Nieuwbouw qua energiebesparing effectiever dan renovatie

24.09.2015 | Branchenieuws | 1902 keer bekeken
Nieuwbouw qua energiebesparing effectiever dan renovatie

Het slopen en opnieuw bouwen van energiezuinige woningen levert meer energiebesparing op dan het energieneutraal renoveren van bestaande woningen. De overheid zou vervangende nieuwbouw daarom meer moeten stimuleren.

De bouwsector in Nederland staat voor een gigantische opgave: in het energieakkoord is afgesproken om in 2050 alle woningen in ons land energieneutraal te maken. Dit kan door bestaande woningen te renoveren, maar renovatie stuit op diverse praktische bezwaren. Hierdoor gaat de verduurzaming van de woningvoorraad langzamer dan nodig is om de afspraak uit het energieakkoord te bereiken. Door meer en vaker te kiezen voor vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie wordt de doelstelling uit het energieakkoord beter haalbaar.

Onderzoek
Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). TNO onderzocht de effecten van vervanging van woningen op realisatie van de doelstellingen uit het energieakkoord. Het rapport is dinsdag aangeboden aan Ed Nijpels,  voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord. Het beleid van de overheid is nu vooral gericht op stimulering van renovatie. Vervangende nieuwbouw zou hierin nadrukkelijker een rol moeten krijgen. Dan is voor beide mogelijkheden een afgewogen keuze te maken, meldt TNO.

Oude woningen
Veel woningen in ons land zijn kort na de oorlog gebouwd en voldoen niet aan de moderne eisen voor veiligheid, energiegebruik, duurzaamheid en comfort. Vernieuwing is nodig. De afweging die partijen moeten maken tussen renovatie of nieuwbouw is een lastige. Renovatie van woningen die daardoor een hoger energielabel krijgen, levert een energiebesparing op van 32,4%. Door E-, G- of F-label woningen niet te renoveren maar grotendeels te vervangen, loopt dit percentage op tot 47,1%. Als alleen woningen van woningcorporaties worden vervangen bedraagt de besparing 37,9%.

Kosten en baten
Vervanging van alle woningen met energielabel E, F en G door energieneutrale nieuwbouw leidt in de periode tot 2050 tot een totale extra besparing van 27,4 miljard euro op energiekosten en een verbetering van de WOZ-waarde van 45 miljard euro. De totale extra benodigde investering tot 2050 bedraagt 145,1 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid levert de investering in de vervanging 35.000 voltijdsbanen op. Daarnaast zijn er positieve effecten te verwachten op de btw-inkomsten en andere belastinginkomsten van het Rijk.

Stimulering moet anders
Om de afweging tussen renovatie en vervangende nieuwbouw beter en eerlijker te kunnen maken, verdient vervangende nieuwbouw meer en gelijkwaardige aandacht in overheidsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen die nu vooral uitgaan van renovatie. Daarnaast zou de overheid aanvullende maatregelen kunnen nemen om vervanging te versnellen. Hier is een voorbeeld te nemen aan de slooppremie voor oude en vervuilende auto’s en valt te denken aan een fiscaal voordeel voor energieneutrale woningen, aldus TNO.

‘Renovatie loont niet’
‘Nederland moet uit de ontkenningsfase komen,’ zegt Eduard van der Meer, algemeen directeur van vloerenfabrikant VBI te Huissen. Het loont volgens het onderzoek van TNO niet om alle oude woningen te renoveren naar Nul-op-de-Meter of energieneutraal. Volgens Van der Meer is het goed dat de overheid energiebesparing stimuleert, maar zijn beleid en subsidies alleen gericht op renovatie en komt vervangende energiezuinige nieuwbouw niet in aanmerking voor subsidie. ‘Dat moet anders’, aldus Van der Meer.

Foto: Energieneutrale nieuwbouwwoningen in Sint Oedenrode (foto Wovesto)

Redactie Ensoc, 24-sep-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (7)

Reageren
 • Ben Kruseman
  16.01.2016 - 10:54 uur | Ben Kruseman

  Het is vanzelfsprekend dat per situatie onderzocht moet worden wat op het gebied van de gehele CO2 footprint en de aansluiting op de huidige behoete het optimum is. Kwalitatief goede bestaande woningen in een stedebouwkundige structuur die nog steeds goed functioneert komen in aanmerking voor renovatie en bij voorkeur op het hoogst haalbare niveau. De kleinere woningen kunnen prima geschikt gemaakt worden voor starters of senioren die minder BVO willen hebben.
  In praktijk zie je nu al voorbeelden ontstaan waarbij sprake is van woonwijken waar zowel gerenoveerd-, als vervangend gebouwd wordt. Op die manier wordt ook gezocht naar oplossingen voor sociale probleemwijken en ontstaat een levindige wijk met een mix aan gebruikersgroepen, met een betere verkaveling.
  Wij zijn als producent van cascosystemen natuurlijk gebaat bij nieuwbouw, maar zien ook goed in dat het slopen van kwalitatief goede gebouwen slecht is voor onze gezamenlijke milieudoelstelling. Daar waar gerenoveerd gaat worden kunnen we [link verwijderd] inzetten en voor nieuwbouw biedt kalkzandsteen of prefab beton goede mogelijkheden. Bij de productie van nieuwe producten en systemen wordt steeds meer herbruikbare grondstof toegepast en vanuit CRH wordt zeer intensief meegewerkt aan de oplossing om beton en kalkzandsteen gerelateerde producten een veel geringere CO2 footprint te geven. Zo zijn er onderzoeken op het gebied van cement-arme beton, het terug winnen van cement uit beton afval, intensieve inzet van betongranulaat in prefab betonproducten en betonmortel, hergebruik van kalkzandsteen puin, etc..
  Concluderend wil ik stellen dat het goed is om uitgebreid onderzoek te doen voor er beslissingen genomen worden, maar betrek er alle relevante aspecten bij. NVTB onderzoeken kunnen daarbij helpen, maar onderzoek zoals b.v. op [link verwijderd] is te lezen is ook van groot belang!

