Klimaatakkoord betekent niet direct afscheid van kolen en gas

14.12.2015 | Branchenieuws | 1728 keer bekeken
Klimaatakkoord betekent niet direct afscheid van kolen en gas

In Parijs hebben 195 landen een akkoord gesloten om de klimaatverandering te beperken. Dit betekent echter niet automatisch het begin van het einde aan fossiele brandstoffen. Landen mogen zelf beslissen hoe ze de uitstoot aan broeikasgassen verminderen.

Twee weken overleg in Parijs heeft geleid tot vergaande klimaatafspraken, die nu al historisch worden genoemd. Het akkoord is juridisch bindend een heeft een helder en ambitieus doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met de bedoeling om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Het akkoord dat ten doel heeft om de uitstoot aan broeikasgassen te verminderen gaat vanaf 2020 in. ‘Met het klimaatakkoord schrijven we groene historie,’ zegt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. ‘We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen,’ aldus Dijksma.

Historische doorbraak
Tjerk Wagenaar, directeur van stichting Natuur & Milieu, noemt  het klimaatakkoord een ‘historische doorbraak en een sterk signaal van urgentie’. “De internationale gemeenschap heeft met het akkoord voor het eerst concrete, ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Individuele landen als Nederland moeten nu in de in de hoogste versnelling aan de implementatie beginnen,” aldus Wagenaar. Het akkoord vormt volgens hem een steun in de rug voor de energietransitie in Nederland: de groei van duurzame energiebronnen als zon en wind zal in een stroomversnelling komen door de afgesproken doelstellingen.

Alle zeilen bijzetten
Volgens Wagenaar is het belangrijk dat Nederland versneld afscheid gaat nemen van vuile energie en energieverspilling effectiever tegen gaat: dat betekent versneld de kolencentrales dicht en een steviger stimulans van energiebesparing in de gebouwde omgeving. “We moeten alle zeilen bijzetten zodat Nederland de doelstellingen kan halen,” aldus Wagenaar. Nederland zal komend half jaar als voorzitter van de Europese Unie het klimaatakkoord uitwerken. Op de agenda staan sluiten van kolencentrales, verhogen van de CO2-prijs en stimuleren van elektrisch vervoer. “De top van regeringsleiders in maart is hier de uitgelezen kans voor,” aldus Natuur en Milieu.

‘Nep-akkoord’
Over het klimaatakkoord zijn ook kritische geluiden, zoals van oud NASA-wetenschapper en klimaatonderzoeker James Hansen, die een belangrijke rol speelde in de bewustwording van klimaatverandering. Hij noemt het klimaatakkoord in The Guardian een 'nep-akkoord'. "Het zijn holle woorden. Er is geen actie, alleen beloften. Zolang fossiele brandstoffen de goedkoopste brandstoffen blijven, zal de wereld ze blijven verbranden", zegt de wetenschapper. Volgens Hansen heeft het akkoord alleen maar effect als er een belasting komt op fossiele brandstoffen die broeikasgas veroorzaken. "Dat is de enige manier om de uitstoot snel onder controle te krijgen", zegt Hansen.

Andere opties
Ook politici in Nederland reageren op het klimaatakkoord. De kolencentrales in de Eemshaven hoeven niet meteen dicht, nu er een klimaatakkoord ligt, vindt CDA-Kamerlid Agnes Mulder. “Dat lijkt ons als CDA niet verstandig. Het zou een enorme desinvestering zijn,” zegt Mulder in het Dagblad van het Noorden. Volgens de politica zijn er voor 2030 voldoende andere mogelijkheden voor Nederland om aan de doelen van de klimaattop te voldoen, zoals energie besparen en de uitstoot van woningen en fabrieken flink terugdringen. Ook kernenergie en opslag van CO2 komen wat Mulder betreft weer in beeld. Wel wil ze eerst resultaten afwachten van proeven van CO2-opslag in de Noordzee.

Noorwegen
Noorwegen zou moeten stoppen met de winning van olie en gas, melden milieuorganisaties naar aanleiding van het klimaatakkoord. Maar de Noorse premier Erna Solberg verzet zich tegen dit idee. Sinds de jaren zestig is de Noorse economie sterk afhankelijk van de export van olie en gas. Dat maakt Noorwegen tot ‘s werelds grootste producenten van fossiele energie. Volgens stichting Bellona, een internationale milieuorganisatie uit Oslo, betekent het klimaatakkoord een ‘gesloten deur’ voor Noorse olie na 2035. Milieuorganisatie Zero vindt dat Noorwegen op basis van het klimaatakkoord haar verantwoordelijkheid moet nemen om fossiele brandstoffen uit te bannen.

Door met olie en gas
Solberg gelooft dat het probleem ligt bij kolen. Het Noorse gas kan volgens haar deel uitmaken van de oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, volgens de Europese doelstellingen voor 2030. “We zullen enkele zaken in de Noorse economie moeten veranderen om te voldoen aan de ambitieuze doelen voor het klimaatbeleid. Maar dit betekent niet dat er geen behoefte is aan olie en gas in de komende decennia,” zegt de Noorse premier. “We gaan door met olie en gas, maar we zullen ook de werkgelegenheid in andere sectoren stimuleren,” aldus Solberg.

Niet in een klap
De energietransitie zal met het klimaatakkoord niet onmiddellijk plaatsvinden, meldt het Financieele Dagblad. Olie en gas blijven komende decennia nog een belangrijke rol in de energiemix spelen, omdat de wereldwijde vraag naar energie nog steeds stijgt als gevolg van de groeiende wereldbevolking. De vraag kan niet worden gedekt met duurzame energie, melden Shell en ExxonMobil, maar ook het Internationale Energie Agentschap (IEA). Volgens Shell-topman Ben van Beurden wordt ongeveer 80% van alle energie in de wereld nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen. ‘Dit is simpelweg te groot om in één klap te veranderen.’

Klimaatakkoord
Lees hier de volledige tekst van het klimaatakkoord (pdf)

Foto: Klimaattop-organisator Christiana Figueres, VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, de Franse minister Laurent Fabius en president Francois Hollande (foto wgbhnews.org)

Redactie Ensoc, 14-dec-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (8)

Reageren
 • David Dirkse
  15.12.2015 - 21:00 uur | David Dirkse

  @P.Lomito
  Geheel mee eens! Miljarden verspillen aan virtuele problemen terwijl er nog zoveel reële noden in de wereld zijn is in feite amoreel gedrag.
  Ook wordt zo aan een paar miljard mensen de mogelijkheid ontzegd zich te ontwikkelen. Zich ontwikkelende landen hebben goedkope en betrouwbare energie nodig zoals kolencentrales leveren. Wij zijn de weg volkomen kwijt.

 • P. Lomito
  15.12.2015 - 20:37 uur | P. Lomito

  @H. Rikze Wat een verrassing dat er nog mensen zijn die een afwijkende mening hebben? In de wetenschap gaat het niet om de meerderheid van stemmen (dat heet politiek), in de wetenschap gaat het om bewijzen. Een theoretisch model (lees: hersenspinsel van mensen) moet gevalideerd worden door bewijzen uit de natuur. Het theoretisch model zegt dat de temperatuur op aarde stijgt door toenemend CO2-gehalte in de atmosfeer. De werkelijkheid laat echter diverse periodes zien met dalende temperaturen bij stijgend CO2-gehalte. Ook afgelopen 20 jaar is CO2-gehalte onveranderd blijven stijgen waarbij de temperatuur volgens het model had moeten stijgen maar in werkelijk is de temperatuur vrijwel gelijk gebleven. En daarmee is het theoretisch model gefalsificeerd, de logische conclusie dat CO2-reductie nergens toe leidt.

  Dat wil niet zeggen dat we achterover moeten leunen, er zijn genoeg ECHTE problemen die schreeuwen om een oplossing zoals overbevolking, armoede, ziekte/sterfte en milieuverontreiniging.

 • David Dirkse
  15.12.2015 - 16:26 uur | David Dirkse

  Inderdaad: welles nietes gedoe heeft geen zin. Hocus Pocus zie ik bij het IPCC, Greenpeace, Urgenda en de regeringen die het business model van angst aanjagen/fondsenwerven hebben overgenomen. Mogelijk gemaakt door wetenschappelijke onkunde van de bevolking en democratie waarin de meerderheid gelijk heeft. Wetenschap is nooit af. Echte wetenschap verwelkomt sceptici. Intussen gaat mijn welgemeende deelneming naar de toekomstige generaties.
  Niet wij hebben het voor het zeggen, maar de natuurwetten. Ik zou tot slot een rijtje doctoren in de fysica kunnen opnoemen waaraan ik mijn inzichten ontleen, maar wie daarin geïnteresseerd is had ze zelf al lang geleden gevonden.
  Overigens staan er nog 2500 nieuwe kolencentrales wereldwijd op de planning. Wiskundige Lomborg heeft berekend dat uitvoering van de klimaat accoorden in 2100 zal leiden tot 0,05 graden temperatuurdaling, niet meetbaar. Wel zijn we dan duizend miljard lichter.

 • H Rikze
  15.12.2015 - 15:30 uur | H Rikze

  Ik verwachte deze reactie al. Stel voor hem nu gewoon af te sluiten. Kan niet op tegen zoveel hocus pocus

 • David Dirkse
  15.12.2015 - 14:15 uur | David Dirkse

  De secularisatie heeft een ideologisch gat geschapen waar milieubewegingen in gesprongen zijn. God de Vader is vervangen door Moeder Aarde met wildernis als ideaal. Dat was een geniale zet: leven is alleen nog mogelijk door te zondigen. De aflaten zijn nog fiscaal aftrekbaar ook.
  Niemand zal het in zijn hoofd halen om de stoeptegels voor zijn huis met "moeder" aan te spreken. De aarde is geen moeder, maar leverancier van bouwmaterialen, een soort Gamma dus. (Over) Leven is bouwen en aanpassen. Welvaart is overwinning op de natuur, vooruitgang is verminderde afhankelijkheid van land en natuur, die wij voor de bomen en de beesten laten. Daarom zijn windparken en zonnepanelen achteruitgang: onze afhankelijkheid van de natuur neemt toe in plaats van af.
  De toekomst is niet te voorspellen. Maar zeker is wel, dat er anno 2040 een rederijtje is op Terschelling dat dagtochten organiseert naar de scrapyard Gemini, symbool van collectieve verdwazing.

 • H Rikze
  15.12.2015 - 12:41 uur | H Rikze

  Ik wist niet dat deze meningen nog bestaan. Zeker niet op een community als Ensoc. Valt me mee dat ze God er nog niet bijhalen.

 • David Dirkse
  15.12.2015 - 10:36 uur | David Dirkse

  Het klimaatconcilie COP21 was een mondiale demonstratie van volksverlakkerij.
  CO2 is nauwelijks een broeikasgas, meer dan 0,5 graden stijging zit er niet meer in. De temperatuur op aarde wordt bepaald door wolken en waterdamp alsmede vulkanen. Klimaatalarmisme is religie. Meer CO2 is bovendien zeer gewenst voor hogere landbouwopbrengsten en plantengroei in het algemeen. De dreigingen van klimaatbeleid zijn echter wel alarmerend. Er is namelijk (nog) geen technologie beschikbaar om het fossiele brandstoffen tijdperk te verlaten. Terugval op energiebronnen met zeer lage dichtheid kan niet anders dan gepaard gaan met dramatische welvaartsvermindering.
  Het streven naar duurzaamheid is een ethische plicht, maar dan moet worden bedacht dat de mens nog nooit duurzaam leefde en dat daar wetenschap, welvaart en vrijheid aan te danken is. Het was innovatie die ons steeds redde. Niet duurzaamheid maar welvaartshandhaving dient het primaire streven te zijn. Duurzaamheid is dan het gevolg.
  Hoe iemand het huidige klimaataccoord als goed voor ons nageslacht durft te kwalificeren is mij een raadsel. Het is geplande achteruitgang, terug naar 1850 schat ik zo.

 • P. Lomito
  14.12.2015 - 17:38 uur | P. Lomito

  Ik begrijp de euforie niet zo goed over het gesloten akkoord, men is misschien blij met het geslaagde klimaatfeestje maar de werkelijkheid is geen spat veranderd: het aantal kolencentrales wereldwijd zal gewoon blijven toenemen, alsook het gebruik van aardgas en aardolie. Zelfs als alle "beloftes" worden gerealiseerd is de milieuwinst marginaal en van geen waarde voor de invloed op het klimaat.

  Met wetenschap heeft het al helemaal niets meer te maken, actieve wetenschappers houdt de kaken stijf op elkaar omdat wetenschappelijke bewijzen tegen de AGW-hypothese niet politiek gewenst zijn en aanleiding kunnen voor verlies van onderzoeksmiddelen en zelfs ontslag. Het is niet voor niets dat tegengeluiden alleen te horen zijn van wetenschappers die financieel niet afhankelijk zijn universiteiten/onderzoeksinstituten, veelal gepensioneerde wetenschappers die niet hoeven te vrezen voor verlies van inkomen.

  Wat met dit akkoord wel is bereikt is de voltooiing van een parallel-universum dat is gebouwd op twijfelachtige rekenmodellen die nog niet eens in staat zijn om het klimaatverleden correct weer te geven. De eenzijdige informatie van overheden heeft een verkeerd wereldbeeld bij de wereldbevolking ingeprent, mensen worden onnodig bang gemaakt voor allerlei natuurrampen met als enig doel om meer belastingen te kunnen innen.