‘Nieuwe woningen moeten van het gas af’

06.07.2016 | Branchenieuws | 1833 keer bekeken
‘Nieuwe woningen moeten van het gas af’

Nieuwbouwhuizen moeten niet langer op aardgas worden aangesloten, omdat ze in de toekomst CO2-neutraal moeten zijn. De wettelijke plicht om nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet moet komen te vervallen.

Dat stelt netbeheerder Stedin voor. Stedin vindt het niet meer maatschappelijk verantwoord om nieuwbouwhuizen nog steeds in grote getale op het gasnet aan te sluiten. Energiezuinige nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het gasnet moeten de nieuwe norm worden. In het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken fors in te zetten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat betekent onder meer dat woningen in de toekomst CO2-neutraal moeten worden. Dat maakt een aansluiting op het gas in de toekomst een onnodige investering.

Aansluitplicht
Netbeheerders zijn nu nog verplicht iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten als daar door de projectontwikkelaar om gevraagd wordt. Uit de praktijk blijkt dat zo’n driekwart van de nieuwe woningen nog op het gasnet wordt aangesloten, terwijl er duurzame alternatieven voorhanden zijn, zoals aansluiting op een warmtenet dat wordt gevoed door restwarmte uit de industrie of warmte van duurzame oorsprong.

Stranded assets
Voor Stedin gaat het om jaarlijks zo’n 10.000 aansluitingen en landelijk naar schatting bijna 40.000 aansluitingen. Daar zijn investeringen van zo’n 100 miljoen euro per jaar mee gemoeid. Als alle woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn, zullen deze investeringen door de netbeheerders niet meer worden terugverdiend. Stedin wil niet langer verplicht worden om publiek geld te investeren in stranded assets, zoals in gasnetten die binnen afzienbare tijd waardeloos blijken te zijn zodra aardgas geen huizen meer mag verwarmen.

Recht op comfort
‘We moeten van het recht op een gasaansluiting naar het recht op comfort’, zegt David Peters, directeur strategie en innovatie van Stedin. ‘Wie CO2-neutraal wil zijn, moet afscheid nemen van aardgas. Het is zonde van het geld om nieuwe woningen nog aan te sluiten op het gasnet, terwijl er betaalbare alternatieven zijn.’ In Nederland zijn al diverse betaalbare, comfortabele woningen gebouwd die worden verwarmd met een warmtepomp. Bouwen zonder gasketel kan dus allang en zou de nieuwe norm moeten worden.  

Stedin staat niet alleen
Het zit niet alleen Stedin dwars dat netbeheerders verplicht zijn nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. Ook gemeenten willen daar graag meer zeggenschap over hebben. Peters: ‘Gemeenten willen hun wijken CO2-neutraal maken, maar lopen daarbij tegen juridische grenzen aan. We zijn daarom blij dat de gemeente Utrecht hetzelfde denkt over gasloze nieuwbouw als wij. Samen vragen we de overheid de aansluitplicht gas voor nieuwbouw woningen te schrappen.’

Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht steunt het voorstel van Stedin. De gemeente Utrecht onderzoekt wat haalbare alternatieven zijn voor aardgas en of het mogelijk is deze wijk zonder gasleidingen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat de Rijksoverheid de huidige wetgeving aanpast, zodat de aansluitplicht vervalt. De Utrechtse nieuwbouwwijk Haarrijn biedt volgens Stedin een mooie kans om circa 650 energiezuinige en gasloze woningen te bouwen.

Klimaatneutraal
Lot van Hooijdonk, wethouder duurzaamheid en milieu van de gemeente Utrecht: ‘Het Utrechts college heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat levert de stad geld, banen én een gezonde toekomst op. Wat betreft verwarming weten we dat aardgas langzaam plaatsmaakt voor andere technieken. Daarom vinden we het van groot belang, net als Stedin, dat we nieuwbouw niet per se meer op gas hoeven aan te sluiten. Wat ons betreft leveren we in de nieuwbouwwijk Haarrijn 650 energiezuinige woningen op zonder gasaansluiting.’

