Nieuw handelsplatform biedt ruimte aan energieopslag

31.03.2016 | Branchenieuws | 1524 keer bekeken
Nieuw handelsplatform biedt ruimte aan energieopslag

Het Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) gaat in april van start. Het platform is bedoeld voor de handel in decentraal opgewekte duurzame energie en flexibiliteit. Daarmee biedt het toegang aan nieuwe initiatieven, zoals opslag van elektriciteit met grote batterijsystemen.

Dat meldt Pol van der Linde, commercieel directeur van ETPA. Van der Linde presenteerde onlangs op de Glastuinbouwdag van EnergyMatters in De Meern de plannen voor het nieuwe handelsplatform, dat hij samen met operationeel directeur Sander Dijkman heeft opgericht. ETPA richt zich in eerste instantie op de korte termijnhandel in elektriciteit. Het biedt de mogelijkheid om op kwartier- tot weekbasis te handelen. Doelgroep van ETPA zijn zowel producenten als zakelijke grootgebruikers van elektriciteit, zoals glastuinders en papierfabrikanten. Dit soort bedrijven kunnen via ETPA elektriciteit en flexibiliteit aanbieden en inkopen.

Glastuinders
Glastuinders zijn een belangrijke doelgroep voor ETPA, meldt Van der Linde. ‘In Nederland is ontzettend veel decentrale elektriciteitsopwekking. Maar die wordt in onze ogen niet voldoende ontsloten om een rol te kunnen geven in de elektriciteitssector”, zo meldt Van der Linde. ETPA wil allerlei bestaande decentrale stroomopwekking zoals wkk en nieuwe vormen zoals Power to Heat en Power to gas met elkaar verbinden. Daarbij kan het gaan om elektriciteit van diverse partijen, zoals glastuinders, afvalverwerkers en bedrijven uit de chemische industrie, zolang de capaciteit maar hoger is dan 0,5 MW. Huishoudens behoren niet tot de beoogde klanten.

Onafhankelijk
ETPA stelt een onafhankelijke positie te hebben en niet gefinancierd te worden door bijvoorbeeld energiebedrijven. Wel is netbeheerder TenneT per 1 april 2016 voor 40 procent aandeelhouder. ETPA denkt aantrekkelijker te zijn voor partijen dan energiebeurs APX omdat het platform geen zware zekerheid van grootverbruikers eist. Ook zijn de transactiekosten volgens Van der Linde relatief laag omdat ETPA geen gebruik maakt van een clearing bank. De kosten van het handelen bestaan uit een maandelijks licentiebedrag van voorlopig € 150 en een fee van € 0,25 tot € 0,75 per MWh. ‘APX verdient veel met licentiebedragen, wij verdienen aan de handel’, aldus Van der Linde.

Laagdrempelig
ETPA geeft deelnemende partijen laagdrempelig toegang tot de elektriciteitsmarkt, meldt TenneT. In tegenstelling tot bestaande, grote energie- of elektriciteitsbeurzen biedt ETPA toegang tot de markten aan bedrijven met een relatief lage gebruiks- of leveringscapaciteit vanaf ongeveer 0,5 MW elektriciteit. Deelnemers die zelf of via een derde partij via ETPA willen handelen, kunnen onder meer afkomstig zijn uit de tuinbouw, afvalverwerking, papierindustrie, chemie en energie. Ook bijvoorbeeld waterschappen kunnen van het handelsplatform profiteren. Hiermee richt ETPA zich in feite op ieder energie-intensief bedrijf of instelling in Nederland.

Aanvulling op APX
Tot op heden was de elektriciteitshandelsmarkt voor veel partijen niet of moeilijk toegankelijk vanwege de hoge toegangskosten, vanwege de hoge eisen aan te leveren volumes of het ontbreken aan mogelijkheden om ook contracten aan te kunnen gaan voor de kortere intraday-termijnen. Via ETPA kan in energie worden gehandeld per 15 minuten, per uur, per dag, per weekend en per week. Ben Voorhorst, COO van TenneT: ‘ETPA is hét voorbeeld van een onderneming die inspringt op een sterk veranderende energiemarkt en is een prima aanvulling op de activiteiten van grote elektriciteitsbeurzen die een duidelijk ander marktsegment bedienen’.

