​Nederland: rijk land dat achterligt met CO2-reductie

05.01.2016 | Branchenieuws | 2424 keer bekeken
​Nederland: rijk land dat achterligt met CO2-reductie

Nederland is een van de rijkste landen van Europa, meldt het CBS in een rapport. Helaas ligt ons land achter met het aandeel hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toont in het rapport ‘Nederland langs de Europese meetlat’ hoe Nederland het op een aantal terreinen doet ten opzichte van de andere 27 EU-lidstaten. Zo blijkt de Nederlandse bevolking de gelukkigste van Europa te zijn. En Nederlanders hebben meer dan alle andere Europeanen vertrouwen in de medemens. We zijn ook een van de rijkste landen van Europa, hoewel in 2014 de economische groei lager was dan gemiddeld in de EU. Nederland staat op twee gebieden onderaan in de Europese meetlat: het heeft het laagste aandeel afgestudeerden in exacte studierichtingen en het zit ver in de achterhoede wat betreft het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening.

Nederland in de achterhoede
Dat laatste is niet iets om trots op te zijn. In Nederland komt 5 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen, bij koploper Zweden is dit 52 procent. Alleen Malta en Luxemburg scoren lager dan Nederland. De lage score van Nederland heeft diverse oorzaken: weinig waterkracht, ruime beschikbaarheid van aardgas waardoor huishoudens weinig hout verstoken, en minder overheidssteun voor hernieuwbare energie dan in andere EU-landen, zo meldt het CBS in het rapport. Ook op gebied van de vermindering van de CO2-uitstoot zit Nederland in de achterhoede. In 2013 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 10% lager dan in 1990. Dat is nog niet de helft van de 23 procent CO2-reductie die de hele Europese Unie wist te bereiken.

DuurzameEnergieAandeelEU_CBS.jpg

Opvallend: Oost-Europa
Opvallend is de grote afname van de CO2-uitstoot in alle Oost-Europese landen, met percentages tussen 30 en 61 procent. Het gaat in vergelijking met andere Europese landen hier echter om kleine absolute dalingen. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 zijn in deze landen veel vervuilende industrieën verdwenen of gemoderniseerd. Duitsland zit met 23 procent CO2-reductie precies op het gemiddelde van Europa, maar is wel de grootste CO2-uitstoter van de EU.

Meer inwoners, meer uitstoot
Hoe meer inwoners een land heeft, hoe groter de uitstoot van broeikasgassen is. Duitsland draagt 21 procent bij aan de CO2-uitstoot, terwijl Nederland slechts 4 procent bijdraagt. Ook de uitstoot per inwoner verschilt per land. Een Nederlandse inwoner veroorzaakt 30 procent meer uitstoot dan de gemiddelde Europeaan. Slechts vijf EU-landen doen het op dit punt slechter dan Nederland. Dit hangt samen met de relatief grote omvang van de Nederlandse economie per inwoner.

CO2uitstootperinwonerEU_CBS.jpg

Emissie-intensiteit laag
Nederland hoort bij de landen met een lage emissie-intensiteit, mede door energiebesparingen, hoge import van elektriciteit en een steeds grotere dienstensector. De emissie-intensiteit geeft aan hoeveel broeikasgassen er worden uitgestoten per euro van het bruto binnenlands product. Bulgarije, Estland en Tsjechië hebben een energievoorziening waarbij relatief veel broeikasgassen worden uitgestoten. Oostenrijk en Zweden produceren relatief veel hernieuwbare energie waardoor hun economie niet zo emissie-intensief is. Frankrijk produceert veel nucleaire energie waarbij geen broeikasgassen vrijkomen. De Nederlandse emissie-intensiteit is in 2012 slechts 2 procent verbeterd ten opzichte van 2008. Dit is veel minder dan de daling in Europa van 9 procent.

Energiebelasting gemiddeld
Het CBS kijkt in het rapport ook naar de milieuheffingen, waarvan de meesten in de EU zijn gerelateerd aan het energieverbruik. Vergeleken met de rest van Europa neemt Nederland met de druk van de energiebelasting een middenpositie in. In Nederland hebben deze belastingen een aandeel van 5,3 procent in het totaal van belastingen en sociale premies (2013). Dit bezorgt Nederland een positie in de middenmoot van Europa. Het aandeel van de milieubelastingen in de totale inkomsten uit belastingen en sociale premies komt in 2013 in Nederland uit op 9 procent. Alleen in Griekenland, Kroatië, Bulgarije en Slovenië is het percentage hoger. Het gemiddelde voor de Europese Unie ligt op 6,3 procent. ‘Vergeleken met andere EU-landen zijn de milieubelastingen en -heffingen in Nederland dus relatief hoog,’ aldus het CBS.

Foto: Omslag van het CBS-rapport ‘Nederland langs de Europese meetlat 2016’

Redactie Ensoc, 4-jan-16
Bron: CBS, 4-jan-16: Nederland langs de Europese meetlat 2016

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (7)

Reageren
 • Jan Haije
  06.01.2016 - 18:56 uur | Jan Haije

  Nederlanders zijn petrofiscale nitwits.
  Shell in handen Koninklijke Familie.

 • Piet van Noort
  06.01.2016 - 14:12 uur | Piet van Noort

  Een ieder die wil kan participeren in wind of zonenergie projecten. Je hoeft er helemaal niet onder of bij te wonen. Ik zou mijn geluk liever beproeven in een van de vele projecten als dat ik mijn geld in loterijen zie verminderen.

 • 06.01.2016 - 08:43 uur | Maarten Deckers

  Jammer genoeg woont niet iedere burger in een omgeving voorzien van prachtige nieuwe windmolens die ook nog elektrische energie leveren. Voor sommige Nederlanders bepaalt de economische groei hun geluk. Of het winnen van de postcode kanjer. "Helaas" passeert die prijs de meeste voordeuren In Nederland. Maar mensen die achter die deuren wonen zijn over het algemeen niet ongelukkig (maar wel vaak ontevreden).

 • P. Lomito
  05.01.2016 - 13:37 uur | P. Lomito

  En dan hebben we het nog niet over de schade die door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer worden aangebracht aan de natuur onder het mom van vernatting en bosbeheer. Drijvende kracht achter deze "natuurontwikkeling" is de subsidie die wordt gegeven op bijstook van biomassa in kolencentrales waardoor bomen een interessante inkomstenbron vormen. In werkelijkheid betekent deze natuurontwikkeling kaalslag en het systematisch vernietigen van bestaande flora en fauna.

  De mooiste natuur ontstaat als dergelijke wanbeheerders op hun handen gaan zitten.

 • Piet van Noort
  05.01.2016 - 13:17 uur | Piet van Noort

  De rijkdom van Nederland is mede bepalend voor CO² uitstoot. Het beleid van Den Haag is afgestemd op geld verdienen en luistert te veel naar b.v. zandhandelaren en baggeraars. Het reclameonderwerp van NL is zand spuiten maar het was beter als men zou proberen om dit duurzame goed eens vast te houden. Rijkswaterstaat zegt naar de letter van de wet te handelen en probeert de zandsuppleties op te voeren met onderwerpen als tulpeilanden en zand motors. De schade aan natuur en milieu wordt nooit mee genomen in de berekeningen. Nieuwe Deltawerken zoals De Haaksezeedijk worden voorzien van een negatief advies. Nu het werk bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering nagenoeg is afgerond geeft HHNK toe dat zand de duurste manier is om de kustveiligheid op orde te houden. Dit nadat bij de voorbespreking met onrealistische getallen in de IB (Integrale Beoordeling) werd voorgerekend dat zand goedkoper en beter zou zijn. Geld is de bepalende factor als het om (politiek) macht gaat. CO² uitstoot is hier de dupe van ! Met de aanwezige kennis zou NL boven aan de ladder van goede voorbeelden moeten staan.

 • Mark Bouwmeester
  05.01.2016 - 12:50 uur | Mark Bouwmeester

  Eigenlijk beschrijft dit artikel dat als je niet alle leveranciers een eerlijke prijs betaalt, je rijker kan worden. Nederland betaalt minder voor de vervuiling van moeder natuur dan de andere landen en houdt dus meer over....

 • P. Lomitop
  05.01.2016 - 10:24 uur | P. Lomitop

  Misschien zijn Nederlanders wel zo gelukkig omdat de energiebelasting nog niet geëxplodeerd is zoals in Duitsland en Denemarken. En omdat tegelijk de woonomgeving nog niet voor iedereen verpest is met windmolens. Voor de meeste Nederlanders speelt het klimaat en CO2 nauwelijks enige rol in hun leven, en ook dat is een reden om gelukkig van te zijn. Blijkbaar heeft de maandenlange campagne van diverse media waarin angst voor klimaatverandering wordt gepropageerd weinig invloed gehad... niet zo vreemd natuurlijk als je bedenkt dat de economie weer wat aantrekt en mensen druk bezig zijn om de opgelopen financiële achterstanden weg te werken en eindelijk weer te kunnen genieten van gedane arbeid.