 is het probleem helemaal niet denk je?
  Al de vele miljoenen vaten olie en al de vele m3 gas en de enorme hoeveelheid steenkolen die vandaag gedolven worden, worden bijna allemaal verbrand.
  Dat is toch een vrij grote vlam die al decenia brandt.
  Is het nu zo moeilijk om te snappen dat die enorme vlam de aarde opwarmt en dat het gewoon gevolgen heeft?

  Dan nog is het zo dat als de CO2 hoeveelheid geen probleem zou zijn, dan blijft toch gewoon het feit dat onze olie en gasvoorraad niet genoeg zijn om ook onze kleinkinderen nog van energie te voorzien.
  Tijd, geld en aandacht besteden aan zonne- en wind-energie blijft nodig; zeker zolang er nu nog geen oplossing is voor de tijd daarna.

  Wees eens iets minder negatief en kom met werkbare oplossingen en zeg niet dat al de CO2 geen kwaad kan.

 • David Dirkse
  20.01.2016 - 15:15 uur | David Dirkse

  @B. van Herwaarden
  Uw bericht is erg algemeen.
  Wat zijn goede doelen? Welke kennis is er al jaren?
  Waar heeft u geld voor nodig?
  In het energie- en milieu debat worden allerlei begrippen op één hoop gegooid.
  Zoals 1. efficiency en bezuiniging. Dat eerste is altijd goed en gebeurt toch al, het tweede is verarming.
  2. welvaart en duurzaamheid. Eenzijdige inzet op duurzaamheid is fout. We leefden nog nooit duurzaam en daaraan danken we nu net onze welvaart en vrijheid. Welvaartshandhaving moet het doel zijn met duurzaamheid als gevolg.
  Nog over kennis: op klimaatgebied is die er zeker niet. Er is geen bewijs dat meer CO2 voor temperatuurverhoging zorgt. Men neemt het aan omdat er niets anders verzonnen kan worden. Maar recent duiken studies op naar a. onderzees vulkanisme dat enorme hitte de oceanen in pompt en b. ijskristallen door vliegverkeer boven de Noordpool dat meer licht naar het ijs brengt (4,6W/m2 extra) . Het lijkt er steeds meer op, dat die CO2 beperkende maatregelen voorbarig waren. Meer CO2 is juist beter, het is de bouwsteen van het leven op aarde.

 • Bert van Herwaarden
  20.01.2016 - 14:26 uur | Bert van Herwaarden

  Beste mensen,
  Het gaat niet over kennis om goede doelen te halen.
  Kennis is er al vele jaren.
  Maar zodra het spannend wordt voor die of gene, krijgt men geen geld.
  Dit is funest, omdat echte wil bij de kleinere ondernemer zoals ik zit.
  En die is door de banken gesloopt met een toekijkende regering.
  En die/ik hebben daarom geld nodig, roept u maar !

 • Dick Meeldijk
  19.01.2016 - 18:04 uur | Dick Meeldijk

  @David Dirkse:
  Ook van mijn kant dan nog toch nog even een laatste reactie.
  We zijn het helemaal eens dat er geld moet naar research.
  Van die stoomtrein is wel een beetje een domme opmerking, maar dat weet je zelf vast ook.
  We hebben stroom nodig en hoe we die in de toekomst gaan maken is afhankelijk hoe de techniek en onze kennis zich gaat ontwikkelen.
  Tot die tijd is windenergie en ook zonne-energie een zeer goed middel om (dure?) stroom te maken totdat we een (nog) beter alternatief gaan vinden.
  Dat jij anti windenergie bent is natuurlijk prima, maar je lijkt daarmee wel op Louis van Gaal met z'n uitspraak "ben ik nou zo slim, of zijn jullie nu zo dom".
  Het aantal windmolens neemt wereldwijd enorm toe. China loopt daarmee erg voorop. Maar ja, die weten het natuurlijk niet zo goed als jij.

