​Kunnen tuinders zonder subsidie voor energiebesparing?

21.02.2017 | Branchenieuws | 452 keer bekeken
​Kunnen tuinders zonder subsidie voor energiebesparing?

Door subsidie hebben agrarische ondernemers in de glastuinbouw meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Toch denkt het ministerie van Economische Zaken erover om met deze subsidie te stoppen.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Van Dam baseert zich op een evaluatie van de subsidieregeling voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen, waaronder ook maatregelen voor energiebesparing. De evaluatie is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, die hiervoor 71 agrarische ondernemers in de glastuinbouw bevroeg. Berenschot concludeert dat de subsidieregeling heeft geleid tot meer investeringen in energiebesparende maatregelen dan zonder de subsidie het geval zou zijn geweest.

Subsidieregelingen IRE en IMM
Het gaat om de subsidieregeling ‘investeringen in energiebesparing’ (IRE). Deze regeling werd in 2007 voor het eerst opengesteld en vanaf 2013 opgenomen in de subsidieregeling ‘investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’ (IMM). ‘Door de beschikbaarheid van de subsidieregeling zijn er meer investeringen gedaan in energiebesparender maatregelen in de glastuinbouw dan zonder de subsidieregeling het geval zou zijn geweest. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meerderheid van de ondernemers aangeeft ook zonder de subsidie in energiebesparende maatregelen zou investeren,’ zo meldt Berenschot in het rapport.

Technieken al rendabel?
Dit onderzoeksresultaat meldt staatsecretaris Van Dam tevreden aan de Tweede Kamer. ‘Ik constateer dat een deel van de respondenten zonder subsidieregelingen toch geïnvesteerd heeft in energiebesparende maatregelen,’ zo schrijft Van Dam in zijn brief. ‘Blijkbaar zijn deze technieken zo rendabel geworden dat ze niet meer specifiek behoeven te worden ondersteund. Ik zal hier bij de volgende openstelling van de subsidieregeling rekening mee houden,’ aldus Van Dam. Toch lijkt hij het rapport van Berenschot slechts oppervlakkig te hebben gelezen. Hij gaat ook nauwelijks in op de cijfers die een veel genuanceerder beeld geven over het effect van de subsidie.

Positief effect subsidie
Berenschot: ‘Van de agrarische ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling geeft slechts 45 procent van de 51 ondervraagden aan dat ze zonder deze subsidieregeling niet geïnvesteerd zouden hebben in energiebesparende maatregelen. Van de respondenten zou 24 procent ook zonder deze subsidie hebben geïnvesteerd in energiebesparing. Toch geeft 69 procent daarbij aan dat de subsidie zeker heeft geholpen bij het doen van de investering.’ Een goede lezer concludeert: de subsidies hebben zeker een positief effect op investeringen in energiebesparing.

Niet altijd doorslaggevend
Toch blijken subsidies niet altijd van doorslaggevende  betekenis, meldt Berenschot. ‘Van de 51 ondervraagde agrarische ondernemers geeft slechts 36 procent aan door het niet ontvangen van de subsidie te hebben afgezien van een investering in energiebesparende maatregelen. Maar liefst 64 procent van de ondervraagde glastuinbouwers die geen subsidie ontvingen hebben desalniettemin toch in een van de voorgeschreven innovatieve technieken geïnvesteerd.’  Saillant detail: zo’n tien procent heeft alsnog afgezien van de investering na de toekenning van de subsidie.

Wel lager energieverbruik
De subsidieregeling heeft wel duidelijk geleid tot een lager energieverbruik, meldt Berenschot. De investeringen gaven vooral een aanzienlijke reductie in het elektriciteitsverbruik. Het totale stroomverbruik van 46 ondervraagde gesubsidieerde ondernemers voor de investeringen bedroeg 118.113 kWh per jaar. Na de investeringen is dit elektriciteitsverbruik verminderd met 30.036 kWh per jaar tot 88.077 kWh per jaar. Dit betekent een gerealiseerde reductie in het verbruik van elektriciteit van 25%.’ De daling in het gasverbruik met bijna 1 procent noemt Berenschot nihil.

Rapport
Download het
rapport van Berenschot ‘Effectevaluatie Subsidieregelingen IRE en IMM. Eindrapport’.

Foto: Tomatentelers kunnen met ledverlichting in kassen het energieverbruik halveren (foto Haitz-Led.com)

Redactie Ensoc, 21-feb-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren