Koning: ‘Minder gas maakt afspraken energieakkoord extra belangrijk’

16.09.2015 | Branchenieuws | 900 keer bekeken
Koning: ‘Minder gas maakt afspraken energieakkoord extra belangrijk’

De verminderde gaswinning in Groningen maakt de afspraken uit het energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. Dat zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. De Troonrede en de Miljoenennota van het kabinet lokken diverse reacties uit.

Drie alinea’s in de Troonrede gingen over klimaat en energie:

‘Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Klimaatverandering
Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema's. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening.

Minder gaswinning
Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.’

Reacties op Troonrede
PvdA-voorzitter Diederik Samsom vond het mooi dat de koning aandacht besteedde aan klimaat en energie: ‘Ik vond het vooral ook goed dat de koning ook aandacht besteedde aan de andere grote thema’s en niet alleen over groei en economie had. Maar ook over migratie, klimaat en energie. Dat zijn de grote opdrachten voor de komende tijd en het was mooi dat de koning daar ook wat extra aandacht aan besteedde,’ aldus Samsom in NRC Handelsblad.

Fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks complimenteert de koning met de troonrede, maar is het helemaal niet eens met Samsom. “Complimenten voor de koning. Hij wist een saai verhaal gedragen te vertellen. ‘De klimaatverandering is al jaren een probleem, maar wat doe je er aan? Op zo’n cruciaal punt wordt geen enkele stap ondernomen’, aldus Klaver op Nu.nl.

Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, vindt dat de gaskraan in Groningen best verder dicht kan. ‘Het kabinet gaat in de huidige begroting uit van een gaswinning van 33 miljard kubieke meter in 2016. De ChristenUnie pleit voor 27 miljard.’ Slob vindt dat het geschonden vertrouwen hersteld moet worden. De forse vermindering van de gaswinning is volgens de ChristenUnie mogelijk door realisatie van energieneutrale woningen en duurzame alternatieven.

Reacties op Miljoenennota
Volgens De Groene Zaak, de bedrijvenvereniging van 200 duurzame koplopers, is de financiële meevaller van 5 miljard euro een uitgelezen kans om te investeren in een beter ondernemersklimaat voor duurzame koplopers. Dat kan het kabinet volgens De Groene Zaak doen door de vrijgekomen middelen in te zetten voor ambitieuzer en professioneler inkoopbeleid, innovatie en vergroening van het belastingstelsel. Dit laatste heeft het kabinet tot nu toe verzaakt, aldus De Groene Zaak.

Het kabinet had de financiële meevaller beter gebruikt kunnen worden voor investeringen in infrastructuur. Dat zegt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. “Wat had het kabinet met 5 miljard ook kunnen doen? Slim en strategisch investeren in de infrastructuur van ons land. Dan werken we aan ons verdienvermogen en gaan we goed voorbereid de toekomst in. We zijn immers een land dat het van de doorvoer moet hebben en Nederland is zeker op dat vlak nog lang niet af."

De noordelijke werkgeversorganisaties zijn 'redelijk positief' over de Miljoenennota, meldt RTV Noord. Wel hekelen ze dat er geen vrijstelling van energiebelasting komt voor energie-intensieve bedrijven in de grootmetaalsector en chemische industrie. De energiebelasting gaat volgend jaar zelfs omhoog. 'Dat is slecht voor de werkgelegenheid en beschadigt de concurrentiepositie van de getroffen bedrijven. De werkgelegenheid in de Eemsdelta-regio zal daaronder gaan lijden', voorspelt Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord.

Greenpeace is blij dat het kabinet werk maakt van windparken op zee, maar Nederland blijft hekkensluiter op gebied van schone energie. De milieuorganisatie ziet dat energiebesparing bij bedrijven en gebouwen nauwelijks van de grond komt. ‘Daarvoor ontbreekt ook elk serieus plan. Het is het zaak dat Rutte de energie-agenda van dit kabinet snel in lijn brengt met de ambities van het energieakkoord én de opdracht van de rechter om de CO2-uitstoot met 25% te beperken. Anders slaat Nederland dit najaar een modderfiguur bij de klimaatonderhandelingen in Parijs.’

Foto: Koning Willem-Alexander leest de Troonrede voor in de Ridderzaal (foto NOS)

Redactie Ensoc, 16-sep-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    16.09.2015 - 12:57 uur | P. Lomito

    De minister-president vergist zich, de verminderde gasproductie kan eenvoudig opgevangen worden door gasexport te verlagen, Nederland exporteert net zoveel aardgas als er nodig is voor binnenlands gebruik, de gasproductie kan dan ook MINSTENS met 50% verlaagd worden, met serieuze aanpak van energiebesparing kan de reductie zelfs 70% bedragen. Die lagere jaarproductie heeft twee belangrijke voordelen: minder kans op verzakkingen in Groningen en de voorraad gas blijft langer beschikbaar voor verwarming van huizen, tuinbouwkassen en industriële processen.

    Hernieuwbare bronnen hebben een te lage energiedichtheid en intermitterende stroomproductie waardoor deze bronnen leuk zijn als aanvulling (vooral zonnepanelen op eigen dak zijn interessant) maar volledig ongeschikt als vervanging van fossiele en nucleaire centrales.

    Helemaal dwaas is het om te veronderstellen dat de mens invloed kan hebben op het klimaat, ook al zouden vandaag alle mensen uitsterven dan nog blijft het klimaat veranderen, dat doet het namelijk al miljarden jaren en zal dat blijven doen zolang de aarde om de zon draait. We zijn al ruim 30 jaar bezig met CO2-reducerende maatregelen maar desondanks blijft het CO2-gehalte van de lucht stijgen. Gelukkig ook want een dalend CO2-gehalte zou pas echt catastrofaal zijn met verminderde plantengroei, minder voedsel voor mens en dier, met een groeiende wereldbevolking mogen we juist blij zijn dat het CO2-gehalte wat hoger is.