​Koopwoning bespaart lastiger energie dan huurhuis

02.08.2016 | Branchenieuws | 1321 keer bekeken
​Koopwoning bespaart lastiger energie dan huurhuis

De woningmarkt moet volgens het energieakkoord in 2020 10 procent energie besparen. Dit is voor de huursector een haalbaar doel, maar voor de koopsector ligt het financieel lastiger.

Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. In het energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt 62 PJ (PetaJoule) aan energie te laten besparen. Een reductie van 62 PJ is net zo groot als het totale energieverbruik van 930.000 huishoudens, of ruim 10 procent van het energieverbruik van alle huishoudens in Nederland. Dit betekent dat meer dan een miljoen woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd.

Enorme opgave voor woningmarkt
Deze ambitie is volgens het PBL in een enorme verduurzamingsopgave voor de woningmarkt, die financieel in de koopsector weinig oplevert voor eigenaren en gebruikers van woningen. In de huursector is de investeringsdoelstelling wel haalbaar: corporaties kunnen de investeringen dragen en huurders gaan er in sommige gevallen zelfs licht op vooruit. Dit blijkt uit de recente PBL-studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’.

Ambitieuze renovaties woningen
De totale opgave voor de woningmarkt om het energiegebruik met een afgesproken 62 PJ te reduceren, heeft het PBL uitgewerkt voor twee mogelijke investeringspaden. Wanneer men streeft naar grote renovaties resulterend in een gemiddeld jaargebruik van netto nul (‘nul-op-de-meter’), dan moeten er 508.000 corporatiewoningen en 660.000 koopwoningen worden gerenoveerd. Dit betekent een financieringsopgave van ten minste € 44,9 miljard. In het geval van renovaties met kleine labelstappen tot energielabel B, dienen 1.131.000 corporatiewoningen en 1.062.000 koopwoningen gerenoveerd te worden voor in totaal € 28,1 miljard.

Ambities haalbaar in corporatiesector
Dit is een flinke verduurzamingsopgave, die vooral in de huursector kans van slagen heeft: voor beide investeringspaden geldt dat corporaties die daartoe bereid zijn, voldoende draagkracht hebben om de noodzakelijke investeringen te realiseren. Er is dan sprake van een win-win situatie: investeringen leiden niet alleen tot een toename in (rente)uitgaven, maar ook tot een stijging van de waarde van het vastgoed en hogere huurinkomsten. Daarbij geldt ook dat, indien corporaties niet alle kosten van de investering doorrekenen aan de huurder, de huurder er zelfs nog iets op vooruit kan gaan. Het Rijk loopt weliswaar een fors bedrag aan energiebelasting mis, maar ontvangt een – in dit rapport niet berekende – hoeveelheid aan extra belastinginkomsten uit onder meer bouwactiviteit.

Financiële prikkel ontbreekt in koopsector
In de koopsector ligt het minder voor de hand dat de verduurzamingsopgave kan worden gerealiseerd. Als gevolg van de forse prijsdalingen staan veel eigenaar-bewoners financieel onder water: in deze situatie is geld bij lenen om te investeren in de eigen woning moeilijk. Daarnaast dekt de te verwachten besparing voor eigenaar-bewoners bij de huidige lage rente en energielasten niet of nauwelijks de financieringslasten, ongeacht het gekozen investeringspad. In een ‘nul-op-de-meter’-traject zou de besparing net voldoende zijn. Voor kleinere renovaties naar energielabel B geldt dat de investeringen alleen dekkend zijn voor meergezinswoningen. Een grote financiële prikkel om te verduurzamen hebben eigenaar-bewoners dus niet.

Doel uit energieakkoord onhaalbaar
Van de afspraak uit het energieakkoord om het energiegebruik in woningen in 2020 met 10 procent te verlagen komt waarschijnlijk weinig terecht, zegt PBL-onderzoeker Frans Schilder in de Volkskrant. Financieel worden particuliere huizenbezitters niet beter van verduurzaming, waardoor de prikkel om te investeren ontbreekt. Een energieonzuinig huis opwaarderen naar energielabel B lukt voor een bedrag tussen de 8.000 en 15.000 euro. Schilder: ‘Zelfs met de huidige, lage rente en een gunstige regeling voor het terugleveren van duurzame stroom aan het openbare net, worden de meeste eigenaren daar niet veel beter van.’

Isolatie werpt weinig vruchten af
Betere woningisolatie lijkt onvoldoende vruchten af te werpen bij koopwoningen, denkt Schilder. ‘Niet alle huizen zijn geschikt voor extra isolatie. En verhuizingen zijn meestal het moment om dat soort investeringen te doen, niet het ontvangen van een energielabel. Misschien moeten andere opties worden onderzocht, zoals de aanleg van collectieve warmtenetten op duurzame energie. We willen ook van het aardgas af. Misschien verdwijnt er in minder goed geïsoleerde huizen dan nog wat warmte door de kieren, maar die is dan in elk geval duurzaam opgewekt,’ aldus Schilder.

Kabinet neemt maatregelen
Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen, meldt minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. 70 miljoen euro is bestemd voor een voorlichtingscampagne om woningeigenaren te stimuleren met investeren in energiebesparing. Blok stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve voorstellen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing. Hij geeft daarnaast 10 miljoen euro subsidie aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor omvangrijke combinaties van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.

