‘Nederland moet stroom ook flexibel beprijzen’

01.03.2016 | Branchenieuws | 1679 keer bekeken
‘Nederland moet stroom ook flexibel beprijzen’

Opslag van elektriciteit achter de meter is in het buitenland aantrekkelijk dankzij flexibele stroomtarieven. ‘Ik verwacht dat Nederland elektriciteit ook flexibel gaat beprijzen’, zegt Hans van der Spek, clustermanager energie bij FME en founding father van Energy Storage NL.

Energy Storage NL is de Nederlandse vereniging voor energieopslag. De vereniging is in 2015 opgericht om met kennisuitwisseling te zorgen voor duurzame business cases voor energieopslag. ‘De vereniging bestaat momenteel uit twintig leden, waaronder leveranciers van opslagsystemen en netbeheerders,’ vertelt Van der Spek. Volgens Van der Spek moet voor een succesvolle toepassing van energieopslagsystemen in Nederland de wetgeving worden aangepast.

Prosumers
‘Nu kent de wet alleen producenten en gebruikers en gaat ze uit van een centrale productie van elektriciteit. Bij decentrale productie van stroom via zonnepanelen zijn gebruikers ook producent. Deze prosumers willen hun stroom opslaan, bijvoorbeeld met een buurtbatterij in de wijk. In de wet is opslag echter niet als zodanig omschreven. Wij pleiten met de Europese vereniging voor energieopslag EASE ervoor om in de wet een aparte categorie energieopslag te definiëren.’

Buurtbatterij
Niet alleen zonnepanelen, maar ook elektrische auto’s en warmtepompen zorgen voor een verschuiving van het elektriciteitsgebruik in de tijd. Daardoor moeten netbeheerders hun netten verzwaren, maar dat is economisch niet altijd interessant, zegt Van der Spek. ‘Een buurtbatterij in de wijk kan een mooi alternatief zijn: dat kan elektriciteit lokaal opslaan en teruggeven aan het net. Maar een netbeheerder mag momenteel geen energie leveren uit een batterij. De wetgeving moet dat wel mogelijk maken.’

Salderingsregeling
Ook bestaande wetgeving zit stroomopslag nog in de weg. Dankzij de salderingsregeling krijgen kleingebruikers die stroom terugleveren aan het net daarvoor een vergoeding die even hoog is als de prijs waarvoor ze stroom afnemen. In 2020 zal de regeling waarschijnlijk worden versoberd, waardoor het aantrekkelijker wordt om elektriciteit op te slaan, zegt Van der Spek. ‘We zijn hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. Het moet lonen om energie terug te leveren als er behoefte aan is, of op te slaan als er een overschot is, anders is opslag een zinloze bezigheid.’

Zonnestroom al rendabel
Van der Spek zegt dat het nog te vroeg is om te melden welke kant het opgaat met het overleg met EZ over de salderingsregeling, maar volgens hem is het maatschappelijk verstandig om de salderingsregeling aan te passen en flexibele tarieven voor elektriciteit in te stellen. ‘Dat is ook rechtvaardiger voor de consument. We kunnen het niet verkopen dat de overheid zonnepanelen blijft stimuleren met publiek geld, terwijl zonnestroom nu al rendabel is zonder subsidie.’

Flexibele tarieven
In veel andere landen is opslag van elektriciteit al aantrekkelijk, doordat daar flexibele tarieven zijn ingesteld. Van der Spek verwacht dat Nederland haar elektriciteit ook flexibel zal beprijzen. ‘Dat is nodig om te investeren in flexibiliteit, waaronder opslag en slimme netten.’ Volgens Van der Spek zorgt de huidige salderingsregeling ervoor dat de kosten hiervoor bij een ander worden neergelegd. ‘Als er tien mensen in de straat een elektrische auto kopen, moet het net worden verzwaard. Via de netwerkkosten betaalt iedereen hieraan mee. De kosten worden gesocialiseerd.’

Netverzwaring voorkomen
Dit laatste moet in de toekomst ook veranderen, denkt Van der Spek. ‘We moeten kijken naar wie de kosten veroorzaakt. Iemand met een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp heeft een heel ander verbruiksprofiel, waardoor de netten moeten worden verzwaard. Deze netverzwaring moeten we voorkomen door de netten te verslimmen. Daarbij kunnen we dan ook flexibele tarieven invoeren. Dan sla je twee vliegen in een klap.’

Foto: Hans van der Spek (foto vakbeurs Energie)

Tekst: Norbert Cuiper

Wilt u meer lezen? Opslag van elektriciteit is het thema van Ensoc Magazine dat eind maart 2016 verschijnt. Een gratis proefabonnement is hier aan te vragen.

Redactie Ensoc, 1-mrt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • P. Lomito
  03.03.2016 - 12:36 uur | P. Lomito

  +++ ‘We moeten kijken naar wie de kosten veroorzaakt. Iemand met een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp heeft een heel ander verbruiksprofiel, waardoor de netten moeten worden verzwaard. +++

  Het lijkt mij logisch dat de extra kosten voor netverzwaring doorberekend moeten aan de veroorzakers van die extra kosten, het principe dat de "vervuiler" betaalt. In België wordt dit al gedaan door het in rekening brengen van de zogenaamde netvergoeding per aangesloten kWp zonnepanelen. PV-eigenaren betalen daar dus voor gebruik van het netwerk naar rato van het aantal zonnepanelen met netinjectie. Hetzelfde zou ook moeten gebeuren bij andere intermitterende stroomopwekking zoals van windmolens die de netwerken in onbalans brengen met de soms ongevraagde stroompieken.

 • Sietse de Haan
  02.03.2016 - 14:07 uur | Sietse de Haan

  Niet alleen de stroomprijs zou flexibel moeten zijn, ook de belasting zou een percentage op de stroomprijs moeten zijn in plaats van een vast bedrag per kWh. Dat versterkt de schommeling in de prijs en pas dan wordt het echt aantrekkelijk voor consumenten om daar op in te spelen. (Het huidige systeem met dag en nachtstroom is in de praktijk zo'n klein verschil dat dat nauwelijks iets oplevert, gelukkig zit het nog bij veel mensen tussen de oren dat het wel iets oplevert)

 • Anton Schiere
  01.03.2016 - 10:55 uur | Anton Schiere

  Flexibel beprijzen kennen wij al decennia in de vorm van dag- en nachtstroom. Probleem is dat energie leveranciers hier zelf niet slim mee omgaan. Allereerst gebruiken ze de schakelmomenten niet om dynamisch op behoefte/aanbod in te spelen en zo hun netten te egaliseren. Daarbij is het tariefonderscheid zo klein geworden, dat het ook nauwelijks een sturende prikkel meer geeft.
  Voorts vereist flexibel beprijzen wel, dat er stuurpulsen worden meegegeven, waarmee grootgebruikers, zoals (af)wasmachines, drogers, maar ook accu's van auto's automatisch kunnen worden in-/ uitgeschakeld / geladen.
  Pas als netbeheerders die feature zo leveren zal flexibel beprijzen hen helpen het net te egaliseren. Daarzonder is het enkel een verkapte prijsverhoging en moet je het niet willen.
  Het genoemde socialiseren van de kosten van de netverzwaring is grote onzin. Nu al hanteren netbeheerders aansluitwaarde gerelateerde capaciteitstarieven. 10 elektrische auto's die à 3,5 kW laadstroom gelijktijdig om 18:00 uur in een straat gaan laden leidt maar tot een extra belasting van 51 Amp per fase, terwijl de laagspanningsnetten zijn afgezekerd op 125 Amp per fase. Dus daar zit nog voldoende marge in. En juist die auto's kun je via stuurpulsen, zij het binnen de begrenzing van het op een bepaald moment wel vol moeten zijn van de accu, laten laden op momenten, dat het de netbeheerder het beste uitkomt.
  Kortom, laat netbeheerders eerst zelf eens aan de slag gaan met het dynamisch inzetten van enkel hun bestaande dag- / nachtstroomtarief gecombineerd met het bieden van de feature van stuurpulsen waar de consument / diens apparaten (dus voor meer type gebruikers dan enkel boilers) echt wat mee kunnen. De fabrikanten van grootgebruikende huishoudelijke apparaten en autobouwers zullen hier graag op inspelen.
  Met het op die manier substantieel dynamisch aanbod-/vraag gestuurd beprijzen hoef je overigens ook de salderingsregeling niet te wijzigen en komt de thuisopslag vanzelf ook wel van de grond, al blijft direct gebruiken natuurlijk altijd efficiënter dan opslaan.
  Met zo'n zelfde tariefdynamiek in combinatie met automatische centrale sturing zouden ook bepaalde sectoren in de industrie de netbeheerders eenvoudig kunnen helpen vraag en aanbod op het net in evenwicht te houden.

 • Maarten Strengers
  01.03.2016 - 10:45 uur | Maarten Strengers

  Wij van WC eend adviseren WC eend.

  Opslag van energie in batterijen is niet rendabel, dus moet de wet en tariefstelling veranderd worden?

  Je zou een principiële discussie mogen voeren over de stroom tarieven en net gebruik, en welk doel je nastreeft als gemeenschap. Willen we goedkope stroom of duurzame stroom? Subsidie op kolen centrales? Bijstook biomassa?
  Klein verbruik en consument betalen een veelvoud van wat een groot verbruiker betaalt.
  Per kWh een milieu toeslag, maar die vervalt bij groot verbruik?
  Salderen kan daar dan een deel vanuit maken, maar graag wel in het juist perspectief, niet om batterij opslag leuk te maken, want het blijft een verspilling van energie, die opslag.

 • d v schel
  01.03.2016 - 09:48 uur | d v schel

  Flexibele beprijzen maakt het vergelijken van de verschillende elektriciteit aanbieders onmogelijk?