Gasloze wijken
Minister Kamp wil ruimte maken voor het experimenteren met gasloze wijken. ‘Ik wil gemeenten de vrijheid geven te experimenteren met woonwijken die geen gasaansluiting meer hebben, maar gebruik maken van restwarmte’, zei Kamp volgens het Twentse dagblad Tubantia op een bijeenkomst tegen lokale en provinciale bestuurders. Volgens Kamp is hij druk bezig met de wet aan te passen. ‘Ik had het vorig jaar al willen doen, alleen stemde de Eerste Kamer toen de nieuwe Stroomwet af, waarin de aanpassing een onderdeeltje van was. Een nieuw voorstel komt er zo snel mogelijk aan.’

‘Niet te snel’
Onderzoeken tonen volgens Milieudefensie aan dat al binnen vijf jaar het gasverbruik in Nederlandse huizen met de helft naar beneden kan. Als er daarna nog een schepje bovenop gaat, kunnen alle gebouwen en woningen in 2035 zonder aardgas, aldus Milieudefensie. Dit laatste gaat minister Kamp van Economische Zaken veel te snel, ook al is ook hij voorstander van een overgang op duurzame energie. ‘We moeten er wel voor zorgen dat onze economie blijft draaien, dat de huizen ook ’s winters warm blijven, dus het moet wel op een verstandige en verantwoorde manier gebeuren.’

Video: NOS Journaal met reactie van minister Kamp op het pleidooi van Stedin


Foto: Nul-op-de-meter woning in Tilburg. Een dergelijke energiezuinige woning kan zonder gas (foto Stroomversnelling.nl)


Redactie Ensoc, 5-jul-16


Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (6)

Reageren
 • P. Lomito
  11.07.2016 - 23:48 uur | P. Lomito

  In Zutphen is een hele wijk (De Teuge) aangelegd zonder gas, de woningen werden uitgerust met een warmtepomp die gevoed werd door een collectieve bron met warmte/koudeopslag (WKO). Het project is een hopeloze ellende geworden met bewoners die jaarlijks meer dan 10.000 kWh stroom verbruikten en dan nog in een koude woning zaten. Na jarenlang juridisch touwtrekken hebben de bewoners gewonnen: alle woningen zijn alsnog aangesloten op het gasnetwerk en voorzien van een HR-gasketel op kosten van Vitens die verantwoordelijk was voor de WKO-bron.

  De problemen zijn zeker niet alleen veroorzaakt door fouten van Vitens, ik heb destijds voor de bewoners een analyse gemaakt van de problemen en geconstateerd dat de gebruikte EPC-methode resulteerde in energieverspillende woningen met vooral een hoge verwarmingsbehoefte en een lage koelingsbehoefte waardoor de WKO-bron in de zomer onvoldoende herstelde van de winterdip en vervolgens koud de nieuwe winter in ging.

 • H R Noback
  11.07.2016 - 19:52 uur | H R Noback

  In Zutphen is een hele wijk van het gas af. Maar omdat warmtepompen in de winter een slecht rendement hebben is het primaire gasverbruik in die wijk hoger dan in vergelijkbare huizen. Dat slechte rendement bij vorst is blijvend. Dus pas doen als er geen winters meer zijn. Bij gas uit andere bronnen is de aansluiting nog wel nodig.

 • 07.07.2016 - 10:10 uur | Roland De Bresser

  Het is raar dat we al jaren huizen bouwen die niet zo energiezuinig zijn als P. Lomito beschrijft. Als we dat doen bij nieuwe huizen dan hoef je later niet alles weer om te bouwen. Bij dat soort huizen is gas niet meer nodig. Dus snap ik dat je daar geen net wil leggen voor een enkele persoon die op gas wil koken of een siergashaard in de kamer wil. Ook snap ik dat als we wijken renoveren en ze nul op de meterhuizen maken we daar ook geen gasnet meer willen hebben, dat si weg gegooid geld. En als een persoon in de wijk gas wil hebben dan zou je dus voor een persoon een net in stand moeten houden. Dus snap ik dat ze af willen van die verplichting. Maar ik geloof niet dat we in de tijd alle gasleidingen gaan weg halen. Omdat niet alle bestaande woningen nul op de meter zullen worden. Dus ja laat die verplichting vervallen en kijk wat logisch is per situatie.
  en voor de duidelijkheid, aardgas is niet milieu vriendelijk. het is milieu vriendelijker dan kolen of olie, dat klopt. En wat betreft groen of biogas, dat is beter dan alle methaan de lucht in te laten gaan, maar er is niet genoeg aan biomassa of mest om helemaal over te stappen op dit soort gas. Ook zijn de kosten om dit te maken nog erg hoog en terug leveren van gas kan niet zomaar.
  Ja we zullen gas blijven gebruiken, maar wel steeds minder en laten we beginne met nieuwbouw en renovaties.

