‘Maak meer werk van energiebesparing’

20.09.2016 | Branchenieuws | 925 keer bekeken
‘Maak meer werk van energiebesparing’

Om de energietransitie te laten slagen moet Nederland meer werk maken van energiebesparing. De resterende energievraag moet vervolgens op een zo slim mogelijke en voor het klimaat zo schoon mogelijke manier worden ingevuld.

Dat meldt het Economisch Bureau van ABN-Amro in het rapport ‘Na aardgas komt zonneschijn’. Het eerste exemplaar werd op Prinsjesdag aan minister Kamp van Economische Zaken overhandigd. Dit gebeurde tijdens het ABN-Amro Prinsjesdagseminar, dat dit jaar ging over de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Op het seminar hield Kamp een toespraak over energiebeleid en de energietransitie. Naast Kamp spraken ook Gerrit Zalm, voorzitter Raad van Bestuur van ABN-Amro, COO Gerrit Boon van Engie, Tweede Kamerlid Jan Vos van de PvdA, oprichter en partner van Spring Associates Ebel Kemeling en hoofdeconoom Han de Jong van ABN-Amro over de energietransitie waarvoor Nederland de komende jaren staat.

Harde keuzes nodig
Nederland moet de komende jaren harde keuzes maken om aan de verplichte klimaatdoelstellingen – CO2-neutraal in 2050 – te kunnen voldoen. Om de benodigde transitie te kunnen maken van fossiele naar hernieuwbare energie, zijn op het gebied van aanbod, verbruik en economische effecten de nodige stappen te zetten. Tot 2030 moeten keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over de back-upcapaciteit. “Nederland zal voorlopig gas nodig blijven hebben om een terugval van duurzame energiebronnen op te kunnen vangen. Voorlopig zal de gaskraan dan ook nog niet helemaal worden dichtgedraaid,” meldt het Economisch Bureau van ABN-Amro in het rapport.

Gas als backup
“Zeker nu de vraag actueel is of kolencentrales gesloten moeten worden, is het belangrijk om te kijken welke vorm naast hernieuwbare energie de belangrijkste, conventionele brandstof blijft”, zegt Hans van Cleef, sectoreconoom energie bij ABN-Amro. “Europa – en dus ook Nederland – moet streven naar een zo snel mogelijke vermindering van het aandeel kolen, omdat kolen schadelijker zijn voor het milieu dan gas. Daarom is volgens ons na 2030 alleen voor gas een rol weggelegd als back-up. Ook zien we gas als energieopwekker voor regio’s en sectoren die niet op een betaalbare en betrouwbare manier kunnen worden voorzien van hernieuwbare energie. De voorkeur gaat uit naar groengas, eventueel aangevuld met Nederlands gas.”

Energiebesparing noodzakelijk
Volgens het Economisch Bureau is de vermindering van het energieverbruik in elk geval een voorwaarde om de klimaatdoelen te halen. Van Cleef: “Er moet meer aandacht komen voor besparingsmogelijkheden. In het bedrijfsleven, maar ook bij de Nederlandse huishoudens. Als ook de regelgeving- en besparingsmogelijkheden in de lucht- en scheepvaart worden aangescherpt, maken we flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bovendien heeft de energie-intensieve industrie plannen om verbruik terug te dringen. Toch geldt voor alle maatregelen dat er vaak weinig betrokkenheid is of het politieke draagvlak beperkt is. Daar is een hoop te winnen.”

Goede balans van belang
Nederland moet naast energiebesparing inzetten op uitbreiding van het aandeel hernieuwbare energie, maar volgens Van Cleef blijven conventionele brandstoffen deels nodig voor een zorgvuldige energietransitie. “Een flink groter aandeel van hernieuwbare energie is voor Europa cruciaal. Niet alleen voor klimaatdoelstellingen, maar ook voor de (groei van de) economie, werkgelegenheid en de leveringszekerheid. Daarom is het nodig een goede balans tussen deze factoren te vinden en te houden. En dat in een omgeving waarbij de energiemix moet worden verduurzaamd, betrouwbaar moet blijven en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft”, aldus Van Cleef.

Rapport
Het rapport ‘Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland’ is
hier te downloaden.

Foto: Windmolenpark Prinses Amalia voor de kust van IJmuiden (foto Wikipedia)

Redactie Ensoc, 20-sep-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
 • P. Lomito
  20.09.2016 - 08:30 uur | P. Lomito

  Dat er geen draagvlak is voor de beoogde energietransitie heeft drie oorzaken:
  1. de kosten van de transitie zijn zo hoog dat dit de koopkracht van gezinnen en de concurrentiepositie van bedrijven aantast waardoor onze gehele economie ernstig in gevaar komt
  2. de effecten van de Nederlandse transitie op het milieu zijn zo gering dat deze niet meetbaar zijn en met gemak teniet gedaan worden door de groeiende uitstoot van kolencentrales wereldwijd (2.500 kolencentrales in aanbouw vooral in India en China)
  3. het is fysiek onmogelijk om de benodigde hoeveelheid windmolens en zonnepanelen te plaatsen, Nederland is te klein en overbevolkt om ruimte te bieden voor zoveel hernieuwbare opwekkers vanwege hun lage energiedichtheid. Dit probleem is door de ingenieursvereniging KIVI uitgerekend in haar publicatie "De Rekening Voorbij".

  Het is onbestaanbaar dat zo'n in alle opzichten verkeerde energietransitie doorgang gaat vinden, misschien is het maar goed dat de Tweede kamerverkiezing van maart 2017 snel dichterbij komt en er wat dit betreft eindelijk met de voeten gestemd kan worden.