Huishoudens betalen steeds meer voor duurzame energie

07.02.2017 | Branchenieuws | 948 keer bekeken
Huishoudens betalen steeds meer voor duurzame energie

Nederland wil het aandeel duurzame energie voor 2020 op 14 procent brengen. Om dit te realiseren betalen huishoudens een steeds hogere heffing op de energierekening.

De zogeheten heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) zal de komende jaren flink stijgen om de doelstelling van de klimaattop in Parijs te halen. Nederland loopt nog ver achter en zal daarom alles op alles moeten zetten voor meer investeringen in duurzame energie. Om dit te realiseren, zal de overheid de ODE verdrievoudigen in de komende drie jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de conclusies uit het onderzoek bevestigd.

Subsidiepot
De ODE werd in 2013 ingevoerd. De opbrengst wordt gebruikt als subsidie om windparken op zee en andere soortgelijke projecten voor de productie van groene energie te realiseren. Destijds bedroeg de heffing voor een gemiddeld huishouden nog geen tientje; nu is dat opgelopen naar 60 euro. Via de ODE zorgen de Nederlandse huishoudens dit jaar gezamenlijk voor een subsidiepot van 678 miljoen euro. Voor 2020 heeft het ministerie uit de ODE een bedrag van 2,3 miljard euro begroot. Dat komt ruwweg neer op 200 euro per huishouden. Dat is een ruime verdrievoudiging van de ODE.

grafiek_ODE_bron=Pricewise.png
De toeslag voor duurzame energie stijgt exponentieel (bron: Pricewise)

Turteltaks
De gang van zaken met de ODE doet denken aan de Turteltaks in België, vernoemd naar de Belgische minister Turtelboom, die ervoor zorgde dat de Belgen vanaf 2016 via de Bijdrage Energiefonds ineens veel meer kwijt aan energielasten. Zij lossen daarmee de schuld af die ontstond toen de regering veel meer groene-stroomcertificaten voor zonnepanelen had afgegeven dan was begroot. Dit kost een gemiddeld huishouden 100 tot 130 euro per jaar extra, wat in België tot veel protest leidde.

‘Meer gas geven’
Nederland moet nog veel meer gas geven om op termijn aan de internationale klimaatdoelstellingen (minder uitstoot van schadelijke stoffen) te kunnen voldoen. “Ons land bungelt onder aan de ranglijst van landen die zich daaraan gecommitteerd hebben en moet de komende jaren veel terrein goedmaken,” stelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl. “Er is een kans dat de heffing van 200 euro per huishouden nog veel verder omhoogschiet, en daarmee ook de energierekening.”

Kleinste post is energie
Slechts 35% van de energielasten van een doorsnee gezin gaat nu op aan de kostprijs voor gas en stroom. Van de overige 65% vloeit 45% naar de belastingdienst en is 20% voor netwerkkosten. Belasting is dus de grootste kostenpost op de energierekening. “Belasting is een dominante factor en torent boven de kale gas- en stroomkosten uit. Door de sterke stijging van de ODE wordt het verschil alleen maar groter. Maar ook de energiebelasting blijft elk jaar stijgen,” aldus De Kok. Hij houdt er sterk rekening mee dat energiefactuur de komende jaren steeds hoger wordt.

Heffingskorting voor iedereen
Ter compensatie van de hoge energierekening krijgen alle huishoudens in Nederland een aftrekpost van 373 euro, de zogenoemde heffingskorting. Dit omdat de overheid een warm huis beschouwt als een basisbehoefte. De subsidie wordt op de jaarrekening verrekend met de leveringskosten voor stroom, omdat niet iedereen een gasaansluiting heeft. Door deze tegemoetkoming betalen de meeste huishoudens op netto basis uiteindelijk wel meer voor energie dan aan belasting.

Foto: Windmolens in de polder. Nederland wil flink investeren in windenergie (foto easyswitch.nl)

Redactie Ensoc, 7-feb-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • P. Lomito
  10.02.2017 - 13:34 uur | P. Lomito

  @ Ronald Er is een verschil tussen wat de overheid zegt en wat zij werkelijk wil. Zij zegt energiezuinige gebouwen te willen maken maar ondertussen doet zij alles om het energieverbruik zo hoog mogelijk te houden en daarmee de vele miljarden euro inkomsten uit energie(belastingen):

  - veel te lage isolatienormen en zelfs nóg lagere isolatienormen als je zogenaamd duurzame restwarmte afneemt
  - EPG-methode die installaties stelselmatig overwaardeerd ten koste van isolatie waardoor extra isolatie nauwelijks EPC-winst geeft
  - nauwelijks tot geen subsidies op woningisolatie, veel subsidie op zogenaamd duurzame installaties (ISDE)
  - geen controle op het werkelijk behalen van de energieprestatienorm en daardoor nieuwe woningen die bij oplevering al energielek zijn
  - een Energielabelsystematiek waarbij het mogelijk is om een volledig ongeïoleerde woning met G-label op te waarderen naar A-label zonder te isoleren
  - het uitdelen van ca. 80.000 miljoen euro aan windmolens en biomassa tegenover slechts 400 miljoen voor het isoleren van huurwoningen in het Energieakkoord
  - diverse rapporten van bureau Nieman in opdracht van de overheid (RVO, PBL) waarin woningisolatie niet als hoogste prioriteit wordt gezien (met installaties valt meer geld te verdienen).

  De overheid kan wel roepen dat zij energiezuinigheid nastreven, zij doet dit echter door de minst effectieve en minst efficiënte maatregelen te stimuleren terwijl de meest effectieve/efficiënte maatregel (=isolatie) wordt verontachtzaamd of zelfs negatieve effecten worden gesuggereerd. Ik heb met isolatiewerkzaamheden ons gasverbruik met ongeveer 2/3e verlaagd en als ik klaar ben wil ik uitkomen op een besparing van 5/6e.

  Als ik die maatregelen niet had genomen dan had ik nu klauwen vol geld moeten afdragen aan voornamelijk energiebelastingen die gebruikt worden om het Energieakkoord te financieren. En dat akkoord doet ook weer precies de verkeerde maatregelen (stap 2 i.p.v. stap 1 van de Trias Energtica) waar ik dus zo weinig mogelijk aan meebetaal en zo geld bespaar dat ik aan stap 1 kan besteden.

 • 10.02.2017 - 09:48 uur | Roland De Bresser

  Dat de kosten hoger worden is al langer bekend. En ja mensen die nu al weinig geld hebben zullen het zwaar krijgen. Al zal er wel weer een regeling komen zodat die een tegemoetkoming krijgen, waardoor de rest dus de rekening betaald.
  Ik vraag me af hoe de massa de energie besparende maatrelen gaat betalen en de overgang naar het gas loos verwarmen. Dat zijn flinke investeringen. nou is dat pas over 35 jaar. Maar je zult zien dat de meeste niets doen tot het laatste moment en dat is het te laat.

  @lomito: grappig dat jij minder verbruiken als verzet ziet. Volgens mij wil de regering ook hebben dat je minder verbruikt en liefst duurzame energie gebruikt. Dus eigenlijk geen verzet maar precies doen wat zij willen. Het is net zoals je het ziet.

 • P. Lomito
  07.02.2017 - 14:06 uur | P. Lomito

  Dit is nauwelijks nieuws te noemen, dit was al jaren bekend maar werd wel zoveel mogelijk onder de pet gehouden. De ODE wordt al enige jaren opgevoerd op de energierekening om alvast de weg te banen voor de grote geldroof die er zit aan te komen. Ik heb deze waanzin gelukkig wel tijdig zien aankomen en heb mijn maatregelen genomen door onze woning zo energiezuinig mogelijk te maken en stapsgewijs alle huishoudelijke apparaten te vervangen door energiezuinige exemplaren. Zo is onze energierekening ondanks diverse belastingverhogingen gedaald van 240 naar 100 euro en dat maandbedrag daalt nog steeds, met de geplande balansventilatie en zonnepanelen denk ik het maandbedrag nogmaals te kunnen halveren.

  Waar het vooral mis zal gaan is bij de vele huishoudens die niet in staat zijn om energiebesparende maatregelen te nemen omdat zij nu al moeite hebben om rond te komen. De verwachting is dan ook dat het aantal gezinnen in energiearmoede drastisch zal stijgen naar zo'n 2-3 miljoen. De ellende valt nog niet te overzien.

  En daar staat vervolgens niets tegenover. Huishoudens gaan zich blauw betalen aan energiekosten terwijl al die middelen geen enkel klimaateffect zullen hebben, in Duitsland is men al een stuk verder met de Energiewende die als blauwdruk gezien kan worden voor ons Energieakkoord. En ook daar is de CO2-uitstoot nooit afgenomen. All pain and no gain.

  Ik zie het als een daad van verzet tegen de klimaatwaanzin om mijn energieverbruik zoveel mogelijk te verlagen en op die manier zo weinig mogelijk last te hebben van de gelegaliseerde diefstal en mijn bijdrage aan het gekke Henkie-klimaatbeleid te minimaliseren.