​Huiseigenaar kent subsidie voor energiebesparing niet

20.02.2017 | Branchenieuws | 751 keer bekeken
​Huiseigenaar kent subsidie voor energiebesparing niet

De meerderheid van huiseigenaren met een woninglabel C of lager weet niet dat er subsidie is voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ heeft hier weinig aan veranderd.

De tochthond en –slang waren van midden oktober tot 5 december in radio- en tv-spotjes, online reclame en abri-posters door het land te zien om Nederlanders duidelijk te maken dat het nu de tijd is om energie te besparen in huis. De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ wordt deze weken herhaald tot en met vrijdag 10 maart. De focus  van de campagne ligt op huiseigenaren met een woninglabel C of lager die isolatie en andere energiebesparende maatregelen in hun huis uitstellen.

Kleine veranderingen
Doel van de campagne is om voor deze huiseigenaren drempels weg te nemen en de voordelen van deze energiebesparende maatregelen te benadrukken. Omdat gedragsverandering een kwestie van lange adem is, was de doelstelling voor deze publiekscampagne ‘agendasetting, urgentie verhoging en het wegnemen van (kennis)barrières’, aldus Kantar Public, dat de campagne onderzocht. Op deze doelstellingen zijn nog geen ontwikkelingen te zien, luidde de conclusie.

Kleine veranderingen zijn er wel: waar voor de campagne 25 procent bekend was met de subsidie voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen, ligt dit na de campagne op 27 procent. Toch kent de meerderheid van huiseigenaren deze subsidie niet: 60 procent voor en 57 procent na de campagne, laat Kantar Public zien. Van de 60 miljoen euro subsidie voor woningisolatie is 30 miljoen euro aangevraagd in vijf maanden tijd door 10.000 huiseigenaren, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht bij de aftrap van de campagneherhaling.

Kosten en overlast verkeerd ingeschat
De belangrijkste barrière  die huiseigenaren weerhoudt om energiebesparende maatregelen te nemen is de investering, weet Kantar. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat slechts een klein deel van de huiseigenaren met een woninglabel C of lager deze kosten correct inschat: tussen de 7 en 29 procent voor maatregelen als dakisolatie, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Nog minder schat de mogelijke besparing van deze maatregelen correct in. Ook verwacht een minderheid dat energiebesparende maatregelen doorvoeren in huis nauwelijks of geen overlast zal geven, zelfs bij zonnepanelen, de maatregel waar huiseigenaren het meest positief over zijn. De campagne heeft geen verandering gebracht in de inschatting van de kosten en zorgen van energiebesparing. Maar dit was ook niet een expliciet doel van de campagne, aldus Kantar.

Comfort en energiebesparing motiveren
Waar geld de belangrijkste drempel vormt tegen energiebesparende maatregelen, motiveren comfort en energiebesparing huiseigenaren het meest om deze maatregelen door te voeren, laat het onderzoek verder zien. Ook noemt een deel dat ze het energiebesparende maatregelen hebben meegenomen in een andere verbouwing. Dit versterkt volgens Kantar Public het beeld dat het voor veel mensen vanzelfsprekend is om na te denken over energiebesparing bij de koop of verbouwing van een woning. De maatregelen zijn bij huiseigenaren ook goed bekend: zeven op de tien kan spontaan minstens een van de ‘speerpuntmaatregelen’  (dakisolatie, vloerisolatie, gevel- of spouwmuurisolatie, HR++glas, zonnepanelen/zonneboiler en (hybride) warmtepomp) noemen. HR++ glas en de warmtepomp zijn het minst bekend.

Energiebesparing ingewikkeld onderwerp
Kantar Public concludeert  dat de boodschap van de campagne achterblijft en weinig verandering teweeg heeft gebracht bij huiseigenaren met een woninglabel C of lager. Een mogelijke verklaring voor het beperkte bereik is dat het een nieuwe campagne betreft en dat energiebesparing ‘een ingewikkeld onderwerp is’ , aldus het onderzoeksbureau. Ook is de overheid volgens Kantar Public niet de enige partij die over energie en energiebesparing communiceert.

Rapport
Download het rapport van het effectonderzoek naar de campagne ‘Energie besparen doe je nu’.

Foto: De tochthond heeft nog steeds werk, ondanks de campagne om het huis beter te isoleren (foto Rijksoverheid)

Redactie Ensoc, 20-feb-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
 • P. Lomito
  20.02.2017 - 12:33 uur | P. Lomito

  Ik was wel op de hoogte van de ISDE en subsidie energiebesparende maatregelen maar kijk nauwelijks TV en heb die campagne dan ook niet gezien. Als je zoekt met Google op "subsidie energiebesparende maatregelen 2017" krijg je als eerste een site van de overheid (RVO.nl) die als resultaat geeft: Pagina niet gevonden... dat begint al lekker en past prima in het algemene beeld van de overheid die haar uiterste best doet om te voorkomen dat woningen daadwerkelijk geïsoleerd worden en al helemaal dat woningen daadwerkelijk uitbundig geïsoleerd worden. De subsidiepotten van resp. 70 en 42 miljoen stellen ook weinig voor, blijkbaar heeft de overheid er weinig voor over in vergelijking met de die andere subsidie voor duurzame opwekking, de SDE+ waar elk jaar zo'n 10.000 miljoen euro voor beschikbaar is. Die verhouding 112 miljoen voor 7 miljoen huishoudens (gemiddelde subsidiebedrag 16 euro per huishouden) en 10.000 miljoen voor een paar duizend windmolens is helemaal zoek. Klopt ook niet met de volgorde van de Trias Energetica...

  En dan moet het opwerpen van drempels nog beginnen:
  - minimaal 2 maatregelen, jammer als je zelf al het nodige hebt geïnvesteerd en alleen nog de spouwen moet laten isoleren
  - slechts 20% subsidie zodat je voor minstens 80% een lening moet afsluiten of kostbaar spaargeld moet inzetten
  - alleen maatregelen die door een vakman worden uitgevoerd komen in aanmerking terwijl je bijvoorbeeld dakisolatie gemakkelijk zelf kunt aanbrengen voor 50% van de prijs die de vakman vraagt zodat je na aftrek subsidie nog altijd 30% teveel betaalt
  - pot leeg betekent een gat in je budget van 20%

  En dan zit je nog met het feit dat isolatiebedrijven vooral zo isoleren dat het hun weinig geld kost, in de praktijk betekent dit dat inferieure materialen gebruikt worden, onjuist worden aangebracht, technisch minder geschikte systemen die snel en eenvoudig aan te brengen zijn of dat te weinig isolatie wordt aangebracht. en de besparing tegenvalt. Er wordt geen garantie afgegeven op de hoogte van de energiebesparing. Men doet maar wat...

  De overheid heeft er een flinke hand in dat de zaken verkeerd lopen: duurzame opwekking wordt overgesubsidieerd ten koste van energiebesparing waardoor nu vooral de in stand gehouden energieverspilling verduurzaamd wordt. Die keuze heeft men bewust gemaakt om de (belasting)inkomsten uit energie op peil te houden en zo geen bezuinigingen te moeten doorvoeren of zelfs snijden in eigen vlees. En tegelijk de schijn op te houden dat men heel duurzaam bezig is.