Volgens Voorhorst zal duurzame elektriciteitsproductie zoals van wind en zon in de komende vijf tot tien jaar verveelvoudigen in Nederland. ‘Dit betekent dat het elektriciteitssysteem in toenemende mate te maken krijgt met weersafhankelijke en daarmee volatiele elektriciteitsproductie. Om vervolgens de balans van aanbod en vraag efficiënt en betaalbaar op het elektriciteitsnet te kunnen handhaven, is toetreding tot de markt van meer partijen dan alleen de grote energiebedrijven gewenst.’

Flexibel vermogen
Bij ETPA gaat het om partijen met decentrale productie-eenheden die in Nederland goed zijn voor ongeveer 40 procent van de totale productie in Nederland. Dat zijn voornamelijk wkk’s, warmtekrachtkoppeling-installaties. Deze gasgestookte productie-eenheden zijn flexibel inzetbaar, maar hebben tot op heden nog niet voldoende toegang tot de markt. Daarnaast zal het meer dynamische verbruik van elektriciteit op basis van prijsstelling, zoals Power to Heat, een belangrijke vorm van flexibiliteit vormen voor de toekomst. Dat is de reden voor TenneT om te investeren in ETPA. Door de handel in flexibiliteit kan TenneT makkelijker de balans op het net handhaven.

Toegankelijker
Sander Dijkman, operationeel directeur ETPA: "De korte termijnmarkt kan veel transparanter en toegankelijker worden. Toegankelijkheid leveren wij bijvoorbeeld door met een nieuwe betaaldienstverlener een alternatief aan te bieden voor de relatief dure clearing. In samenhang met de energietransitie kan ETPA een belangrijke faciliterende rol spelen bij het creëren van een marktprijs, het samenbrengen van aanbieders en afnemers én settlement van fysieke levering.”

Energieopslag
Pol van der Linde, commercieel directeur ETPA: "TenneT en ETPA kunnen het samen mogelijk maken dat bijvoorbeeld een tuinder of een papierfabrikant een actieve rol kan gaan spelen bij het opvangen van fluctuaties in elektriciteitsproductie als gevolg van duurzame opwekking. De energietransitie, het vervangen van conventionele elektriciteitscentrales door duurzame opwekking, vraagt om een handelsplatform dat op een efficiënte manier de al aanwezige flexibiliteit ontsluit en toegang biedt aan nieuwe initiatieven, zoals energieopslag door middel van grote batterijen.”

Toekomst
ETPA start met het handelsplatform voor elektriciteit, maar wil in de toekomst ook kijken naar andere producten, zoals gas, warmte en garanties van oorsprong. De korte termijn focus zit echter op het verder verlagen van toetredingsdrempels. Verder gaan ETPA en TenneT samen kijken welke nieuwe producten er in de markt gezet moeten worden ten behoeve van de energietransitie. TenneT heeft de intentie haar aandeel in ETPA op termijn te vergroten. De investering in ETPA valt volgens TenneT onder 'niet-gereguleerde' activiteiten. Het is bedoeld om de elektriciteitsmarkt efficiënter en transparanter te maken en daarmee maximaal te faciliteren, aldus TenneT.

Foto: Glastuinders zijn een belangrijke partij voor ETPA, omdat ze kunnen handelen in elektriciteit (foto CE Delft)

Redactie Ensoc, 31-mrt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
 • P. Lomito
  31.03.2016 - 12:55 uur | P. Lomito

  Ook hier wordt het probleem van onbetrouwbare en dure windstroom opgelost door gebruik te maken van de flexibiliteit van derden, uiteraard met een prijsprikkel die in de praktijk te laag zal zijn om grootverbruikers hun flexibiliteit op te geven.

  Het blijft het paard achter de kar spannen want er is geen noodzaak om op grote schaal windenergie op te wekken in Nederland. Onze energiecentrales zijn prima in staat om goedkope en betrouwbare energie te leveren zonder dat daar aanpassingen aan het netwerk nodig zijn, zonder dat daar energieopslag nodig is (energie is al opgeslagen in voorraden gas, kolen, olie, uranium/thorium) en zonder gebruik te maken van de flexibiliteit van afnemers.

  Windenergie blijkt een regelrechte ramp voor de energietransitie, de middelen worden nu ingezet om de kwalijke gevolgen van windenergie te vermijden waarmee weer nieuwe problemen gegenereerd worden. Geen middelen meer beschikbaar voor onderzoek naar echt duurzame energiebronnen die wel op grote schaal ingezet kunnen worden zonder allerlei inpassingsproblemen en geen middelen meer beschikbaar om serieus werk te maken van energiebesparing.

  En ondertussen nog steeds geen betrouwbare en goedkope stroomvoorziening.