Kamp trekt meer geld uit voor energieakkoord

13.10.2015 | Branchenieuws | 1669 keer bekeken
Kamp trekt meer geld uit voor energieakkoord

Het kabinet trekt volgend jaar 8 miljard euro uit aan subsidie voor duurzame energie om de doelen uit het energieakkoord te halen. Daardoor komt het doel van 14% duurzame energie in 2020 binnen bereik, zegt minister Kamp in reactie op de Nationale Energieverkenning 2015.

Nederland moet nog een tandje bijzetten om alle doelen uit het energieakkoord te halen. Dat beeld komt naar voren uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, een studie die is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energievoorziening van Nederland in kaart. Enkele negatieve conclusies uit het rapport lekten vorige week al uit en leidden tot verontwaardigde reacties van milieuorganisaties zoals Greenpeace.

Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie stijgt nog te langzaam om de afgesproken doelstelling van 14 procent in 2020 te halen, zo blijkt uit de studie. In 2014 was het aandeel duurzame energie 5,6 procent. In 2020 komt dit aandeel uit op 12,4 procent. Dit komt overeen met de inschattingen uit de vorige Nationale Energieverkenning uit 2014. Met de huidige Europese rekenmethode komt dit aandeel in 2020 echter lager uit, op 11,9 procent. In beide gevallen wordt het Europese doel voor Nederland van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 niet gehaald. Het doel uit het energieakkoord van 16 procent in 2023 komt wel in zicht, meldt ECN.

Wind op land
Bij het realiseren van de 14%-doelstelling is er vooral een probleem met het tijdig realiseren van projecten, meldt Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Volgens de NEV 2015 wordt in 2020 slechts 5100 MW gehaald van de 6.000 MW wind op land die het kabinet met de provincies heeft afgesproken. Belangrijkste oorzaken voor vertragingen bij wind op land zijn procedures voor het verlenen van vergunningen en het beperkte maatschappelijke draagvlak. Dat is voor mij een extra aansporing om in overleg met de provincies nog nadrukkelijker te sturen op tijdige realisatie van wind op land-projecten,’ schrijft Kamp.

Draagvlak vergroten
Minister Kamp zet maatregelen in gang om het draagvlak voor wind op land te vergroten, waaronder het ‘versterken van het omgevingsmanagement’ vanuit het ministerie van Economische Zaken. Zonodig wijst hij een gebiedscoördinator aan voor windprojecten. Volgens Kamp treffen de provincies de benodigde maatregelen voor de tijdige realisatie van geplande windparken, zoals het aanstellen van een procesbegeleider en het ondersteunen van energie coöperaties. ‘Met deze gezamenlijke aanpak hebben we er vertrouwen in dat de 6.000 MW in 2020 binnen bereik komt.’

SDE+ van 3,5 naar 8 miljard
Om de duurzame energiedoelen te halen is de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) het belangrijkste instrument van de overheid, concludeert de NEV 2015. Omdat het volgens minister Kamp zaak is om vaart te maken en de energietransitie te versnellen verhoogt hij het budget voor de SDE+ van 3,5 miljard euro in 2015 naar 8 miljard euro in 2016. Dat is meer dan een verdubbeling van het budget. Kamp verwacht dat vooral grote windprojecten op land en bij- en meestook van biomassa een ‘substantieel’ beslag zullen leggen op het beschikbare budget.

Energiebesparing
Over energiebesparing geeft de NEV 2015 twee signalen af, meldt Kamp. ‘Het positieve nieuws is dat het jaarlijkse besparingstempo de komende jaren tussen 1,3 en 1,5 procent zal liggen. Hiermee halen we een van de doelstellingen uit het energieakkoord.’ De NEV 2015 concludeert echter ook dat het doel van 100 PJ extra energiebesparing nog steeds buiten bereik ligt. ‘Een grotere inzet van alle partijen blijkt nodig’, schrijft Kamp. Hij gaat in gesprek om te komen tot concrete afspraken over maatregelen om het doel van 100 PJ extra energiebesparing binnen bereik te brengen.