 • Anne-Marie Pronk
  30.09.2015 - 07:05 uur | Anne-Marie Pronk

  En de CO2 impact van cement (wereldwijd verantwoordelijk voor 5% (!!!) van de emissies wordt nu niet meegenomen? Energieakkoord gaat óók over klimaatverandering. Of staat dat té verborgen in het akkoord en kijken mensen nu alleen naar de installaties ipv naar het totale plaatje van de uitstoot van broeikasgassen? Zie TU Delft onderzoeken over nieuwbouw of renoveren en klimaatbeleid, al 20 jaar geleden was t zo klaar als klontje dat nieuwe stenen niet de oplossing zijn.

 • Jan Juffermans
  29.09.2015 - 13:56 uur | Jan Juffermans

  Wat een klinkklare onzin, die kreet 'Renovatie loont niet' en hij is zelfs misdadig in het licht van de dodelijke klmaatproblematiek. Geheel eens dus met P. Lomito. Het lijkt sterk op een zeer eenzijdig lobby-document dat TNO gemaakt heeft. Want het tegendeel is waar, met wellicht een enkele uitzondering die de regel bevestigt. Zie het reeds beroemde artikel 'Huis afbreken is ecologische misdaad' van Lowtech Magazine dat o.a. ook in De Kleine Aarde werd gepubliceerd. Via Google vind je het direct. Met duidelijke feiten.
  Overigens is mijn eigen huis van 1974 sinds mei 2015 ook 'Nul op de Meter', vooral met een lucht-warmtepomp en 23 extra PV-panelen op het Oost-dak.

 • Frank Stark
  29.09.2015 - 10:54 uur | Frank Stark

  Inderdaad kort door de bocht om te stellen dat renovatie niet loont. We moeten niet kijken naar de maximale terugverdientijd van de investering van 10 tot 15 jaar. Na een bouwkundige energierenovatie van een doorsnee woning is het comfort verbeterd, zijn de energielasten meer dan gehalveerd. Met hulp van de installatie techniek zijn deze woningen ook NOM te maken. De levensduur na renovatie is dan ook zo'n 50 jaar. In deze tijd heeft de bewoner zijn investering ruim terugverdiend en heeft hij met meer plezier gewoond. Ik vind het zonde om al de bestaande (oudere) woningen te vervangen voor nieuwbouw. Dan gooi je ook veel culturele waarde weg.

 • Dorine Putman-Devilee
  29.09.2015 - 09:57 uur | Dorine Putman-Devilee

  Het is hoogste tijd om de bestaande bouw aan te pakken, maar het is nu geen tijd voor kort-door-de-bocht uitspraken zoals "Renovatie loont niet". Een goede balans vinden tussen renovatie en hernieuwbouw is op zijn plaats. Per onmiddellijk naar voren halen van de datum waarop nieuwbouwwoningen hun eigen energie op kunnen wekken is wel heel erg zinnig. Waarom wachten tot de datum die de EU ons voorstelt? Hier kan de overheid heel snel veel succes boeken. De bouwnorm is, helaas, altijd de de minimale norm die bijna niet ten gunste wordt overschreden. Nu EPC 0, voor woningen die vanaf 1 januari 2016 worden opgeleverd zet zoden aan de dijk. Dan zijn we 4 jaar eerder met energieneutrale nieuwbouwwoningen. De gehele bouwwereld die zich met nieuwbouw bezig houdt is dan in een klap genoodzaakt kennis te nemen van energieneutraal bouwen. Dit versnelt kennis en ervaring opdoen. De traditionele bouw heeft een sterke duw in de rug nodig om drastisch over te gaan tot andersz bouwen. Anders renoveren kan dan meeliften op die versnelde kennisopbouw.

 • P. Lomito
  24.09.2015 - 16:45 uur | P. Lomito

  Dit is typisch zo'n WC-eend onderzoek waarbij de bouwindustrie tevergeefs probeert aan te tonen dat vervangende nieuwbouw meer energiebesparing oplevert dan energiebesparende renovatie. Wat niet meegenomen wordt is de hoeveelheid energie die in die bestaande gebouwen zit (winning grondstoffen, productie (half)fabricaten, transport, verwerking op de bouwplaats, sloop en afvoer/verwerking afvalmaterialen) en zolang gebouwen constructief en qua ruimtegebruik voldoen is renovatie altijd energiezuiniger, beter voor het milieu met minder belasting van bodem, lucht en oppervlaktewater.

 • leo overmars
  24.09.2015 - 16:14 uur | leo overmars

  Voor Wovesto was het project Knotwilg met de energie neutrale woningen vooral een project om van te leren en als voorbeeld voor het dorp. De verwachtingen en doelstellingen zijn meer dan goed gehaald. Ons doel was: 1. lagere woonlasten voor de huurders en 2. een milieuvriendelijke en super energiezuinige woningen te maken. Dat is beide heel goed gelukt. Er zijn huurders die netto meer dan € 700,00 terug krijgen van hun energieleverancier, een besparing van meer dan € 150,00 per maand op hun woonlasten. Wij kiezen bewust voor nieuwbouw ipv renoveren, bewoners willen eigentijdse woningen.