 • David Dirkse
  19.01.2016 - 17:24 uur | David Dirkse

  @D.Meeldijk
  Het heeft mij enkele jaren gekost om tot mijn overtuiging te komen. De menselijke geest zit blijkbaar zo in elkaar dat iets werkelijkheid wordt als het maar vaak wordt herhaald. Misschien is het groepsdenken, mensen zijn sociale wezens.
  Een laatste reactie, dan is het weer mooi geweest:
  Met zon en wind is van alles mis. Het levert te weinig , te dure en onbetrouwbare energie en zal zorgen voor dramatisch welvaartsverlies. Het is in feite een trieste ontkenning van het menselijk vernuft, een soort capitulatie. Biomassa verstoken is ook al ridicuul. Primitieve volkeren koken hun potje op brandhout of gedroogde mest. In 1500, met minder dan 1 miljoen inwoners, was Holland al kaalgekapt. Het hout haalden we uit Noorwegen. Een typische maatschappijvorm horend bij energiegebrek is een feodale. Enkele rijke landbezitters met vele bedienden, horigen of erger. Onze vrijheid en welvaart danken wij geheel aan fossiele brandstoffen. Voor ons nageslacht horen wij onze best te doen een energievorm te ontwikkelen die welvaart (zoals een uitgebreid educatief systeem) mogelijk maakt. Er is nog wel een eeuw fossiele energie, wellicht veel langer. Research is geboden. Geen geld verspillen aan Hobbitstee technologie.
  Eén ding is wel leuk: als ons land op windmolens draait dan komt ook de stoomtrein weer terug. Als summum van innovatie!

 • Dick Meeldijk
  19.01.2016 - 14:28 uur | Dick Meeldijk

  @David Dirkse.

  Je denkt dat in de verre toekomst elke stad zijn eigen fusie- of thorium reactors heeft.
  Misschien is dat zo.
  Zover kan ik niet in de toekomst kijken.
  Wel is voor die tijd de olie en gas op.
  Zonne-, wind, water- en getijden energie zullen tot die tijd zeker onze energie leveren.
  Daar is gewoon helemaal niks mis mee.

 • David Dirkse
  19.01.2016 - 14:19 uur | David Dirkse

  @D.Meeldijk
  De toekomst is niet te voorspellen. Maar dat er in 2050 nog windmolens staan lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
  Wat wel? Thorium MSR centrales denk ik.
  Ik voorzie een nucleaire renaissance, die windmolens en zonnepanelen volkomen overbodig maakt.
  Omdat we wel moeten. Met zon en wind gaan we terug naar het levenspeil van 1850.
  Ook het CO2 alarmisme gaat binnen 15 jaar geluidloos ten onder als zinsbegoocheling.
  In de verre toekomst voorzie ik dat elke stad zijn eigen fusie- of thorium reactors heeft.
  Europese koppelnetten overbodig, een besparing van honderden miljarden en geen verpeste landschappen.
  Vooruitgang i.h.a. is verminderde afhankelijkheid van land en natuur. Windmolens vergroten die afhankelijkheid en zijn achteruitgang.

 • dick Meeldijk
  19.01.2016 - 14:00 uur | dick Meeldijk

  @David Dirkse:
  Dat gek zijn valt wel mee. Een windmolen bouwen kost inderdaad geld. Dat bedrag wint (met wind) hij in 3 maanden terug.
  Natuurlijk heb je gelijk dat zo'n molen niet altijd draait; dat wordt ook in de opbrengst van een windmolenpark meegenomen.
  Er is al ruim voldoend info bekend om daar een kloppende berekening van te maken.
  Het waait overigens ALTIJD.
  Weliswaar niet altijd op dezelfde plek, maar juist daarom moet je windparken koppelen.
  Ik proef een beetje dat je tegen windenergie bent, maar toch zul je er echt aan moeten geloven.
  Samen met zonne-energie, waterkracht, getijden-energie en vooral ook opslag kunnen we (in de intoekomst) zonder fossiele brandstoffen.
  We zullen wel moeten.

