Huiseigenaar wantrouwt plannen voor energiebesparing

11.07.2016 | Branchenieuws | 1458 keer bekeken
Huiseigenaar wantrouwt plannen voor energiebesparing

Huiseigenaren hebben weinig vertrouwen in aanvullende plannen van het kabinet om woningen energiezuiniger te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder haar leden. 

De vereniging vroeg 1.100 leden wat zij vinden van twee bespaarplannen van het kabinet. In het ene plan zijn energieleveranciers verantwoordelijk voor de verduurzaming van woningen. In het andere plan ligt de verantwoordelijkheid bij marktpartijen, zoals energie- en isolatiebedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat 13 % van de ondervraagden het een goed idee vindt als energieleveranciers  huiseigenaren gaan stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Achter het andere plan staat 17 % van de respondenten.

Gebrek aan vertrouwen
Volgens Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, komt de lage beoordeling van de plannen door een gebrek aan vertrouwen. ‘Wij roepen minister Kamp op om te kijken hoe hij het vertrouwen in de plannen kan vergroten,’ zegt Umlauf. Half mei maakte voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie Energieakkoord bekend dat maatregelen voor het energieakkoord worden aangescherpt. Volgens Nijpels worden de doelen uit het akkoord zonder extra maatregelen niet gehaald. De twee genoemde bespaarplannen zijn voorbeelden van deze maatregelen.

De twee plannen die de overheid vanuit het energieakkoord ontwikkelt voor meer energiebesparing bij woningen lijken niet kansrijk, blijkt uit enquêtes onder de leden van Vereniging Eigen Huis. Slechts 13% respectievelijk 17 % van de respondenten vindt deze plannen in de huidige opzet goed of zeer goed, ondanks dat het overgrote deel vindt dat de woningvoorraad in Nederland energiezuiniger moet worden gemaakt. Gebrek aan vertrouwen in energieleveranciers en commerciële partijen lijkt aan deze slechte scores ten grondslag te liggen. 55% heeft geen vertrouwen in energieleveranciers en 46% wantrouwt landelijke aannemers of installateurs. Netbeheerders scoren hier tussenin.

Krachtige stimulans nodig
Vereniging Eigen Huis heeft minister Kamp deze verontrustende onderzoeksresultaten meegedeeld. De vereniging wil dat de minister de resultaten meeneemt bij de uitwerking van het intensiveringspakket van het energieakkoord. Om eigenaren die nu niets doen in beweging te laten komen is een krachtige stimulans nodig. Om alsnog de doelen uit het energieakkoord te halen, worden momenteel aanvullende plannen ontwikkeld. Het eerste plan betreft een energiebesparingsverplichting voor energieleveranciers, waarbij leveranciers worden verplicht een bepaalde hoeveelheid energiebesparing bij hun klanten te realiseren.

Slechts 13 % van de ondervraagde leden vindt dit een goed of zeer goed plan en 64 % beoordeelt het als slecht of zeer slecht. In het tweede plan kunnen marktpartijen zich inschrijven voor een subsidie om aantrekkelijke energiebesparingspakketten aan huiseigenaren te kunnen aanbieden. Dit plan wordt iets minder negatief beoordeeld: 17% vindt het een (zeer)goed plan, en 51% (zeer)slecht. Een belangrijke factor voor de lage beoordeling van de twee plannen is gebrek aan vertrouwen. Claudia Umlauf, belangenbehartiger Energie: ‘Consumenten zijn bang dat grote partijen vooral aan zich zelf denken en de consument aanpraten wat hen zelf uitkomt.’

Drempel moet lager
Vereniging Eigen Huis vindt dat ook dat de drempel om energiebesparende maatregelen te nemen heel laag gemaakt worden. Ontzorgen is daarbij het sleutelwoord. Consumenten weten vaak niet hoe en bij wie te beginnen als het gaat om energiebesparende maatregelen. Hulp van begin tot eind is welkom. Dit dient volgens Vereniging Eigen Huis te gebeuren in behapbare stappen. ‘Concepten die uitgaan van meerdere labelsprongen ineens of zelfs nul op de meter gaan voor de meeste consumenten veel te snel: ze willen energiebesparende maatregelen liefst stap voor stap uitvoeren.’

Ook op financieel terrein is ontzorging belangrijk, meldt Vereniging Eigen Huis. Veel energiemaatregelen kennen nog een te lange terugverdientijd. Energieregelingen zouden hierbij kunnen helpen. Het is een teken aan de wand dat slechts 4% van de ondervraagde leden het afgelopen jaar een dergelijke regeling heeft gebruikt. Meer dan de helft van hen zou de besparingsmaatregel ook hebben doorgevoerd als er geen financiële regeling was geweest. De huidige regelingen zijn dus niet effectief, zo concludeert Vereniging Eigen Huis.

Foto: Huiseigenaren zijn huiverig om energiebesparende adviezen te krijgen van commerciële partijen, zo  blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (foto 033energie.nl)

Redactie Ensoc, 11-jul-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • P. Lomito
  15.07.2016 - 12:46 uur | P. Lomito

  @Jaap Er zitten inderdaad risico's aan woningisolatie, dat is hooguit een reden om deskundig advies in te winnen en geen reden om af te zien van isolatie. Dat er in de praktijk veel aangerommeld wordt is waar, de meeste aannemers en DHZ'ers hebben te weinig verstand van zaken om de woningisolatie op correcte wijze aan te brengen. Ook gespecialiseerde isolatiebedrijven zie ik fouten maken zoals het geen rekening houden met flankdiffusie via omringende constructies en het minutieus aanbrengen van luchtdichting/dampdichting en zorg voor een volledig aaneengesloten isolatielaag met overal minstens de nominale isolatiewaarde (materiaaldikte). Verder ontbreken vaak maatregelen om onder alle omstandigheden de noodzakelijke ventilatiedebieten te halen. Als er al geventileerd wordt is dit vaak afhankelijk van bewonersgedrag.

