Lage stroomprijs remt duurzame energie

09.01.2017 | Branchenieuws | 1421 keer bekeken
Lage stroomprijs remt duurzame energie

De huidige lage prijzen voor elektriciteit kunnen projecten op gebied van duurzame energie belemmeren, blijkt uit een evaluatie van de SDE+. Minister Kamp wil de subsidieregeling vooralsnog op dit punt niet aanpassen.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de overheid de productie van hernieuwbare energie stimuleert. Dat de regeling werkt blijkt uit een evaluatie die is uitgevoerd door onderzoeksbureaus CE Delft en SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit de analyse blijkt dat het huidige aandeel hernieuwbare energie voor een groot deel afkomstig is van projecten die zijn ondersteund met subsidie uit de SDE+ of de voorgaande regelingen SDE en MEP.

Energieakkoord
Het energieakkoord bevat afspraken voor onder meer het aandeel hernieuwbare energie. In 2020 moet dat aandeel 14 procent bedragen, en in 2023 16 procent. Tussen 2011, toen de SDE+ voor het eerst werd opengesteld, en 2015 nam de productie van hernieuwbare energie met SDE+-subsidie toe tot 13.000 terajoule. Dit gaat om 1700 aanvragen voor installaties die tussen 2011 en 2015 in gebruik zijn genomen. Dit zal naar verwachting nog toenemen omdat nog 2400 goedgekeurde aanvragen in productie moeten worden genomen, zo meldt CE Delft in het evaluatierapport.

SDE+ efficiënt
‘Met de SDE+ proberen we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te besteden en niet meer subsidie te verstrekken dan noodzakelijk is. De regeling zorgt voor concurrentie om de beschikbare middelen en daarmee voor een lagere energierekening voor burgers en bedrijven. Uit de evaluatie blijkt dat de SDE+ doelmatig en doeltreffende is en dat het instrument over het algemeen goed funtioneert,’ meldt minister Kamp in een brief. Volgens hem ligt er met de evaluatie een gedegen basis om bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening die betaalbaar is.

Onrendabele top
De SDE+ subsidieert de onrendabele top van hernieuwbare energieprojecten. De onrendabele top is het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de gemiddelde marktwaarde van de geleverde energie. Voor iedere techniek is een basisbedrag vastgelegd, dat fungeert als een norm voor de subsidie. Projecten kunnen voor dit basisbedrag indienen of voor een lager basisbedrag in de vrije categorie. De basisbedragen worden jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd. CE Delft en SEO constateren geen substantiële tekortkomingen in dit proces.

Basisenergiebedrag
Naast het basisbedrag wordt er in elke beschikking een basisenergiebedrag vastgesteld. De uit te keren subsidie is het verschil tussen het basisbedrag en het jaarlijks vast te stellen correctiebedrag. Hierbij is de basisenergieprijs de ondergrens voor het correctiebedrag, dat de gemiddelde marktwaarde van de geleverde energie weergeeft. Dit hangt vooral af van de elektriciteits- en gasprijzen in een jaar. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld, terwijl het basisbedrag voor de gehele looptijd van de regeling wordt vastgelegd.

Prijsrisico
Veel projectontwikkelaars geven aan dat de huidige elektriciteitsprijzen onder de basisenergieprijs zijn gedoken. Dat geldt vooral voor aanvragen die zijn toegekend in 2013, toen de basisenergieprijs nog relatief hoog was. ‘Dit prijsrisico is een belemmering voor zowel bestaande installaties, die eerder reserves moeten aanspreken, als ook voor nieuwe aanvragen, waarvoor dan een hogere risicopremie nodig is,’ melden CE Delft en SEO. Beide onderzoeksinstanties zien hierin geen concrete aanleiding om de basisenergieprijs aan te passen, maar adviseren om deze situatie te monitoren.

Risicopremie
Minister Kamp belooft deze situatie in de gaten te houden, maar hij ziet vooralsnog geen aanleiding om de huidige werkwijze aan te passen. ‘Het aanpassen van de basisenergieprijs heeft verregaande consequenties, omdat hiervoor bestaande beschikkingen met terugwerkende kracht zouden moeten worden aangepast. In het belang van de investeringszekerheid voor ondernemers hecht ik sterk aan een stabiele regeling.’ Volgens Kamp voorziet de SDE+ al in de situatie waarbij de energieprijzen onder de basisenergieprijs komen, aangezien het basisbedrag hiervoor een risicopremie bevat.

Rapport
Download het
rapport 'Evaluatie van de SDE+ regeling' van CE Delft en SEO.

Foto: De SDE+-regeling kent vooral subsidie toe aan zonne-energie, blijkt uit de evaluatie door CE Delft en SEO (foto ouxo.nl)

Redactie Ensoc, 9-jan-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
 • P. Lomito
  09.01.2017 - 16:18 uur | P. Lomito

  De marktprijs van stroom staat in toenemende mate onder druk door good-old marktwerking, er is een overaanbod van stroom waardoor de prijs laag is. En dat overaanbod is weer een gevolg van de gesubsidieerde opstelling van hernieuwbare stroombronnen zoals windmolens en PV-systemen. En zo bijt de hond in zijn eigen staart want de subsidie is weer afhankelijk van de marktprijs, weliswaar begrensd tot een maximum maar door het mechanisme betalen we als energieconsumenten altijd de hoofdprijs.

  Verder mist uiteraard de evaluatie van klimaateffect en efficiency van de SDE+ subsidie, ofwel wat hebben we tot nu toe bereikt qua verminderde CO2-uitstoot in verhouding tot de totale uitstoot en zijn de maatregelen van het Energieakkoord wel de meest efficiënte maatregelen om de gewenste CO2-reductie te realiseren. Aangezien we dat antwoord niet zullen krijgen voordat eerst alle SDE+ vergeven is zal ik alvast antwoorden:
  - CO2-uitstoot is ondanks reducerende maatregelen toegenomen
  - het klimaateffect van die maatregelen in de zin van afkoeling van de aarde is verwaarloosbaar klein, in ieder geval onmeetbaar en daarmee geen meetbaar effect
  - de meest efficiënte maatregelen zijn die genomen worden volgens het stappenplan van de Trias Energetica, de eerste en belangrijkste stap (voorkomen energieverspilling) wordt ten opzichte van stap 2 (duurzame opwekking) vrijwel niet uitgevoerd, resulterend in verduurzaming van de verspilling.

  Anders gezegd: all pain and no gain... over dik 2 maanden mogen we naar het stembureau om te laten weten wat we van het klimaat- en energiebeleid vinden.