Aanvullende maatregelen
‘We moeten onderzoeken hoe we bestaande maatregelen voor energiebesparing effectiever maken en welke maatregelen binnen de kaders van het energieakkoord nog genomen kunnen worden. Als daarmee het doel van 100 PJ extra energiebesparing niet wordt gehaald, moeten we nagaan of aanvullende maatregelen bovenop de huidige afspraken mogelijk zijn.’ Kamp denkt dan aan extra financiële stimulering voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie en maatregelen om energiebesparing in de gebouwde omgeving via energieleveranciers meer af te dwingen.

Minister Kamp komt in november met meer informatie over technische details over de SDE+ in 2016.

Foto: Bij Urk wordt hard gewerkt aan de bouw van windpark Noordoostpolder (foto Wikipedia)

Redactie Ensoc, 12-okt-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (4)

Reageren
 • P. Lomito
  13.10.2015 - 22:05 uur | P. Lomito

  Weldenkende mensen hoeven het lidmaatschap van Greenpeace niet op te zeggen, ze zijn sowieso geen lid geworden.

 • David Dirkse
  13.10.2015 - 18:19 uur | David Dirkse

  @P.Lomito
  En wat doen die huishoudens die hun stroomrekening niet meer kunnen betalen?
  1. houtvuurtjes
  2. 's nachts met de zaag het bos in...
  De natuur is bij armoede steevast de pineut.
  De beoogde duurzaamheid slaat niet op de mensen maar op de kikkers en de konijnen.
  Lenin noemde zijn volgers nuttige idioten.
  Ieder weldenkend mens zegt zijn lidmaatschap van Greenpeace terstond op.

 • P. Lomito
  13.10.2015 - 15:02 uur | P. Lomito

  De eerste tekenen dat het Energieakkoord (net als de Duitse Energiewende) financieel volkomen ontspoort waren al vrij snel zichtbaar en dat wordt nu bevestigd met de verhoging van de SDE+ in 2016 van 3.500 miljoen naar 8.000 miljoen euro, alsof Nederland geen staatsschuld heeft van bijna 500.000 miljoen euro. Aangezien Duitsland al even eerder begonnen is kunnen wij alvast in onze toekomst kijken: toegezegde SDE+ wordt onbetaalbaar door verkeerde inschatting van marktwaarde stroom, snelle toename van het aantal huishouden in energiearmoede, subsidie wordt noodgedwongen versoberd waardoor windmolens alsnog onrendabel worden en na 15 jaar niet meer vervangen.

  Aan het eind van het liedje zitten we met een extra staatsschuld van 100 miljard euro, 3 miljoen huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen en kolencentrales die door de overheid overeind gehouden worden nadat energiebedrijven uit de stroomproductie gestapt zijn.

 • David Dirkse
  13.10.2015 - 10:02 uur | David Dirkse

  Ziehier weer een mooi voorbeeld van fundamentalisme. Daarin wordt de leer nooit ter discussie gesteld. Als de resultaten tegenvallen of gewoon niet kloppen dan wordt dat geweten aan te geringe inspanning. Zo gaat men steeds verder in de fout tot de wal het schip keert.
  Renewables (unreliables) kunnen een modern land nooit van energie voorzien. Er is (nog) geen enkel zicht op technologie die fossiele brandstoffen kan vervangen.
  Energietransitie = voorraadtransitie. Waar liggen die nieuwe voorraden? Nergens!
  Beschamend is voorts, dat het omgekeerde wordt bereikt van wat werd beoogd. De natuur wordt nu "gered" door er één groot industrieterrein van te maken met windmolens.
  Wij zijn een theocratie geworden, de duivel is vervangen door angst voor klimaatverandering. Windparken en zonnepanelen zijn de nieuwe aflaten.