‘Nieuwe wetgeving nodig voor slimme energietransitie’

15.06.2016 | Branchenieuws | 1516 keer bekeken
‘Nieuwe wetgeving nodig voor slimme energietransitie’

Nieuwe wetgeving is nodig om ervoor te zorgen dat het energiesysteem van de toekomst slim en duurzaam kan worden. Consumenten worden daarin actievere spelers op de energiemarkt, zegt de Tilburgse hoogleraar Saskia Lavrijssen.

Nederland loopt hopeloos achter met de uitvoering van Europese verplichtingen voor een transitie naar slimme en duurzame energie. Dat stelt Lavrijssen in haar inaugurele rede die ze vrijdag 17 juni hield aan de Tilburg University. In het energiesysteem van de toekomst wordt de consument een actieve speler. Zowel het markttoezicht als de rechtsbescherming van consumenten moet dringend worden aangepast, zegt Lavrijssen. Een groot probleem is volgens Lavrijssen dat de Europese en nationale wetten nog steeds zijn gebaseerd op het traditionele, verouderde marktmodel waarin centraal gestuurde, grootschalige kolen- en gascentrales energie produceren op vraag van de afnemers.

Nieuwe rol consument
‘Consumenten worden momenteel op de energiemarkt beschouwd als passieve partijen. Het energiesysteem van de toekomst is echter slim en duurzaam, waarbij met behulp van ICT-toepassingen aanbod en vraag naar duurzame energie op efficiënte wijze op elkaar worden afgestemd. Consumenten worden dan actieve spelers, die reageren op financiële prikkels om op een bepaald moment wel of geen energie te gebruiken of om door henzelf opgewekte energie te leveren aan het systeem. Het systeem wordt bijvoorbeeld zo georganiseerd dat iedereen zijn auto gaat opladen als de zon schijnt, of het gebruik van energie uitstelt bij gebrek aan zon en wind.’

Procedures aanpassen
Lavrijssen stelt dat er nieuwe wetgeving nodig is om te zorgen dat innovaties voor de energietransitie kunnen plaatsvinden en dat markpartijen en consumenten nieuwe rollen kunnen spelen. Ook de procedures voor de totstandkoming van belangrijke energiebesluiten en het vereiste niveau van rechtsbescherming moeten worden aangepast aan de nieuwe systemen en de actieve rol van de consument. Procedurele innovaties zijn nodig voor de verbetering van de inspraak, participatie en rechtsbescherming van de energieconsumenten ten aanzien van energiereguleringsbesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die hun belangen raken inzake een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Meer invloed consument
Belangrijk is volgens Lavrijssen dat consumenten betere mogelijkheden krijgen om van tevoren invloed uit te oefenen op de voorwaarden en tarieven voor toegang tot het energiesysteem. Door het creëren van draagvlak voor de inhoud van de energiebesluiten, wordt voorkomen dat achteraf tijdrovende en kostbare rechtelijke procedures plaatsvinden. Lavrijssen sluit aan bij eerdere pleidooien voor de oprichting van een onafhankelijke Klimaatcommissaris. De Klimaatcommissaris ziet toe op de realisatie van een duurzame energievoorziening en jaagt dit doel op onafhankelijke en consistente wijze aan.

Foto: Prof. dr. Saskia Lavrijssen is hoogleraar economische regulering en markttoezicht van netwerkindustrieën. In haar onderzoek staat de rol en positie van huishoudelijke en zakelijke consumenten in de energie- en watersector centraal en de vraag of hun rechten voldoende gewaarborgd zijn. Lavrijssen is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht, energierecht, economische regulering en publiekrecht.