 • David Dirkse
  19.01.2016 - 13:41 uur | David Dirkse

  @P.Lomito
  Windmolens voor landelijke energievoorziening zijn een teken van achterlijkheid.
  Wie koopt er een auto of een mobieltje die het 2 van de drie dagen vertikt?
  Per molen in zee staat er 1 miljoen kilo staal. Voor de energie van 20 Volkswagentjes.
  Om onze welvaart een beetje te handhaven moeten we tienduizenden van die dingen plaatsen.
  Het hele land één groot industrieterrein. In zo'n land wil je niet leven. Wij zijn compleet gek geworden.

 • P. Lomito
  19.01.2016 - 13:19 uur | P. Lomito

  Die windmolens gaan er niet zonder slag of stoot komen, burgers zijn niet bereid een aanzienlijk deel van hun besteedbare inkomen kwijt te raken voor het rendabel maken van windmolens die hun woongenot / gezondheid verpesten en de waarde van hun woning met minimaal 5% verlagen.

 • Dick Meeldijk
  19.01.2016 - 11:36 uur | Dick Meeldijk

  Natuurlijk moeten er veel meer windmolens komen. Ook op land!
  De "overlast" kan zeker beperkt worden door mensen in de buurt van zo'n molen gewoon financieel voordeel te geven. Het "not in my back yard" gevoel verdwijnt dan gewoon als sneeuw voor de zon.
  De toekomst is natuurlijk vooral gericht op opslag van energie.
  Natuurlijk is het wel jammer dat kolencentrales blijven draaien omdat kolen zo goedkoop zijn. Alles draait gewoon om geld.

 • David Dirkse
  19.01.2016 - 10:29 uur | David Dirkse

  Tja, meneer Nijpels poseert bij een cult automobiel. Veel te groot voor in de stad, onhandig op de lange afstand wegens oplaadtijden. Mijn blik kost 16% van zo'n Tesla en met één tank benzine rijd ik van Amsterdam naar Basel.
  En wanneer leert meneer Nijpels eens rekenen? Want elke middelbare scholier met een jaar natuurkunde onderwijs weet dat je het land nooit met windmolens van energie kunt voorzien. Tenzij we de levensstandaard van het jaar 1850 terug willen.
  Ideologische verblinding dus alom. Allerlei begrippen creatief op één hoop gegooid.
  Zoals: efficiency (die toch wel plaatsvindt) en bezuiniging (= verarming) Zoals ook duurzaamheid en welvaart. Wij dienen in te zetten op welvaartshandhaving, duurzaamheid is dan een gevolg. Maar éénzijdig streven naar duurzaamheid is link, want duurzaam leven is het simpelst in armoede. Zodat door verarming (bezuiniging) de doelstellingen het makkelijkst zijn te bereiken. Maar bedenk dat wij onze welvaart en vrijheid danken aan een niet duurzame leefwijze (+ van onze voorouders). Technologie om het fossiele brandstoffen tijdperk op te volgen bestaat nog niet. Wel wordt het tijd er aan te gaan werken. Nijpels cs begrijpt niets van de geschiedenis en moet zich ook in techniek en fysica laten bijscholen.

