Nieuwe branchevereniging wil energietransitie versnellen

27.10.2015 | Branchenieuws | 1207 keer bekeken
Nieuwe branchevereniging wil energietransitie versnellen

Duizend bedrijven en negen brancheverenigingen trekken samen op om de overgang naar een duurzame energievoorziening sneller te laten verlopen. Dat doen ze binnen de nieuwe branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Tien brancheverenigingen en achttien bedrijven hebben een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie opgericht. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt circa duizend bedrijven en energiecoöperaties. De vereniging heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. De NVDE zal fungeren als platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. De vereniging wil dat de regering een scherper doel stelt voor het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing. 
 
Bundeling van krachten
De NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die op allerlei verschillende plaatsen in de keten actief zijn op het gebied van duurzame energie. De bundeling van krachten weerspiegelt het besef dat er samenwerking nodig is om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol en tijdig te realiseren en om de toekomstige energievoorziening als een duurzaam systeem stabiel te laten functioneren. De grote thema’s, zoals het flexibel maken van het energiesysteem voor variabel energie aanbod en vraag en de grote omschakeling van aardgas naar andere vormen van verwarming vragen om een brede samenwerking in de energieketen.
 
Organisatie bij NVDE
De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit gebeurt vanuit de filosofie dat door bundeling veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt. In vier beleidscommissies en in werkgroepen wordt de gezamenlijke koers door de leden ontwikkeld. Brancheorganisaties en de bedrijven die direct lid zijn van de NVDE bepalen zo samen de koers van de vereniging. De NVDE is gevestigd in Utrecht een heeft een bijkantoor in Den Haag. Voorzitter van de nieuwe vereniging is Teun Bokhoven. Oud-SER-voorzitter en oud-Rabobank-directeur Herman Wijffels leidt de adviesraad.

‘Transitie is uitdaging’
Bokhoven: “De energietransitie verloopt dynamisch. Het is spannend en een uitdaging die vereist dat marktpartijen, nieuwe technologieën en regelgeving goed op elkaar zijn aangesloten. Een goed georganiseerde duurzame energiesector is daarvoor onontbeerlijk. De kracht van de NVDE is een duidelijke focus op duurzame energie, met een brede blik vanuit de gehele keten: duurzame energieproducenten en coöperaties, landelijke en regionale systeembeheerders, energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame toepassingen zoals elektrisch laden en warmtepompen ontwikkelen. Met deelnemers vanuit al deze hoeken wil de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.”
 
Uitgangspunten
De NVDE hanteert de volgende principes en uitgangspunten:
 
- concrete tussendoelen richting 2050 voor milieu, hernieuwbare energie en energiebesparing
- invoering van het ‘vervuiler betaalt’-principe
- de transitiefase naar duurzaam vergt  ook een rol voor fossiel
- maximale toegankelijkheid van de energiemarkt voor nieuwkomers: burgers en bedrijven
- systeemkosten van energiegebruik en –productie beperken en toerekenen aan de veroorzakers daarvan
- flexibilisering van de energiemarkt als antwoord op vraag- en aanbod-onbalans
- de betrouwbaarheid van het toekomstige energiesysteem moet op het huidige hoge peil blijven
- ‘hernieuwbaar’ moet duurzaam zijn in de hele keten
- we maken geen keuze tussen hernieuwbare technologieën
- we hanteren interne gedragsregels omdat we een transparante vereniging willen zijn met een gemeenschappelijk belang.
 
Leden
De leden van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie per 26 oktober 2015:

brancheorganisaties NVDE.png

bedrijven NVDE.png

 
Foto: Herman Wijffels leidt de adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (foto Alex Kaat)

Redactie Ensoc, 26-okt-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    27.10.2015 - 11:24 uur | P. Lomito

    Er is geen echte energietransitie. Hoewel al ruim 20 jaar flink geïnvesteerd wordt in allerlei duurzame opwekkingstechnieken (windmolens, warmtenetwerken, zonnepanelen, biomassacentrales) is het gebruik van fossiele energie gewoon blijven stijgen. We zijn alleen wat minder gas gaan gebruiken en meer kolen met alle negatieve gevolgen voor het milieu.