Redactie Ensoc, 15-jun-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (19)

Reageren
 • 23.06.2016 - 09:35 uur | David E. Dirkse

  @A.Schiere; C.Anink
  prof. dr. Lavrijssen is rechtskundige. Haar leerstoel wordt gesponsord door het WEMW, een water en energieclub die zich volledig conformeert aan het energie accoord.
  Er is dus geen sprake van verborgen agenda's.
  Het is mevrouw Lavrijssen ook nauwelijks kwalijk te nemen dat haar werkzaamheden op drijfzand staan.
  Zelfs het ECN, onze nationale wetenschappelijke energietop, praat onrealistische onzin over een energietransitie.
  Het duurzaamheids sprookje gebaseerd op CO2 demonisering, zal pas ophouden als de natuur weigert mee te werken of de kosten de pan uit rijzen of langdurige blackouts ons teisteren. Intussen verbaast het menselijk handelen meer en meer. Maar straks kan het klimaatalarmisme worden bijgezet in het kabinet van wetenschappelijke dwalingen, naast het sociaal Darwinisme waar niemand meer aan herinnerd wil worden.
  Harde lessen, dat wel.

 • Anton Schiere
  23.06.2016 - 01:24 uur | Anton Schiere

  Carel Anink heeft gelijk, de Hooggeleerde vrouwe lijkt inderdaad heel knap in het zaken niet benoemen, zoals ik in mijn eerdere onderhangende bijdrage helaas ook al constateer.
  Het lijkt me daarom hoog tijd worden, dat mevrouw Lavrijssen zich ook zelf in dit debat mengt, al was het alleen al om haar standpunt te verduidelijken.

 • Carel Anink
  22.06.2016 - 22:58 uur | Carel Anink

  Nieuwe wetgeving is nodig om ervoor te zorgen dat het energiesysteem van de toekomst slim en duurzaam kan worden, zegt de Tilburgse hoogleraar Saskia Lavrijssen.

  20.000 MW wind en 4.000 km² zon is naar mijn inzicht, en dat van heel veel mensen die dat in kunnen schatten op basis van hun deskundigheid, het absolute maximum dat we kunnen realiseren in Nederland. Daarmee komen we aan 10,4 % van ons huidige energieverbruik van 2.500 PJ. Waarschijnlijker is, dat we die wind en zon volumes nooit halen. Dat betekent dat er minimaal 89,6 % bespaard moet worden. Dat gaat zelfs met nieuwe wetgeving nooit lukken. We hebben dus de keus uit fossiel blijven stoken of nucleair. Omdat fossiel hoe dan ook op raakt hebben we feitelijk de keus uit nucleair of het licht uit. Ik ga er vanuit dat een slimme professor dat ook begrijpt. En omdat we weten dat nucleair feitelijk duurzaam is zal de professor dat ook wel bedoelen. Maar het is ‘nog’ niet politiek correct om dat te benoemen. Dat doet ze dan ook nog niet. Maar de goede lezer kan niet anders concluderen dat ze dat bedoelt met nieuwe wetgeving. Nieuwe wetgeving voor een nucleaire renaissance.

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 23:54 uur | J. de Lange

  Geloof het of niet, maar deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar.
  Niet omdat zij technisch realistisch en haalbaar zijn, maar omdat 179 overheden wereldwijd zich v r ij w i l l i g (!) verplicht hebben 'Agenda 21' door te voeren, en dat tot op het niveau van het individu.

  'Agenda 21' omvat ook 'Social Engineering' en andere fenomenen die wij rondom ons kunnen waarnemen.

  Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt, maar ik vrees dat het al te laat is.