 • P. Lomito
  06.07.2016 - 13:39 uur | P. Lomito

  Het er-van-af-moeten is geen verplichting maar een politieke keuze, de voorraden aardgas zijn zo groot dat er geen technische of organisatorische noodzaak is die ons dwingt te stoppen met het gebruik van aardgas. Wel acht ik het mogelijk dat in de toekomst een goedkoper alternatief gevonden wordt die aardgas uit de markt prijst maar voorlopig is dat niet aan de orde.

  Veel belangrijker is het om nu onze beperkt beschikbare middelen in te zetten op verbetering van energie-efficiency om te voorkomen dat verspilling verduurzaamd wordt.

 • 06.07.2016 - 13:07 uur | Jan-Willem Tolkamp

  Ja we 'moeten' van 'Aard'-gas af. Fossiel raakt immers sowieso een keer op, maar we 'moeten' vooral het gasnet laten liggen! dat is namelijk het enige transport en opslagmedium dat we al hebben, waarin we nu al mondjesmaat en in de toekomst heel veel duurzaam gas uit Zon en Wind en bio-massa kunnen opslaan! Power-to- gas is de toekomst.
  Stredin werkt daar ook aan en zouden dat moeten weten. Hoe gaan we immers anders de seizoensopslag regelen? Zonnepanelen wekken immers maar 1000 uur per jaar stroom op. Al die zgn. 'Nul op de meter' woningen kunnen gebouwd worden per gratie van de Salderings regeling. Valt die straks weg ( 2020) dan gaat de businesscase van NOM helemaal nat. En terecht; opslag op het net bestaat immers niet en accu's bieden enkel een oplossing voor dag-nacht opslag of hooguit enkele dagen, maar zeker niet voor de de (zonne)stroom die we in de winter nodig hebben om onze warmtepomp te laten draaien. We hebben geen energieprobleem (straks) maar een opslag en distributie probleem.
  Duurzaam Gas heeft de toekomst. In 2050 is de inhoud van het gasnet 100% CO2 neutraal ( zie North sea alliance: dus gas uit waterstof en Biomassa).
  Als we het gasnet opheffen, moeten we 50 tot 70 Miljard in netverzwaring (elektrisch) pompen met z'n allen tot 2050 aldus een ECN rapport. De investeringen in het gasnet vallen daarbij volledig in het niet. Laten we dus vooral gebruik maken van wat we hebben en geen gekke dingen gaan doen. Laten liggen, onderhouden en wat mij betreft uitbreiden dus, dat duurzame gasnet.

 • P. Lomito
  06.07.2016 - 11:45 uur | P. Lomito

  Gas is een schone en milieuvriendelijke energiebron voor de verwarming van woningen en andere gebouwen en er zijn wereldwijd gigantische voorraden waardoor het een goedkope en betrouwbare energiebron is. Daarom is het ook zeer onwaarschijnlijk dat de enorme gasinfrastructuur in NL zijn waarde zal verliezen de komende 100 jaar, we zullen het merendeel van onze gebouwen nog tot ver in de 22e eeuw blijven verwarmen met aardgas.

  Nieuwbouwwoningen aansluiten op een warmtenetwerk is ook onzin, moderne woningen kunnen zodanig geïsoleerd worden en voorzien van passieve zonnewarmte dat geen centrale verwarming meer nodig is, hooguit een elektrisch kacheltje of IR-paneel tijdens de koudste dagen.

  Het vele "moeten" in bovenstaand artikel moet dan ook gelezen worden als de vurige wens van Stedin dat zoveel mogelijk woningen aangesloten worden op een warmtenetwerk vanwege het lucratieve verdienmodel. Consumenten zouden hier tegen gewaarschuwd moeten worden, de warmtenetwerken zijn te duur en maken de aangesloten woningen afhankelijk door de hoge vaste lasten en de idioot hoge kosten om de aansluiting op te zeggen.