​Kwart corporaties haalt energielabel B niet

09.05.2017 | Branchenieuws | 488 keer bekeken
​Kwart corporaties haalt energielabel B niet

Woningcorporaties zouden zich volgens afspraak inzetten om in 2020 hun woningen van gemiddeld energielabel B te voorzien. Bijna een kwart van de corporaties gaat dit niet redden.

Een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33 procent in 2020 ten opzichte van 2008. Dat is de afspraak in het Convenant Energiebesparing Huursector om woningen van corporaties in 2020 op energielabel B te hebben. Onderzoeksbureau Finance Ideas vroeg voor de Corporatie Survey circa 600 corporatiebestuurders en –managers naar het convenant dat Aedes en de overheid vastlegden. Uit het onderzoek blijkt dat er onder corporaties een breed draagvlak is voor de besparingsafspraken, maar dat de energieagenda van demissionair minister Kamp ‘onvoldoende concreet is om actief op te kunnen inspelen’. Wel zegt 65 procent van de bestuurders en managers rekening te houden met mogelijke plannen op de lange termijn bij renovaties.

Versnelling nodig
De investeringen die nodig zijn om alle woningen op label B te krijgen, zegt meer dan 75 procent van de respondenten in de boeken te hebben staan. Wel moet 20 procent ‘een versnelling doorvoeren’  om de doelstelling voor 2020 te bereiken. De resterende 23 procent heeft ofwel te weinig investeringen opgenomen, ofwel niet de ambitie om de besparing te realiseren, zo blijkt uit de survey. 60 procent van de investeringen liggen volgens de respondenten boven de 10.000 euro per woning. De meest genomen duurzaamheidsmaatregelen op rij zijn isolatie (92 procent), zonnepanelen (71 procent), installaties (60 procent) en nul-op-de-meterwoningen (38 procent).

Reactie Woonbond
De Woonbond zegt in een reactie het ‘onbestaanbaar’  te vinden dat ‘een grote groep corporaties zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de doelstelling niet haalt’. Volgens de huurdersorganisatie zijn extra maatregelen ‘onvermijdelijk’ om sociale huurwoningen sneller te verduurzamen. Finance Ideas stelt in de Corporatie Survey wel dat vorige prognosecijfers nog lieten zien dat een groot deel van de corporaties niet aan de besparingsdoelen voor 2020 zou voldoen. “Verwacht wordt dat de nieuwe prognose die begin 2017 moest worden opgeleverd, meer labelsprongen bevat, inclusief de investeringen die hiervoor nodig zijn”, aldus Finance Ideas.

Doorrekenen
Van de woningcorporaties denkt 1,3 procent de huren aanvullend te moeten verhogen om extra duurzame investeringscapaciteit te creëren. Anderen kiezen voor besparingen op bijvoorbeeld leefbaarheid of bedrijfslasten om middelen vrij te maken. Als de ‘aanzienlijke’ investeringen niet via extra huurverhogingen worden terugverdiend, is het ook mogelijk om de energiekostenbesparing die de investeringen opleveren door te rekenen aan de huurder, stelt het onderzoek. 32 procent van de woningcorporaties zegt dit niet te gaan doen.

Rendement
De overige 68 procent denkt dit in meerdere of mindere mate wel te doen, waarvan de meeste respondenten (31 procent) 25 tot 50 procent van die besparing door te belasten. Meer dan 45 procent van de managers en bestuurders zegt investeringen te beoordelen op rendement. Volgens Finance Ideas zal dit rendement met hoge investeringen per woning en ‘nauwelijks additionele opbrengsten’ laag zijn of zelfs negatief. “De vraag is of er voldoende duurzaamheidsprojecten zijn die voldoen aan de meest gangbare rendementseisen,” aldus Finance Ideas in het rapport.

Rapport
Download het rapport ‘Corporatie survey’ door Finance Ideas, april 2017.

Foto: Woningen met slechte dakisolatie zijn goed te herkennen na sneeuwval (foto Renovatief.com)

Redactie Ensoc, 9-mei-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (4)

Reageren
 • P. Lomito
  21.05.2017 - 19:49 uur | P. Lomito

  @ Dick Meeldijk Je geloof in ouderwetse techniek is aandoenlijk maar helaas gaat die techniek ons niet de benodigde energie leveren, bij lange na niet. Het ontbreekt ons eenvoudig aan de middelen, materialen en fysieke ruimte om in onze energiebehoefte te voorzien met deze laagwaardige technologie... de ingenieursvereniging KIVI heeft het probleem keurig uitgecijferd in haar publicatie De Rekening Voorbij.

  Wat ik wel ernstig vind is dat je geen oog hebt voor de onevenredig zware gevolgen van het huidige klimaat- en energiebeleid voor met name weinig draagkrachtige gezinnen. Deze wonen meestal in slecht geïsoleerde woningen (= lage huur en hoge energierekening) zodat met name zij de hoge lasten moeten dragen van dat beleid. Je hoeft niet verder te kijken dan Duitsland om te zien wat die gevolgen zijn waar 17 miljoen huishoudens hun energierekening niet meer kunnen betalen.