 • 21.06.2016 - 21:20 uur | David E. Dirkse

  mevrouw Lavrijssen heeft geen idee waar zij het over heeft:
  1. er is en er komt geen energietransitie voor 2100 (zonder fossiel gaan wij allemaal dood) Er bestaat simpelweg (nog) geen technologie.
  2. het voorgestane duurzame energiesysteem (zon en wind) is niet duurzaam omdat windmolens en zonnepanelen alleen met fossiele brandstoffen geproduceerd kunnen worden.
  3. ICT moet vraag en aanbod afstemmen. Dat dankt je de Koekoek. Die energie van zon en wind is zeer schaars. Je moet je huis vol troep (accusystemen en elektronica) laden om nog wat van dat schaarse energie aanbod te maken. Waarschijnlijk schaffen mensen eerder diesel generatortjes aan.
  Voor plm €1000 installeer je 5KW. Werkt altijd.
  4. wederom focus op huishoudens. Dus in feite: gedragsbeïnvloeding en activisme . Maar onze welvaart komt van de industrie (staal, glas, keramiek, beton) , transport en landbouw. Daar wordt de meeste energie verbruikt.
  Een professor op drijfzand. Geen eenzame trouwens :-(

 • Anton Schiere
  21.06.2016 - 20:46 uur | Anton Schiere

  Professor Lavrijssen stelt dat:
  • er nieuwe wetgeving nodig is om te zorgen dat er innovaties voor de energietransitie kunnen plaatsvinden en dat marktpartijen en consumenten nieuwe rollen kunnen spelen;
  • procedures voor de totstandkoming van belangrijke energiebesluiten en het vereiste niveau van rechtsbescherming moeten worden aangepast aan de nieuwe systemen en de actieve rol van de consument;
  • procedurele innovaties nodig zijn voor verbetering van de inspraak, participatie en rechtsbescherming van de energieconsumenten ten aanzien van energiereguleringsbesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die hun belangen raken inzake een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

  Driedubbel doorgehaalde grote onzin!
  Zo’n aanpak leidt enkel tot een nog verder traineren van het op gang brengen van de energietransitie.

  Lavrijssen heeft het over:
  Het energiesysteem van de toekomst dat slim en duurzaam is , waar ICT-toepassingen aanbod en vraag naar duurzame energie op efficiënte wijze op elkaar afstemt. Consumenten als actieve spelers, die reageren op financiële prikkels om op een bepaald moment wel of geen energie te gebruiken of om door henzelf opgewekte energie te leveren aan het systeem, of juist hun auto’s op te laden als de zon schijnt.

  Waar Lavrijssen het, alleen niet zo door haar benoemd, eigenlijk over heeft is de opslagproblematiek inherent aan duurzame energievormen zoals zon en wind.
  Inderdaad kun je met financiële prikkels en geholpen door ICT, voor wie daar aan mee wil doen, zorgen dat zoveel mogelijk zon- en wind energie direct en dan liefst ook lokaal gebruikt wordt. Daar is samen met de producenten uit vooral de witgoedsector beslist een forse slag te maken. Je elektrische auto opladen als de zon schijnt kan, is sterk afhankelijk van je rijprofiel en kan dus zeker niet altijd. Net zo min als het ’s avonds je huis verlichten uit de accu in je auto als je de volgende ochtend 200 km moet rijden.
  Dit zal niet anders worden met de door haar voorgestane nieuwe wetgeving en procedures.

  Er is iets heel anders nodig:
  Energie leveranciers moeten inderdaad komen met prijsprikkels en dan niet alleen domme dag- of nachtstroom, maar dynamisch op basis van energie aanbod-/vraag met daarbij stuurpulsen op grond waarvan consumenten apparaten kunnen laten in- of juist afschakelen. Hetzelfde geldt voor de zakelijke markt. Met daar qua vermogen beslist legio interessantere toepassingen waarvan het verbruiksmoment door een overvloed of tekort aan energie op het net kan worden gestuurd.

  Hier is helemaal geen nieuwe wetgeving voor nodig! De wet van de prijsprikkel, samen met slimme ICT aansturende stuurpulsen regelt dit vanzelf.

  Met onze vrije energiemarkt ontstaat er meteen een compleet nieuw speelveld voor energieleveranciers waarin zij zich kunnen onderscheiden, zowel tariefsmatig, maar vooral waar het gaat om het slim bieden van de hiervoor benodigde informatie = stuurpulsen om verbruikers aan- of af te schakelen.

  Technisch gezien kan een energieleverancier dit morgen zelf zo met z’n cliënten optuigen en inderdaad dan moet er in de meterkast wel wat slimmers gebeuren dan enkel het plaatsen van de domme z.g. slimme meter.
  Elke energieleverancier kan dit gewoon nu zelf contractueel regelen met z’n afnemers, net zoals ze al een waaier aan producten voeren. Er is in ieder geval geen nieuwe wetgeving voor nodig.
  Hoe dat precies moet, dat wil ik wel vertellen, al ben ik niet zoals Lavrijssen net professor in Tilburg geworden.

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 18:43 uur | J. de Lange

  Vermeldenswaard is ook:

  Er is een rechte lijn van de Club van Rome met 'Grenzen aan de Groei' (1972) naar 'Agenda 21' (1992) van de UN en inmiddels 'Agenda 2030'.
  Het verdient aanbeveling de doelen daarvan eens op te zoeken.
  Achter de schermen speelt veel meer.
  .

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 18:36 uur | J. de Lange

  @ David E. Dirkse

  Opportunisme en complotten liggen m.i. dicht bij elkaar.
  Sinds het Rapport van de Club van Rome "Grenzen aan de Groei" (1972) heeft men m.i. geleidelijk aan de milieubeweging ontdekt en verder ontwikkeld als het voetvolk om de "Transitie" te bewerkstelligen - ten bate van een opportunistisch, feodale macht op de achtergrond.

  Wanneer men nl. datgene verbiedt en waardeloos verklaart dat de bevolking bezit en gebruikt, dwingt men de bevolking tot vervanging en crëert men een gigantische omzet voor bepaalde soorten industrie en handel maar tegelijkertijd een gigantische kapitaalvernietiging die niets met 'duurzaamheid' te maken heeft maar er haaks op staat..
  Daar zitten wij nu middenin.

  Maar de sheeple snurken verder, totdat de schrik hen om het hart slaat..

 • 21.06.2016 - 18:19 uur | David E. Dirkse

  @J.de Lange
  Ik geloof niet zozeer in complotten. Maar mensen zijn opportunisten. Als ergens voordeel mee is te behalen dan gebeurt dat ook.
  Ooit was slavernij de norm om de simpele reden dat er te weinig energie was voor iedereen en omdat de energie van één persoon veel te weinig is voor een aangenaam leven. Vroeger was land de enige energiebron. Landbezit was daarom macht. Fossiele brandstoffen ontkoppelden energie en landbezit en leverden vrijheid voor de horigen en pachters, die nu hun kinderen naar school konden sturen. Eindelijk genoeg energie voor iedereen. Democratie in plaats van een feodaal stelsel. Windmolens en zonnepanelen kunnen nooit genoeg energie leveren. Inzet op deze energiebronnen houdt dus het risico in van terugkeer naar een meer feodaal stelsel met enkele rijken en vele armen, ook al vanwege het enorme beslag op grond van windmolenparken.

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 17:40 uur | J. de Lange

  @ David E. Dirkse

  Ik heb ook de indruk dat men terug wil naar de Middeleeuwen en op zijn best naar de begintijd van de Industriële Revolutie.
  Het begin van de Industriële Revolutie, waarbij de fabrieksdirecteur tegen de pastoor zei: "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm".

  De milieubeweging wordt gebruikt als het voetvolk om onze huidige westerse maatschappij te destabiliseren en te vernietigen (zoals de niet toevallige vluchtelingenstromen daartoe ook worden ingezet).
  Sinds 1970 zijn veel beleidsmakers geleidelijk vervangen door marionetten voor hetzelfde doel.

  Jammer voor de sheeple, als die eindelijk tot de ontdekking komen beroofd en opgelicht te zijn, maar dan is het te laat...

 • 21.06.2016 - 15:52 uur | David E. Dirkse

  @J.de Lange
  De handelswijze van milieubewegingen lijkt wel een actie van de oude landadel betreft om hun heerschappij te herstellen. Men verklaart namelijk CO2 tot de nieuwe duivel maar verwerpt kernenergie. Men zegt de natuur te beschermen maar maakt die kapot met windparken. De enige toelaatbare technologie is onbetaalbaar en onwerkzaam.
  Armoede en onvrijheid zijn het gevolg van energie gebrek. Alleen als armoede en onvrijheid het doel zijn is plaatsing van windmolens een rationele beslissing.
  Regelmatig heb ik bijeenkomsten van oa Urgenda bijgewoond. Daar valt steeds weer op dat men de burger aanvalt om diens consumptie. Technologie alleen kan geen transitie tot stand brengen, zegt men, maar een mentaliteitsverandering is nodig. Lees: hersenspoeling. Het enge is dat iedereen in de zaal dan ernstig ja knikt. Ik zou wel eens een rondje door het huis van de sprekers willen maken om hun zooi te aanschouwen. En hun airmiles te tellen.
  En hier zien we weer een hoog (langdurig) opgeleide dame die, bij gebrek aan historisch besef en kritisch vermogen, met open ogen in de duurzaamheidsflauwekul trapt.

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 15:36 uur | J. de Lange

  Strategische brandstofonafhankelijkheid wordt niet genoemd in de klimaathysterie.

  Ondergrondse kolenwinning en -vergassing (plannen uit de jaren '70 !!!) kan een belangrijke factor zijn bij onafhankelijkheid van politiek onbetrouwbare leveranciers-op-afstand bij de aanvoer van olie en gas per tanker.

  Het TTIP verdrag spreekt blijkbaar van grootschalige kolenexport vanuit de USA naar Europa. Dan sluit men de (inmiddels door moderne techniek relatief schone) kolencentrales?

 • J. de Lange
  21.06.2016 - 15:27 uur | J. de Lange

  De 'Energietransitie' heeft naar mijn waarneming uitsluitend een politiek doel, namelijk het schoksgewijs vernietigen van de westerse levensstijl en het vernietigen van het westerse welvaartsniveau door middel van het verbieden van vrijwel alles wat wij nu gebruiken voor de westerse levensstijl. Door middel van het bijna volledig slopen van de industriële activiteiten in de USA en West-Europa en het verplaatsen daarvan naar andere werelddelen..
  Het doel is de wereldwijde verspreiding van armoede: Iedereen even arm!
  Want iedereen even rijk, dat is onmogelijk en in de visie van de Transitie-ideologen ongewenst.
  Over arme afhankelijke mensen kan men gemakkelijk macht uitoefenen, over welvarende onafhankelijke mensen niet.

  Bij woorden als 'transitie', 'duurzaamheid', 'disruptie', deeleconomie' begin ik te steigeren.
  Ik vind het verdacht en onacceptabel dat gepensioneerde 'captains of industry' hun goedbetaalde carrières verloochenen om vanuit hun comfortabele pensioen 'duurzaamheid' te gaan prediken.

  Ik ben tegen het toepassen van windenergie (die draait niet op wind maar op uit energiebelastinggeld verkregen subsidie en een aanzienlijk deel van die subsidie wordt gebruikt om lobbyisten te betalen).
  Ik ben tegen het verbieden en waardeloos of onethisch verklaren van perfect bruikbaar persoonlijk bezit.

  Ik ben vóór het efficiënter gebruiken van (fossiele en andere) energie door middel van modernere technieken.
  Ik ben vóór het toepassen van zonne-energie en integratie daarvan in onze bestaande energiestructuren.
  Deze plannen waren er meer dan 40 jaar geleden al, het enige dat toen ontbrak was de nu toegepaste regel-electronica.