 • J Bouw
  19.01.2016 - 10:18 uur | J Bouw

  Hierbij alvast mijn bijdrage aan de evaluatie. Al voor dat het Energieakkoord (EA) werd gepresenteerd was voor mij (en anderen) al zonneklaar dat het postcoderoos model contraproductief zou werken voor windmolens op het land. Niemand wil zo'n ding in zijn tuin en gemeenten en provincies wijzen locaties aan waardoor (particulieren in) grote delen van het land buiten de boot vallen. Er is dus inderdaad sprake van rechtsongelijkheid tussen burgers. Grotere partijen profiteren hier van omdat zij gebruik maken van de SDE subsidie en ook op zee kunnen bouwen. Als kleine verbruiker kun je alleen meeliften op collectieven.
  Opslag van wind is "alleen" maar een probleem omdat een europees e-net feitelijk niet bestaat. Er zijn te weinig int. verbindingen en die hebben te weinig capaciteit. Spaanse wind kan zo bijvoorbeeld niet naar België en oa Frankrijk frustreert de aanleg dit om haar nucleaire aanbod overeind te kunnen houden.
  Dat wind CO2 toename tot gevolg heeft is niet helemaal correct. Vooralsnog moet er inderdaad reserve capaciteit worden aangehouden. De fossiele industrie doet dat echter door oude kolencentrales te laten draaien (lekker goedkoop) terwijl gasgestookte centrales worden stilgelegd terwijl die stukken schoner zijn.
  Overigens krijgt fossiel nog elk jaar 8 maal zoveel subsidie als duurzame opwekking.
  Ik vind overigens wel dat de overheid bij het introduceren/stimuleren van nieuwe technieken een soort van garantie zou moeten geven voor x jaar. Het gebeurt nu nog te vaak dat we er na enkele jaren anders over denken/tegen aan kijken en de durfinvesteerders het nakijken geven. Ook dit zwalkende beleid schrikt investeringen af.
  Tenslotte zie ik windmolens als een tijdelijke, noodzakelijke, oplossing. Besparing en technische innovaties maken ze waarschijnlijk tzt overbodig. Net als de windmolens bij Kinderdijk of de Schermer. Ook dat vond toen niet iedereen echt mooi. (Net als de Eiffeltoren die eigenlijk na de tentoonstelling had moeten worden afgebroken ;-)).

 • baps pulle
  19.01.2016 - 10:14 uur | baps pulle

  D4: Doe Die Deur Dicht. Hoe gaan die 20 extra handhavers van het Energieakkoord ermee om dat 'open' winkels hun deuren in het stookseizoen en koelseizoen wijd open hebben staan. Is er voldoende wet- en regelgeving dat ze hiertegen zo nodig kunnen optreden. Tot op heden is het gemeentelijke handhavers niet gelukt om die deuren verplicht automatisch sluitend te krijgen door gebrek aan afdwingbare regels. Wordt het 20x handhaven met de handen op de rug gebonden? Kunnen ze straks werkelijk aan de slag als handhaver, of gaan ze masseren en stimuleren?

 • Leo Oostlander
  19.01.2016 - 09:13 uur | Leo Oostlander

  De opmerkingen van Lomtto zijn juist!
  Windmolens op land, hoogte 180m, zijn een ramp. Over 25 jaar grote risico's i.v.m. veiligheid.
  Tasten het leefklimaat aan en veroorzaken rechtsongelijkheid.

 • P. Lomito
  17.01.2016 - 12:00 uur | P. Lomito

  De weerstand tegen windmolens is nog steeds zeer hoog omdat veel schade (waardevermindering woningen) en overlast (uitzicht, slagschaduw en geluid) wordt verwacht, zeker met de belachelijk kleine minimale afstand van slechts 300 meter die molenbouwers mogen aanhouden. Onderzoeken wijzen op een minimale afstand van 1500 meter om gezondheidsklachten te voorkomen. In Nederland is er dan echter geen plek meer te vinden waar je nog een windmolenpark kunt plaatsen, de "goede" locaties zijn inmiddels al in beslag genomen.

  Daarbij zijn windmolens contra-productief zonder grootschalige opslag: landen met veel windmolens zijn ook meer CO2 gaan produceren omdat fossiele centrales op halve kracht op de achtergrond moeten blijven draaien om bij te springen als de wind en dus de stroom plotseling wegvalt.

  En als je dan bedenkt dat je via je energierekening die windmolens wel moet betalen (via Opslag Duurzame Energie) en er nog geen kWh voor terugkrijgt is duidelijk dat er weinig steun is te vinden voor de toys van dhr. Nijpels.