  Dat de verwachte energiebesparing vaak niet gerealiseerd wordt heeft met het waterbed-effect te maken, pas als de hele woning d.w.z. vloeren, gevels, dak en kozijnen/beglazing zijn voorzien van isolatie en luchtdichting zal het isolatie-effect maximaal zijn. Maar ook dat is geen reden om af te zien van isolatie, het kost vaak meerdere jaren om alle maatregelen uit te voeren zonder je diep in de schulden te steken. Hierbij is het wel van belang dat de verschillende maatregelen in de juiste volgorde worden genomen op basis van kostenefficiency.

 • 13.07.2016 - 10:13 uur | Jaap Van den Bosch

  Dat men zowel de overheid als energiebedrijven wantrouwt is wel duidelijk uit het artikel en uit de reacties.
  Maar, waar nog geen hond het over gehad heeft, is welke risico's ( schimmels, verrotting dakkonstrukties??) loop je voortvloeiende uit het veranderende gedrag kwa bouwfysica door het aanbrengen van isolatie, want dat is wel een apart vak, beheersen die partijen dat wel? ik vrees van niet, want het gaat vrijwel alleen maar over die energiebesparing.
  Bij wie komt dit risico te liggen in geval van schade??, en wat als de voorberekende besparing niet gehaald wordt?
  Zie het voorbeeld uit de auto industrie, ze maken je wijs dat die auto 1 op 25 loopt, ja van de berg af, wind mee, en de spiegels ingeklapt, maar nu rij jij ermee en je komt niet verder als 1 op 17, en wat blijkt met een EU verhaal, (Juncker en zijn kornuiten) komen ze ermee weg.

 • p Lomito
  12.07.2016 - 16:45 uur | p Lomito

  Banken hebben sowieso weinig op met minder draagkrachtige huishoudens, alleen als je de lening vlot kunt afbetalen is financiering mogelijk. Er wordt doorgaans geen rekening gehouden met lagere woonlasten door lagere energiekosten. Heel vreemd is dat niet want ook de banken weten dat de energiekosten per kWh stroom en m³ aardgas komende jaren snel gaan stijgen door geplande verhoging van energiebelastingen. De lagere leveringskosten wegen nauwelijks op tegen de hogere belastingen.

  Het financieringsprobleem kan omzeild worden door woningeigenaren en huurder zelf aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Door eerst laaghangend fruit te plukken, de meest effectieve maatregelen die nauwelijks een investering vergen, kan al een forse besparing gerealiseerd worden waarbij die besparing gebruikt kan worden voor nieuwe maatregelen. Op die manier kan de besparing steeds groter worden zonder financieringskosten.

 • 12.07.2016 - 13:17 uur | Sjoerd Nienhuys

  Ik ben het er mee eens dat de overheid een onbetrouwbare factor is in de subsidie en stimulering maatregels. Een voorbeeld is het energielabel dat 15 jaar geleden op EU niveau verplicht was gesteld, maar in Nederland nog steeds niet functioneren voor bestaande woning bouw. Dat komt door de vrijwilligheid van de toepassing, de verschillende rekenmethoden en gebrek aan continuïteit in de verschillende subsidies of verplichtingen. Elk kabinet verandert de regels abrupt ipv een gelijkmatige afname van de stimulering maatregels. Financieringsorganisaties zoals banken willen best energie bezuiniging voor 10-15 jaar financieren, maar als de stimuleringsregelingen elke drie tot vier jaar veranderd worden, komen juist die mensen financieel in de knel, die externe financiering van de bank nodig hebben.

 • P. Lomito
  11.07.2016 - 13:13 uur | P. Lomito

  Niet alleen wantrouwen naar commerciële partijen speelt hier een rol, ook wantrouwen naar de overheid zou eens nader bekeken moeten worden. In de afgelopen 15 jaar is de overheid geen betrouwbare partner gebleken bij het vaststellen en voor langere tijd handhaven van stimuleringsmaatregelen. Als er al iets gestimuleerd werd dan was dit beperkt tot een maximum zodat de regeling niet voor iedereen beschikbaar was en de regelingen duurden telkens te kort waardoor het vrijwel onmogelijk is investeringsbeslissingen te nemen.

  Als voorbeeld noem ik de SDE waarmee het mogelijk was subsidie te ontvangen op zonnepanelen. Deze regeling heeft 2 jaar bestaan en daarna opgeheven. Vervolgens maakt de minister bekend dat de andere stimuleringsregeling voor zonnepanelen, de salderingsregeling, per 2017 en later 2020 op de schop gaat en de terugverdientijd van zonnepanelen verdubbelt. Of het stimuleren van warmtepompen met de huidige ISDE-regeling terwijl al bekend is dat de energiebelasting op stroom in komende jaren snel zal toenemen waardoor warmtepompen minder rendabel worden.

  Zorg eerst voor een op feiten gefundeerd klimaat- en energiebeleid voorzien van een sluitende businesscase en meetbare doelen en maak op basis daarvan een stimuleringsregeling die voor minstens 15 jaar ongewijzigd blijft.