  Het is de plicht van de ingenieur om optimale installaties te ontwerpen.
  Optimaal kan vele gezichten hebben en heeft niet alleen te maken met CO2 en NOx.

 • 21.06.2016 - 15:13 uur | David E. Dirkse

  @Jan Westerik
  Ik zou willen dat ik wat optimistischer zou kunnen zijn. Moet ik mijn mening voor mij houden omdat het anderen stoort? Mij dunkt dat vooruitgang niet wordt bereikt met napraterij maar met open debat.
  Ik kan u tientallen links sturen naar wetenschappelijke artikelen die aantonen dat er van CO2 geen gevaar te duchten is.
  Waterdamp en wolken bepalen de temperatuur, niet CO2.
  Sommige modellen vinden zelfs afkoeling bij toenemende CO2 concentratie.
  Ook kan elke middelbare scholier uitrekenen dat er nog in geen tientallen jaren een energietransitie mogelijk is. De technologie bestaat nog niet. Ook in deze visie sta ik niet alleen. GOOGLE ingenieurs kwamen ook tot deze conclusie.
  En in tegenstelling tot het klimaat weten we van energie wel heel veel af.
  En inderdaad: we kunnen (op energiegebied) beter even niets doen. Want nu doen we alles fout.
  Maar zo langzamerhand moet wel gezocht gaan worden naar echte opvolgers van fossiele brandstoffen. Die zullen nucleair van aard zijn, andere keuze is er niet. Research is dus geboden. Ik raad u aan zich breder te oriënteren dan alleen de alarmistische en activistische praat van milieubewegingen.
  Ik voorspel een hernieuwde waardering voor kolen, olie en gas. Daaraan danken wij welvaart en vrijheid. Prematuur afscheid ervan zet onze vrijheid op het spel.

 • P. Lomito
  21.06.2016 - 14:58 uur | P. Lomito

  Een beetje op de man spelen is een zwaktebod, kom eerst eens met een bijdrage m.b.t. het onderwerp van dit artikel.

 • Jan Westerik
  21.06.2016 - 14:35 uur | Jan Westerik

  Ik dacht altijd dat P. Lomito wel zo ongeveer de kampioen azijn-pisser was, maar hij zal zijn meerdere moeten erkennen in David E. Dirkse!!!
  Goed zo!!! Ga zo door en doe dus vooral NIETS!!
  Oh ja, doe de groeten aan de ijsberen, dat kan -waarschijnlijk- dit jaar nog! (Daarna is het te laat....... tsja...... al die vulkanen ook )
  Jan Westerik

 • 21.06.2016 - 14:06 uur | David E. Dirkse

  @P.Lomito
  Een andere mogelijkheid is dat consumenten, bij onbetrouwbare stroomlevering, kiezen voor de goedkoopste en zekerste optie: een dieselaggregaat installeren. Thans koop je die apparaten voor plm. €1000, ze leveren 5KW dus ruim voldoende voor een huishouden. En ze doen het altijd.
  Anderen gaan hun huis stoken met hout. Bij energieschaarste wordt illegale houtkap misdrijf nummer 1.
  Overdrijving verkeert altijd in zijn tegendeel.