  Zoals gezegd was die isolatie-inhaalslag vóór 2020 nodig om te voorkomen dat sociale huurders in dezelfde armoedeval getrokken worden maar nu duidelijk is dat de energielabel-doelstelling niet gehaald wordt is het wachten op de onvermijdelijke toename van energiearmoede in Nederland. Ik wil er nogmaals op wijzen dat verduurzaming van de energievoorziening alleen mogelijk is als EERST gezorgd wordt dat energieverspilling wordt aangepakt, simpelweg omdat het verduurzamen van verspilling is waar niemand wel bij vaart. Pas als alle gebouwen en industriële processen niet meer verspillend zijn kun je gaan denken over stap 2 van de Trias Energetica.

 • Chris Reek
  10.05.2017 - 16:23 uur | Chris Reek

  Er zijn diverse methoden om het vastgoed energiezuiniger te maken. Maar wie betaalt de kosten (subsidie) hiervoor en beperkt men dan ook de rente aftrek stapsgewijs voor energie verslind vastgoed bezit. Op welke wijze hanteer je een verantwoorde manier naar een geleidelijke verbetering tot vastgoed energiezuinigheid. Met de snelle technologische ontwikkelingen als led verlichting is het zelfs mogelijk het leegstaande vastgoed opnieuw te benutten voor verticale land en tuinbouwgewassen ontwikkeling en plantenextracten voor medicinale doeleinden. Daarbij kun je d.m.v. vastgoed zonne-energie en windenergie een volledige biologische voedselkringloop en planten en kruidenextracten kringloop realiseren vrij van pesticiden. Daarom zullen de lokale stedelijke gebieden en provincies hun bestemming- en streekplannen snel moeten gaan aanpassen, omdat woningbouwverenigingen anders inderdaad onzeker worden hoe energiebesparende en zonnepanelen-energie investeringen verantwoord tot rendement komen. Daarbij komt ook nog een lokale verantwoorde wijze van gasvorm buffer opslag van zonne- en windenergie. Het afwentelen van politieke verantwoordelijkheden ten aanzien van de noodzakelijke energietransitie komt de gehele lidstaat bevolking dan duur te staan, waarbij minder financieel draagkrachtige burgers zullen bezwijken bij doorrekening naar hun energierekening. In tegenstelling tot het Zwitserse directe democratische model heeft de Nederlandse bevolking geen enkele directe zeggenschap meer in de ontwikkeling van hun eigen het lokale leefomgeving gebieden.

 • 10.05.2017 - 15:56 uur | Dick Meeldijk

  @P.Lomito'
  Er zijn inderdaad EU-landen die fors gesubsidieerd hebben op "waardeloze?" stroom van windmolens en zonnepanelen.
  Dat die stroom waardeloos zou zijn is duidelijk een mening die gelukkig niet door iedereen wordt gedeeld.
  Het aantal zonnepanelen en windmolens neemt wereldwijd enorm toe en het ziet er niet naar uit dat de productie daarvan in de komende jaren voor minder werkgelegenheid in die sector gaat leiden.
  Dat in Nederland saldering over een paar jaren wordt afgeschaft zal daar niets aan veranderen.
  De prijs per kWh blijft alleen maar dalen en daarmee ook de terugverdientijd. Dat de zon niet altijd schijnt en dat de wind niet altijd waait is duidelijk en is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de opslag van energie.
  Dat natuurlijk niet met thuisaccu's (behalve die in electrische auto's) want dat heeft geen enkele zin.
  's Zomers is zo'n accu in een dag overvol en komt dan de rest van de zomer niet meer leeg. In de winter is het net omgekeerd en komt zo'n accu nooit vol en blijft daarom altijd leeg.
  Conclusie: de techniek heeft de toekomst en wereldwijd wordt er veel gedaan aan ontwikkeling van productie en opslag van energie. We zijn er nog niet, maar moeten wel klaar zijn voordat onze (achter)kleinkinderen met grote milieu- en energieproblemen zitten.
  Of de toekomst zit in Thoriumcentrales is al jaren onzeker, maar hoeft zeker niet worden uitgesloten.

 • P. Lomito
  09.05.2017 - 18:23 uur | P. Lomito

  Helaas wordt in het artikel niet vermeld WAAROM het zo belangrijk is dat sociale huurwoningen in 2020 energiezuinig zijn. Met CO2-reductie of vermindering gebruik van fossiele brandstoffen heeft het alleen te doen op papier... de werkelijke reden is dat in 2020 de doorberekening van de SDE+ in de energierekening van eindgebruikers serieus voelbaar gaat worden (van 40 euro in 2017 naar 200 euro in 2020), vooral voor financieel kwetsbare huishoudens die sowieso al moeite hebben om rond te komen en nu geconfronteerd worden met een extra hoge energierekening terwijl men al noodgedwongen de thermostaat omlaag gezet heeft.

  Het idee was om energiearmoede te voorkomen door tijdig de sociale huurwoningen te isoleren en daarmee de energierekening niet hoger te laten worden. Dit opzetje gaat nu niet lukken waardoor de energiearmoede in Nederland, net zoals in andere EU-landen die fors gesubsidieerd hebben op waardeloze stroom van windmolens en zonnepanelen, juist flink zal toenemen.

  Ik denk dat het tijd is om de staat aan te klagen voor het veroorzaken van onnodige armoede onder grote delen van de bevolking als gevolg van een mitigatiebeleid dat niet gebaseerd is op harde feiten maar op rekenmodellen en politiek gewenste aannames.