Nederland profiteert van goedkopere importstroom

06.05.2015 | Branchenieuws | 1023 keer bekeken
Nederland profiteert van goedkopere importstroom

Nederlandse consumenten betalen dit jaar een lagere prijs voor hun elektriciteit. Dat komt onder meer door import van goedkopere stroom uit Noorwegen en Duitsland.

Dit meldt de Nederlandse netbeheerder TenneT in een rapport over de elektriciteitsmarkt. De gemiddelde jaarprijs voor een megawatt elektriciteit lag in Nederland in 2014 op 41 euro; in 2013 was dat nog 52 euro. Dit betekent een daling van de elektriciteitsprijzen met ruim twintig procent. Ook kruipen de marktprijzen van Nederland en Duitsland naar elkaar toe. De marktprijzen waren in 2013 nog in 19 procent van de tijd gelijk aan elkaar. In 2014 is dat gegroeid naar bijna 30 procent. Dat meldt TenneT op basis van het Market Review, een analyse over de prijsontwikkelingen op de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit.

Oorzaken
De oorzaken voor de prijsdaling op de Nederlandse markt in 2014 zijn divers. Zo lag de gasprijs lager, zijn drie nieuwe kolencentrales aan het productiepark toegevoegd, werd een aantal gasgestookte centrales uit productie genomen en vond er grootschalig import plaats van goedkopere elektriciteit uit Noorwegen en Duitsland. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat Nederland sterk verbonden is met omringende landen via elektriciteitsverbindingen over land en zee, de interconnectoren. Nederland is op het gebied van elektriciteit een van de best internationaal verbonden landen ter wereld. Zo importeert Nederland via de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen stroom uit Noorwegen en exporteert Nederland stroom via de BritNed-kabel naar Groot-Brittannië.

Interconnectoren
Dankzij interconnectoren kan Nederland ook goedkopere stroom uit Duitsland importeren. Deze elektriciteit wordt voor een groot deel opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Dit vraagt echter ook om meer flexibiliteit, oftewel de mogelijkheid om elektriciteit ergens anders vandaan te halen als er geen of minder zonne- of windenergie is. Deze flexibiliteit komt van stroomverbindingen met andere landen, waardoor import of export van elektriciteit plaatsvindt. Duitsland profiteert van de interconnectoren doordat de zonne-energie door de exportmogelijkheden meer oplevert. De duurzame energietoeslag die de Duitse consumenten betalen wordt hierdoor lager. Op die manier dragen interconnectoren bij aan het optimaal gebruik van duurzame energie in Europa.

Kolencentrales
Een ander deel van de flexibiliteit moet komen van elektriciteitscentrales in een land. In Duitsland wordt die rol meer en meer door kolencentrales ingenomen. In Nederland kan deze situatie ook gaan ontstaan met de sterke groei de komende jaren van duurzame elektriciteitsproductie (wind op land/zee, zonnepanelen). De combinatie van drie nieuwe, flexibel inzetbare kolencentrales en gascentrales die vanwege hun verliesgevende positie in de mottenballen zijn gezet, zullen naar verwachting ook in Nederland zorgen voor een relatief goede positie voor kolencentrales voor het leveren van flexibiliteit voor het elektriciteitssysteem, naast de basis-lastfunctie die kolencentrales in Nederland al hebben.

Gascentrales
Gascentrales hebben het moeilijk, meldt Tennet in het rapport. Zowel in Nederland als in Duitsland, hoewel de situatie voor gasgestookte centrales in Duitsland nog een stuk slechter is. In Duitsland bepalen kolencentrales de prijs, bij de huidige gasprijs zijn gascentrales in Duitsland niet winstgevend inzetbaar. In Nederland bepalen gascentrales veelal de prijs, maar ook hier is het voor deze centrales niet mogelijk winst te maken op hun investering: de kosten van het gas zijn te hoog in vergelijking tot de opbrengsten van de elektriciteit.

Consument profiteert
Volgens TenneT profiteert de Nederlandse consument nog verder, dankzij optimalisatie van de markt. Verdere optimalisatie van de benutting van de stroomtransportcapaciteit van de internationale verbindingen door introductie van Flow Based Market Coupling levert Nederlandse elektriciteitsgebruikers een voordeel op. Volgens de Nederlandse toezichthouder ACM leveren deze voordelen voor de Nederlandse samenleving op circa 80 miljoen euro per jaar op. Flow Based Market Coupling zal naar verwachting de prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland verder verlagen en wordt deze meimaand geïntroduceerd in Europa.

Dalende energiekosten
Consumenten hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over stijgende energiekosten. Dat blijkt uit een prognose van ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving, meldt de Volkskrant. De gemiddelde energierekening zal dalen door strengere regels op gebied van energiebesparing, waardoor zuinigere apparaten worden geïnstalleerd en huizen beter worden geïsoleerd. Ook zullen steeds meer huishoudens hun eigen zonnestroom opwekken. De gemiddelde energierekening is hierdoor in 2020 ongeveer 60 euro per jaar lager dan in 2014, aldus de Volkskrant. De krant schat dat de daling van de olie- en gasprijzen van de laatste tijd voor dit jaar resulteert in een prijsvoordeel aan de consument van tweehonderd euro.

Redactie Ensoc, 6-mei-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    06.05.2015 - 15:53 uur | P. Lomito

    In 2020 betalen we fors meer voor stroom en gas vanwege de voorgenomen belastingverhoging (opslag duurzame energie) die gebruikt gaat worden om de subsidie (SDE+) op met name windmolens door te berekenen aan consumenten. Berichten over lagere energietarieven door netbeheerders en energiebedrijven zijn dan ook vals: met hetzelfde energieverbruik (gemiddeld 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas) ga je in 2020 zo'n € 500 méér betalen dan in 2015.