 • 21.06.2016 - 13:20 uur | David E. Dirkse

  Met mevrouw Lavrijssen ben ik het volkomen oneens.
  Ten eerste is er geen sprake van energietransitie. Energietransitie is voorraadtransitie. Kolen olie en gas zijn voorraden. Waar zijn die nieuwe energievoorraden? Nergens.
  De technologie voor een echte energietransitie bestaat nog niet.
  Verder is er geen noodzaak tot CO2 reductie. Sterker: meer is beter. CO2 heeft, volgens recente modellen, nauwelijks invloed op de temperatuur. Als broeikasgas is het te verwaarlozen. Wel invloed heeft waterdamp en wolken, 100x meer. Wat veroorzaakt klimaatverandering? Waarschijnlijk onderzees vulkanisme zoals nieuwe studies uitwijzen correleert vulkanische activiteit met temperatuurschommelingen, vertraagd met twee jaar door oceaanstromingen.
  Het verhaal van mevrouw Lavrijssen staat dan ook op drijfzand.
  Op rekenkundige gronden is vast te stellen dat zon, wind en biomassa nooit in staat kunnen zijn een modern land van energie te voorzien.
  Daarom richt men zich op huishoudens, die immers slechts een fractie van de totale energie gebruiken.
  Bij de voorgestelde maatregelen slaat je de schrik om het hart. Een nare totalitaire staat tekent zich af. Daar heeft de vorige eeuw voorbeelden van laten zien. Welvaart en vrijheid betekent beschikbaarheid van energie op elk moment. Beschikken over je auto op elk moment.
  Het duurzaamheidsideaal van Lavrijssen levert armoede. Want duurzaam leven in armoede is simpel. Armoede is de eenvoudigste manier om een duurzame leefwijze te bereiken. Ik stel voor in te zetten op welvaartshandhaving/verbetering. Doen we dat goed, dan is duurzaamheid het gevolg.
  Samenvatting: fossiel kan tot ver in deze eeuw niet worden gemist. Een energietransitie voor 2050 is luchtfietserij. Voor 2100 vrijwel zeker ook.
  Het streven om overheden greep te geven op individueel energiegebruik is angstaanjagend. Onze vrijheid staat op het spel.

 • P. Lomito
  15.06.2016 - 13:08 uur | P. Lomito

  Het is andersom: door het produceren van stroom met intermitterende bronnen als wind en zon ontstaat de noodzaak om consumenten zo gek te krijgen dat ze hun vraag gaan aanpassen / uitstellen aan het sterk wisselende aanbod of dat ze hun kostbare auto-accu's beschikbaar gaan stellen om de gaten in de duurzame stroomkaas op te vullen.

  Beide punten zijn gedoemd te mislukken... allereerst gaan consumenten hun stroombehoefte zoveel mogelijk afdekken met zelfopgewekte PV-stroom waarbij de stroomvraag wordt afgestemd op de momenten dat eigen zonnestroom beschikbaar is. Zo worden grootste verbruikers in huis zoals elektrische boiler, wasmachine en vaatwasser na elkaar bediend en blijft er weinig vraag over het netwerk. Anders gezegd, de flexibiliteit van consumenten komt ten gunste van de consumenten, niet van het netwerk. Bovendien gaat de prijsprikkel niet werken om consumenten te bewegen om waardeloze stroom (waar geen behoefte aan is) af te nemen, daarvoor is de bandbreedte waarbinnen het stroomtarief kan variëren te gering. Even uitgaande van de situatie in 2023 met een stroomtarief van 30 eurocent waarvan 2 eurocent de waarde van de stroom zelf, de rest is belastingen en netwerkkosten. Voor hooguit die 2 cent voordeel komt niemand z'n bed uit.
  En eigenaren van E-auto's halen het echt niet in hun hoofd om hun peperdure accu en geringe actieradius ten gunste van het netwerk in te zetten, zonder dat daar een flinke vergoeding tegenover komt te staan. Ook hier rekent men de flexibiliteit van consumenten naar het netwerk toe.

  Ik heb het al eerder genoemd, stroom van wind en zon geven vooral problemen die dan elders weer opgelost moeten worden met zeer veel publiek geld en vaak weer aanleiding geven tot nieuwe problemen. Men zal op enig moment moeten erkennen dat de keuzes in het SER-Energieakkoord fout zijn geweest, we wachten rustig de onvermijdelijke parlementaire enquête af wegens de grootste verspilling in de NL-geschiedenis, en tot die tijd blijft het aanmodderen met halfslachtige technieken. Ik vertrouw er overigens wel op dat het kalf eerst volledig moet verdrinken voordat men eindelijk eens gaat nadenken.