Foto: Energiebesparing in een koopwoning ligt financieel lastiger dan bij een huurhuis (foto Rijksoverheid.nl)

Redactie Ensoc, 2-aug-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (6)

Reageren
 • 03.08.2016 - 12:02 uur | J.K. Boks

  @ Ron,
  Ron pas op met zelf verlichting armaturen aan te passen er rust een CE verklaring op van de fabrikant met het aanpassen vervalt de verantwoording van de fabrikant en kan je problemen krijgen met de brandverzekering.
  het is wel de meest duurzame oplossing laat dat duidelijk zijn.
  Ik denk daar een oplossing van te hebben, ik ben bereikbaar
  Sjaak

 • 03.08.2016 - 11:23 uur | Ron Van Gils

  Juist door de enorme belastingen op energie loont het voor particulieren wel om besparingen door te voeren. Heb bijvoorbeeld recent alle verlichting van VVE omgebouwd naar energiezuinige varianten. De materiaalinvestering is binnen 6 maanden terugverdiend. Helaas zou het via een installateur die alleen oud wil weggooien en vervangen door nieuw (milieu??) plus alle dure belastingen en premies 6x langer duren. Dus laten we dat vooral subsidieren... geld rondpompen is het specialisme van onze RO; zo houden ze zelf wel werk.
  Voor bedrijven die nauwelijks energieheffingen betalen ontbreekt juist elke prikkel tot energiebesparing; laat die ook eens 20 cent per kWh gaan betalen, dan komt er misschien wat beweging op de plekken waar het meest te halen valt. Om nog maar te zwijgen over lucht- en scheepvaart.
  Het zou onze morele plicht moeten zijn om ons energieverbruik drastisch te verlagen en alle arbeid en middelen (isolatie en de allerzuinigste verlichting en apparaten) zouden minimaal belastingvrij moeten zijn. Subsidies op dubieuze hybride-auto's, zonnepanelen, etc, kunnen wat mij betreft verdwijnen inclusief alle profiterende instanties en ambtenarencircus

 • 03.08.2016 - 10:49 uur | J.K. Boks

  @ Frank helemaal eens
  maar vergeet ook niet de omgeving dienst die nieuwbouw plannen moeten goedkeuren, als je bij nieuwbouw steken laat vallen ben je direct 20jaar achterop met energie besparen. al die dure rapporten BREEM, EPA-U ten spijt.
  met de eigenaar van het nieuwe pand moet vooraf goed geïnformeerd worden over ZIJN mogelijkheden om tot een efficiënt energie verbruik te onderzoeken de bank speelt daar een grote rol in. de installateurs hebben een andere agenda en worden vaak uitgespeelt tegen elkaar, zijn te eenzijdig installatie technisch bezig en dat komt efficiënt energie verbruik niet ten goede

 • Frank Smit
  03.08.2016 - 09:51 uur | Frank Smit

  Moet om dit te concluderen er weer een dik rapport geschreven worden? Als de Rijksoverheid en lokale overheden eens minder geld uitgeven aan het produceren van nutteloze rapporten en studies dan hoeft er minder belasting geheven te worden. als de mensen minder belasting betalen kunnen ze meer uitgeven. Mensen willen geen geld lenen voor te verduurzamen men is al genoeg bedrogen door de overheid en banken. Als men meer geld in de knip overhoudt kan dit in de lokale economie gepompt worden. De lokale glaszetter/ gevel bouwer, isoleerders , installateur zouden hiervan moet kunnen profiteren. Maar zoals de andere reactie te lezen is heeft de RO daar geen boodschap aan omdat dan de verdienmodellen in elkaar klappen van de grote voormalige staatsbedrijven

 • C. Castelijjn
  03.08.2016 - 09:27 uur | C. Castelijjn

  Waarom 70 miljoen voor voorlichting. Is het niet logischer om 1% = 1 miljoen voor voorlichting en 99 miljoen voor maatregelen te reserveren. Lijkt mij veel effectiever.

 • P. Lomito
  02.08.2016 - 16:38 uur | P. Lomito

  Welkom bij de georkestreerde isolatie-bashing-show die u moet doen besluiten om vooral de woning NIET te isoleren: erg duur en het levert nauwelijks iets op, u kunt veel beter een aansluiting op het warmtenet nemen en dan de zogenaamd duurzame warmte via die kieren weg te laten lekken...

  Jullie zouden de ogen uit de kop moeten schamen om hier dergelijke onzin te verkopen. Iedereen die zijn eigen woning geïsoleerd heeft, voorzien van HR++ glas en die kieren wel gedicht heeft kan jullie vertellen dat de investeringen meer dan rendabel zijn. En misschien nog belangrijker: de woning wordt er een stuk comfortabeler door met minder koudestraling, minder koudeval bij de ramen en minder tocht. Het zijn juist onzinnige installaties zoals zonneboilers en warmtepompen die de onrendabel zijn en nul-komma-niks bijdragen aan het comfort van de woning. Deze worden dan weer wel gepromoot en gestimuleerd met ISDE-subsidie. Dit alles om te voorkomen dat huishoudens werkelijk hun gasverbruik meer dan halveren en zo de grondslag voor (energie)belastingheffing gedecimeerd wordt.

  Jullie zijn vazallen van de overheid.