Meer banen door elektrische auto’s

10.03.2015 | Branchenieuws | 1713 keer bekeken
Meer banen door elektrische auto’s

De werkgelegenheid in de sector van elektrisch vervoer zal naar verwachting in 2020 zijn verzesvoudigd ten opzichte van 2013. Dat meldt onderzoeksbureau CE Delft in een rapport.

Het aantal banen in de elektrisch vervoer(EV)-sector zal in 2020 tussen de vijf- tot negentienduizend fte's bedragen. Dat melden onderzoekers Arno Schroten, Sanne Aarnink, en Huib van Essen van CE Delft in het rapport 'Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020'. Ze spraken met diverse organisaties uit de EV-sector, zoals Cofely, Fastned, Netbeheer Nederland en chipsleverancier NXP. Dit gebeurde op verzoek van het Formule E-Team, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de studie gaan de onderzoekers ervan uit dat Nederland in 2020 200.000 elektrische voertuigen rondrijden. Hierbij gaat het vooral om personenauto's (circa 170.000), met name plug-in hybrides; ook lichte bedrijfsvoertuigen hebben in 2020 een significant aandeel (circa 25.000).

Meer laadpunten
Het grootste deel van de werkgelegenheid in de EV-sector verwacht de onderzoekers in het deel-segment 'laadinfrastructuur en smart grids'. De hoogste inschatting is 4150 banen in 2020. Voor de komende jaren verwacht CE Delft dat het aantal laadpunten in Nederland met een factor tien zal stijgen. Hierdoor ontstaat in dit segment veel extra werkgelegenheid voor Nederlandse bedrijven, met name in de productie, installatie en onderhoud van laadpunten. Nederlandse bedrijven hebben waarschijnlijk een koploperpositie op dit terrein, waardoor ze ook kunnen profiteren van de verwachte groei van laadinfrastructuur in Europa, zo concluderen de onderzoekers.

Technologie
Het deelsegment 'aandrijftechniek en componenten, batterij-management- en informatiesystemen' levert met 3050 fte's een forse groei van werkgelegenheid op. Dit komt vooral ook omdat de bedrijven in dit segment kunnen profiteren van de groei in elektrisch vervoer in zowel binnen- als buitenland, ondanks de sterkte internationale concurrentie. Veel van de activiteiten binnen dit segment bevinden zich echter nog in de onderzoeks- of ontwikkelingsfase, waardoor het risico op niet-succesvolle R&D-activiteiten groter is dan binnen de andere deelsegmenten, waar vooral activiteiten in de marktintroductiefase worden ondernomen. Hierdoor is de onzekerheid in de schattingen van de werkgelegenheid voor dit segment groter dan voor de andere drie segmenten.

Diensten
Voor het deelsegment 'financierings-, betaal-, mobiliteits- en overige diensten' verwacht CE Delft dat met name de groei van elektrisch vervoer in Nederland zal leiden tot extra werkgelegenheid. Dit levert circa 1800 banen op in 2020. Hoewel Nederlandse bedrijven ook in dit segment voorop lopen in Europa en er dus goede kansen op exportgebied liggen, schat CE Delft in dat de hieraan gekoppelde werkgelegenheidseffecten beperkt zijn. Dat komt omdat CE Delft verwacht dat veel van de export van software en concepten waarschijnlijk arbeidsextensief zal zijn. Dit leidt dus wel tot extra omzet maar slechts tot beperkte extra werkgelegenheid voor Nederlandse bedrijven.

Bussen en fietsen
De extra werkgelegenheid binnen het deelsegment 'nieuw- en ombouw (maatwerk) voertuigen' komt, evenals in 2013, waarschijnlijk vooral voort uit de productie van elektrische bussen, vrachtauto's en tweewielers. Deze nichemarkten leveren volgens CE Delft circa 1150 banen op in 2020. Nederland heeft met elektrische bussen en tweewielers een goede internationale concurrentiepositie. Dit zal zich waarschijnlijk gaan vertalen in extra werkgelegenheid. Ook op de opkomende markt voor elektrische tractors en tuinmachines hebben Nederlandse bedrijven een goede positie. Ook hier mag een groei van werkgelegenheid verwacht worden. Laatstgenoemde werkgelegenheid is in deze studie echter niet meegenomen.

CE Delft acht de werkgelegenheid door productie en afzet van elektrische fietsen beperkt (max. 5%), al rijden er in 2020 circa 2 miljoen elektrische fietsen en brommers rond in Nederland.

Foto: Een elektrische auto 'tanken' kan langs de snelweg bij een snellaadstation van Fastned (foto Roos Korthals Altes)

Redactie Ensoc, 5-mrt-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren